20. 04. 2020, Ing. Petr Kučera
Postup OSVČ při žádosti o vyplacení kompenzačního bonusu.

LEGISLATIVA

Zákon o bonusu

Zákon o kompenzačním bonusu, který upravuje daňový bonus na kompenzaci hospodářských následků souvisejících s koronavirem, vyšel dne 14. 4. 2020 pod číslem 159/2020.

Podmínky nároku

Na částku 25.000 Kč (500 Kč/den od 12.3. do 30. 4. 2020) bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá Finanční správu (nejpozději do 29. 6. 2020) a splní několik základních požadavků:

OSVČ nemohla vykonávat samostatně výdělečnou činnost zcela nebo zčásti nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření, a to zejména z důvodu

Souběhy

Kdy je možný (případně není možný) souběh kompenzačního bonusu s jiným příjmem či dávkou.

Typ příjmu/dávky        Je možný souběh?
---------------------------------------------------
OČR z programu MPO         ANO
nemocenská             ANO
podpora v nezaměstnanosti      NE
starobní, invalidní důchod     ANO
rodičovský příspěvek, mateřská   ANO
dávky v hmotné nouzi        ANO
příspěvek na bydlení        ANO
DPP do 10.000 Kč/měs.       ANO
DPČ do 2.999 Kč/měs.        ANO

Spolupracující osoba

Má nárok na kompenzační bonus za stejných podmínek jako OSVČ.

Období pro bonus

Pro nárok na kompenzační bonus je rozhodující, že došlo k omezení činnosti v souvislosti se situací související s výskytem koronaviru nad obvyklou míru. Pokud k tomuto omezení došlo v průběhu daného měsíce (i jen několik dnů z tohoto měsíce), je podmínka pro nárok na kompenzační bonus splněna pro všechny dny, které do tohoto měsíce spadají. I když tedy byla např. prodejna uzavřena od 20.3. do 12.4., vzniká nárok na kompenzační bonus za celé bonusové období, tj. od 12.3. do 30. 4. 2020.

Bonus z hlediska daně

Kompenzační bonus není daňově uznatelným příjmem, nepodléhá zdravotnímu i sociálnímu pojištění.

ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI

Přejděte na stránky finanční správy.

Pokud souhlasí bonusové období (12. 03. 2020 – 30. 04. 2020), pokračujte klikem „Údaje o daňovém subjektu“.


Zadejte „IČ“ podnikatele a vyberte Doplnit dle IČ. Automaticky se doplní kolonky „Jméno a příjmení“ a „Adresa místa pobytu“.

Dopište „DIČ/RČ“ (u plátců se DIČ předvyplní samo), „Telefon“, „E-mail“, „Datum narození“, „Účet vedený u“, „Číslo účtu“ a „Kód banky„. Pokračujte klikem “Údaje k podání“.


Doplňte „Finančnímu úřadu pro“ a „Územnímu pracovišti v, ve, pro“. V obou případech využijte rozbalovací šipky. Pokračujte klikem na „Čestné prohlášení“.


Zkontrolujte údaje žadatele bonusu. Pokračujte klikem na „Způsoby podání“.


Vyberte „Vytvořit soubor PDF žádosti včetně informací o způsobu podání“


Soubor „Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu“ otevřete, zkontrolujte a vytiskněte.


Dopište „V ...“, „Dne ...“ a žádost podepište.

Možnosti podání najdete na druhé straně žádosti. Obvykle žádost donesete či odešlete v listinné podobě na finanční úřad nebo jí vyfotíte a přiložíte k emailu.


ODKAZY