23. 04. 2020, Ing. Petr Kučera
Druhy a způsoby ePodání formulářů pro ČSSZ z Účta. ePodání přes VREP. ePodání pomocí datové schránky. ePodání před portál ČSSZ. XML soubory.

EPODÁNÍ OBECNĚ

Druhy ePodání pro ČSSZ

 1. Přehled o výši pojistného – PVPOJ19
 2. Oznámení o nástupu – ONZ
 3. Evidenční list důchodového pojištění – ELDP12
 4. Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění – NEMPRI20
 5. Přehled OSVČ – OSVC2019
 6. Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti – HZUPN20
 7. Dotaz na dočasnou pracovní neschopnost – DZDPN20

Způsoby ePodání na ČSSZ

 1. Přes Veřejné rozhraní pro ePodání (VREP).
 2. Do datové schránky ČSSZ.
 3. Načtením souboru, kontrolou a odesláním přes ePortál ČSSZ.

Formát ePodání

Soubory se posílají ve formátu xml.

EPODÁNÍ PŘES VREP

Podmínky

Výběr ePodání

 1. Přehled o výši pojistného – PVPOJ19: V /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Měsíční mzdy /Tiskové sestavy /Sociální pojištění /Přehled OSSZ volte /e-Podání PVPOJ19.
 2. Oznámení o nástupu – ONZ: V /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Zaměstnanci /Tiskové sestavy /Jeden /Tiskopis ONZ /1 – nástup do zaměstnání (2 – Skončení, 3 - Změna, 5 – Oprava) volte /Tisk /e-Podání ONZ.
 3. Evidenční list důchodového pojištění – ELDP12: V /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Archiv /ELDP /Tiskové sestavy volte /e-Podání ELDP12.
 4. Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění – NEMPRI20: V /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Archiv /Souhrnné sestavy /Jeden /Nemocenské dávky /Příloha k žádosti o dávky volte /e-Podání NEMPRI20.
 5. Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2019 – OSVC2019: V /Ostatní /Daň z příjmů /Přehled OSSZ za rok 2019 /Tisk /e-Podání OSVC2019.
 6. Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti – HZUPN20: V /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Archiv /Souhrnné sestavy /Jeden /Nemocenské dávky /Hlášení při ukončení PN /e-Podání HZUPN20.
 7. Dotaz na dočasnou pracovní neschopnost – DZDPN20: V /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Zaměstnanci /eNeschopenka zadejte /Období (maximálně jeden měsíc) /Dotaz na DPN /Poslat přes VREP.

Zašifrovanou XML odpověď z ČSSZ naleznete po určité době v /Odpovědi ČSSZ. Volte /Na poslední dotaz či /Na starší dotazy. Účto zobrazí informaci z ČSSZ ve formátu pdf.

Odeslání ePodání

Zkontrolujte/doplňte v /Parametry VREP klíčový údaj (variabilní symbol u OSSZ) a kontaktní e-mail. Pokračujte /Poslat přes VREP, vyberte podpisový certifikát, /Zašifrovat a podepsat. Hlášku „Hotovo, podání můžete odeslat“ potvrďte OK a volte /Odeslat data.

Po odeslání

Následuje hlášení „Podání bylo přijato pod číslem xxxxxxxxxxxxx. Výsledek zpracování obdržíte z ČSSZ e-mailem (to může trvat i několik hodin).“

Záznam o odeslaném podání najdete v /Seznam podání VREP.

Dotaz na stav podání

ČSSZ po omezenou dobu zpřístupňuje informaci o stavu podání s daným identifikátorem. V /Seznam podání VREP


na příslušném řádku stiskněte klávesu F10 a potvrďte dotaz „Poslat do ČSSZ online dotaz na stav e-podání ze dne dd.mm.rrrr?“ A.


V ideálním případě bude odpověď obsahovat „Podání <xxx> bylo bez chyb přijato.“


EPODÁNÍ PŘES DATOVOU SCHRÁNKU

Podmínky

Postup

V Účtu u konkrétního tiskopisu volte /e-Podání ... /Datová schránka.

Datovou schránkou nelze odeslat dotaz na dočasnou pracovní neschopnost (DZDPN20). Nabídka je zašedlá.

Dále volte /Odesílatel a doplňte/zkontrolujte uživatelské jméno a heslo datové schránky odesílatele. Údaje můžete zaheslovat pomocí klávesy F10. V /Příjemce, Zpráva zkontrolujte předvyplněné údaje o příjemci (ČSSZ má datovou schránku s ID 5ffu6xk). Dále /Odeslat přes Datovou schránku a /Odeslat.

Po odeslání

Záznam o odeslaném podání najdete v /Odeslané zprávy DS.

Nebo pomocí menu /MojeDatovaSchranka.cz se dostanete na internetové schránky www.mojedatovaschranka.cz, kde po zadání uživatelského jména (využijte kláves CtrlV) a hesla můžete zkontrolovat odeslání podání v /Odeslané zprávy.

Odpověď

Z ČSSZ přijde zpráva do datovky odesílatele. V příloze najdete Protokol_o_zpracování_e-Podání_XXXXX.html, který bude v ideálním případě obsahovat větu: Vaše podání bylo přijato.

Chybové hlášky

Chybová hláška „Požadavek se nezdařil se stavem HTTP 401: Authorization Required.„ nebo “The request failed with HTTP status 401: Authorization Required.“ znamená špatně zadané údaje odesílatele. V /Datová schránka /Odesílatel zkontrolujte/opravte uživatelské jméno a heslo.

EPODÁNÍ PŘES PORTÁL ČSSZ S KONTROLOU

Na ePortále ČSSZ můžete soubory vytvořené Účtem zkontrolovat, případně vložit přílohy a odeslat.

 1. Přehled o výši pojistného
 2. Oznámení o nástupu – ONZ
 3. Evidenční list důchodového pojištění – ELDP12
 4. Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění – NEMPRI20
 5. Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2019
 6. Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti - HZUPN2

Postup

V Účtu u konkrétního tiskopisu volte /e-Podání ... /Portál ČSSZ.


Dále /Procházet,


nalistujte příslušný XML soubor (obvykle v C:\UCTO2020\{MAIL}\, respektive využijte přenos ze schránky pomocí CtrlV), /Otevřít,


/Pokračovat, /Zkontrolovat data.


Chyby budou označeny červeně. Bude-li podání bez chyb, můžete jej odeslat (Přejít k elektronickému odesílání), a to přes datovou schránku či s elektronickým podpisem. Data lze případně uložit ve formátu XML.

VYTVOŘENÍ XML SOUBORU K ODESLÁNÍ EMAILEM

Někdy potřebujete soubor xml vytvořený pro odeslání přes VREP či datovou schránku odeslat emailem, například svému klientovi. XML soubor se ukládá do adresáře {MAIL}. Pro nalistování souboru např. v poštovním programu se kopíruje jméno souboru do schránky Windows (Procházet, vložit = CtrlV).

Názvy XML souborů

 1. Přehled o výši pojistného -> PVPOJ19.XML
 2. Oznámení o nástupu -> ONZ.XML
 3. Evidenční list důchodového pojištění -> ELDP12.XML
 4. Příloha k žádosti o dávku -> NEMPRI20.XML
 5. Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2019 -> OSVC2019.XML
 6. Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti -> HZUPN20.XML