08. 04. 2020, Ing. Petr Kučera
Jaké formuláře je třeba předložit ČSSZ, aby vyplatila ošetřovné z důvodu uzavření školských zařízení?

Obecně

ČSSZ připravila postup pro získání ošetřovného za uplynulý měsíc.

Dávku vyplatí OSSZ v případě, že obdrží všechny potřebné doklady.

1. Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského či dětského zařízení

První část Žádosti vyplňuje škola, druhou rodič. Poté předá zaměstnavateli. Žádost se vyplňuje pouze jednou (na začátku péče), bude tedy jedna pro celé období péče.

Návod na vyplnění Žádosti.

2. Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení

Výkaz vyplní rodič vždy po skončení kalendářního měsíce. Uvádí v něm dny, ve kterých poskytoval péči a zda se v péči s někým střídal. Rodič předá Výkaz (fyzicky nebo elektronicky) zaměstnavateli. Zaměstnavatel může doplnit záznamy přímo na tomto Výkaze nebo použít interaktivní Záznamy – viz odstavec 3.

Návod na vyplnění Výkazu.

3. Záznamy zaměstnavatele k výkazu péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení

Vyplňuje zaměstnavatel, v interaktivní podobě pokud nechce doplňovat formulář uvedený pod bodem 2 ručně.

Návod na vyplnění Záznamů

4. Příloha k žádosti o dávku

Standardní tiskopis pro zaměstnavatele, používá se u všech dávek. Najdete ho i v Účtu (/Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Archiv /Souhrnné sestavy /Jeden /Období (nastavte rozhodné období) /Nemocenské dávky /Příloha k žádosti o dávku.

Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost.

Ve /Formulář nezapomeňte na změnu typu žádosti (O ošetřovné), neuvádějte číslo rozhodnutí a do údaje „Zahraniční mimo Slovenska/ošetřovné při uzavření zařízení (bez čísla rozhodnutí)“ uveďte „A“.

Nejčastější chyby při vyplňování tiskopisů

ČSSZ uvádí Nejčastější chyby při vyplňování tiskopisů pro ošetřovné.

Nejčastější dotazy k ošetřovnému

ČSSZ zodpovídá Nejčastější dotazy k ošetřovnému.