16. 03. 2020, Ing. Petr Kučera
Subjekt a předmět evidence tržeb, evidovaná tržba, tržby ve zjednodušeném režimu a zvláštním režimu, tržby vyloučené z evidence tržeb.

Subjekt evidence tržeb (ET)

Předmět ET

Evidovaná tržba

Formální náležitosti tržby splňuje platba, která je uskutečněna

Evidovanou tržbou je také platba, která je

Předmětem ET nejsou

Rozhodný příjem

U poplatníka DPFO jde o příjem ze samostatné činnosti, která je podnikáním s výjimkou příjmu, který:

U poplatníka DPPO příjem z činnosti, která je podnikáním, s výjimkou příjmu, který

Ojedinělým příjmem je zcela výjimečná platba v hotovosti.

Příjmy, jejichž přijetí nesouvisí s podnikatelskou činností poplatníka, evidenci tržeb nepodléhají. O příjmy z podnikání poplatníků DPFO se nejedná:

Storno a opravy

Vrací-li se evidovaná tržba nebo provádí-li se její opravy, tržba se eviduje jako záporná.

Tržby ve zjednodušeném režimu

Tržby ve zvláštním režimu

Správce daně povolí zvláštní (= papírový) režim poplatníkovi na jeho žádost, pokud

Tržby vyloučené z evidence

Evidovanou tržbou nejsou také tržby:

Zdroj: Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb