27. 05. 2020, Ing. Petr Kučera
Přijetí služby od osoby registrované k dani v jiném členském státě s místem plnění v tuzemsku. Daň na výstupu (ř05/ř06), daň na vstupu (ř43/ř44) s plný nárokem, kráceným nárokem a bez nároku na odpočet daně. Postupy v programu Účto.

ZÁPISY VE FINANCÍCH

I. Přijetí služby s plným nárokem na odpočet

ř05/ř06 (daň na výstupu), ř43/ř44 (daň na vstupu – plný nárok)

Zápis v peněžním deníku


Rozdíl mezi částkou dle tabulky DPH a celkovou částkou může být způsoben jinými kurzy ke dni povinnosti přiznat daň a ke dni úhrady.

Zápis v číselníku druhů

Tip: V číselníku druhů (/Finance /Číselníky /Druhy /Druhy podle zkratek) vyvolejte vzorový číselník klávesami AltF2 a větu s druhem NS převezměte do svého číselníku klávesou Enter.


Zápis v adresáři firem


Zápis v číselníku států


Shrnutí

 1. V číselníku druhů ve sloupci Spec Zkr musí být uvedeno SL.
 2. V tabulce DPH v peněžním deníku (závazcích a pohledávkách) musí být uvedena nulová DPH.
 3. Dodavatel je z EU; v adresáři firem musí mít vyplněn Stát a v číselníku států (F7 na údaji Stát!) musí být u příslušné zkratky země EU=A
 4. Dodavatel je plátce DPH; v adresáři firem je vyplněno v údaji DPH písmeno A. Pro kontrolní hlášení je vhodné vyplnění údaje DIČ.

II. Přijetí služby s kráceným nárokem na odpočet

ř05/ř06 (daň na výstupu), ř43/ř44 (daň na vstupu – krácený nárok)

Podobný postup jako ad I., ale použijte jiný druh s údajem Krác=3.

Zápis v číselníku druhů

Tip: V číselníku druhů (/Finance /Číselníky /Druhy /Druhy podle zkratek) vyvolejte vzorový číselník klávesami AltF2 a větu s druhem NS3 převezměte do svého číselníku klávesou Enter.


Shrnutí

 1. V číselníku druhů ve sloupci Spec Zkr musí být uvedeno SL.
 2. V číselníku druhů ve sloupci Krác musí být uvedeno 3.
 3. V tabulce DPH v peněžním deníku (závazcích a pohledávkách) musí být uvedena nulová DPH.
 4. Dodavatel je z EU; v adresáři firem musí mít vyplněn Stát a v číselníku států (F7 na údaji Stát!) musí být u příslušné zkratky země EU=A
 5. Dodavatel je plátce DPH; v adresáři firem je vyplněno v údaji DPH písmeno A. Pro kontrolní hlášení je vhodné vyplnění údaje DIČ.

III. Přijetí služby bez nároku na odpočet

pouze ř05/ř06 (daň na výstupu)

Podobný postup jako ad I., ale použijte jiný druh s údajem Krác=2.

Zápis v číselníku druhů

Tip: V číselníku druhů (/Finance /Číselníky /Druhy /Druhy podle zkratek) vyvolejte vzorový číselník klávesami AltF2 a větu s druhem NS2 převezměte do svého číselníku klávesou Enter.


Shrnutí

 1. V číselníku druhů ve sloupci Spec Řád musí být uvedeno SL.
 2. V číselníku druhů ve sloupci Krác musí být uvedeno 2.
 3. V tabulce DPH v peněžním deníku (závazcích a pohledávkách) musí být uvedena nulová DPH.
 4. Dodavatel je z EU; v adresáři firem musí mít vyplněn Stát a v číselníku států (F7 na údaji Stát!) musí být u příslušné zkratky země EU=A.
 5. Dodavatel je plátce DPH; v adresáři firem je vyplněno v údaji DPH písmeno A. Pro kontrolní hlášení je vhodné vyplnění údaje DIČ.

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ

Pořízení zboží z EU patří do oddílu A2 kontrolního hlášení. Větu najdete např. v /Přiznání k DPH /Přiznání k DPH vzor 21 /Kontrolní hlášení /Podklady pro KH /A2 Daň přiznání příjemce.


LEGISLATIVA

Povinnost přiznat daň při poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku vzniká plátci nebo identifikované osobě, kterým je služba poskytnuta, ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni poskytnutí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve.

Pro přepočet cizí měny na českou měnu se použije kurz platný pro osobu provádějící přepočet ke dni vzniku povinnosti přiznat daň, a to kurz devizového trhu vyhlášený ČNB nebo poslední směnný kurz zveřejněný Evropskou centrální bankou.

Pro uplatnění nároku na odpočet daně při poskytnutí služby osobou povinnou k dani neusazenou v tuzemsku je plátce povinen mít daňový doklad nebo lze nárok prokázat jiným způsobem. Zákon o DPH nedefinuje daňový doklad od osoby neusazené v tuzemsku, ta tedy vystavuje doklad podle zákonů své země.

Osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, která není plátcem, se ode dne přijetí služby s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku stane identifikovanou osobou.