18. 05. 2020, Ing. Petr Kučera
Obsahová náplň oddílů kontrolního hlášení A1 až A5, B1 až B3. Vazba mezi kontrolním hlášení a přiznáním k DPH.

STRUKTURA KONTROLNÍHO HLÁŠENÍ

Kontrolní hlášení se dělí na oddíly A a B.

Oddíl A se rozčleňuje na A1 až A5, oddíl B na B1 až B3.

A1 Uskutečněná zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti

Patří sem:

Na řádcích se vykazují: číslo řádku, DIČ odběratele, EČDD evidenční číslo daňového dokladu, DUZP (datum uskutečnění zdanitelného plnění), základ daně, kód předmětu plnění.


A2 Přijatá zdanitelná plnění

Patří sem:

Na řádcích se vykazují: číslo řádku, identifikace dodavatele, EČDD, DPPD (den povinnosti přiznat daň), základ daně 1 (21 %), daň 1 (21 %), základ daně 2 (15 %), daň 2 (15 %), základ daně 3 (10 %), daň 3 (10 %).


A3 Uskutečněná plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato

Patří sem:

Na řádcích se vykazují: číslo řádku, DIČ odběratele (případně jméno a příjmení, datum narození, místo), EČDD evidenční číslo daňového dokladu, DUP (datum uskutečnění plnění), hodnota osvobozeného plnění.


A4 Uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s hodnotou nad 10.000 Kč včetně daně a všechny opravy v souvislosti s nedobytnými pohledávkami bez ohledu na limit

Patří sem:

Nepatří sem:

Do součtu pro stanovení limitu vstupují také osvobozená plnění (nebo, která nejsou předmětem daně apod.) uváděná na daňovém dokladu spolu se zdanitelnými plněními.

Na řádcích se vykazují: číslo řádku, DIČ odběratele, EČDD evidenční číslo daňového dokladu, DPPD (den povinnosti přiznat daň), základ daně 1 (21 %), daň 1 (21 %), základ daně 2 (15 %), daň 2 (15 %), základ daně 3 (10 %), daň 3 (10 %), kód režimu plnění, opravy u nedobytné pohledávky.


A5 Ostatní uskutečněná plnění a přijaté úplaty do 10.000 Kč včetně daně nebo plnění, u nichž nevznikla povinnost vystavit daňový doklad

Patří sem:

Na řádcích se vykazují: základ daně 1 (21 %), daň 1 (21 %), základ daně 2 (15 %), daň 2 (15 %), základ daně 3 (10 %), daň 3 (10 %).


B1 Přijatá zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti

Patří sem:

Na řádcích se vykazují: číslo řádku, DIČ dodavatele, EČDD evidenční číslo daňového dokladu, DUZP (datum uskutečnění zdanitelného plnění), základ daně 1 (21 %), daň 1 (21 %), základ daně 2 (15 %), daň 2 (15 %), základ daně 3 (10 %), daň 3 (10 %), kód předmětu plnění.


B2 Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně s hodnotou nad 10.000 Kč včetně daně a všechny přijaté opravy v souvislosti s nedobytnými pohledávkami bez ohledu na limit

Patří sem:

Nepatří sem:

Na řádcích se vykazují: číslo řádku, DIČ dodavatele, EČDD evidenční číslo daňového dokladu, DPPD (datum povinnosti přiznat daň), základ daně 1 (21 %), daň 1 (21 %), základ daně 2 (15 %), daň 2 (15 %), základ daně 3 (10 %), daň 3 (10 %), použit poměr (ANO/NE), oprava nedobytné pohledávky.


B3 Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně s hodnotou do 10.000 Kč včetně daně

Patří sem:

Na řádcích se vykazují: základ daně 1 (21 %), daň 1 (21 %), základ daně 2 (15 %), daň 2 (15 %), základ daně 3 (10 %), daň 3 (10 %).


KONTROLNÍ SOUČTY

Vazba mezi oddíly kontrolního hlášení a řádky přiznání k DPH ukazuje následující tabulka:

oddíl KH             řádek přiznání k DPH
-----------------------------------------------------------------
A1           =     25
A2           =     3 + 4 + 5 + 6 + 9 + 12 + 13
A3           =     část z řádku 26
A4 + A5         =     1 + 2
B1           =     10 + 11
B2 + B3         =     40 + 41

DO KONTROLNÍHO HLÁŠENÍ NEPATŘÍ