01. 07. 2020, Ing. Petr Kučera
Zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců se promíjí sociální pojištění z mezd za červen až srpen 2020.

PRINCIP

Zaměstnavatelům s maximálně 50 zaměstnanci se promíjí sociální pojištění placené zaměstnavatelem z mezd za červen až srpen 2020.

PODMÍNKY

VÝŠE PROMINUTÍ

Do vyměřovacího základu zaměstnavatele za kalendářní měsíce (červen až srpen) se nezahrnují vyměřovací základy:

POSTUP V ÚČTU

Definice zaměstnance v pracovním poměru

Za zaměstnance v pracovním poměru program považuje kategorie zaměstnanců (/Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Ostatní /Parametry /Číselníky /Kategorie zaměstnanců /Číselník kategorií), které ve sloupci OSSZ mají hodnotu 1 až 9. Obvykle půjde o kategorie HPP, DS, VPP, INV, ZMR.

Kde najít Antivir C

Agendu k Antiviru C najdete v Účtu 2020 od verze 6 v /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Měsíční mzdy /Antivirus C (nebo /Archiv /Antivirus C).


Příprava mezd – parametr Antivirus C

Pokud se na zaměstnavatele úleva v podobě Antiviru C vztahuje (výše uvedené Podmínky jsou splněny), pak v /Antivirus C /Parametr pro pořízení mezd u „Antivirus C?“ zadejte A.


Zpracování mezd

Mzdy zpracujte obvyklým způsobem. Mzda zařazená do Antiviru C má v řádku Sociální (pojistné) příznak C. Program sem zařadí mzdy zaměstnanců v pracovním poměru (nejčastěji kategorie HPP, DS, VPP, INV, ZMR), kteří nemají v daném měsíci vyplněno datum ukončení zaměstnání.


Kontrola některých podmínek

V praxi se zřejmě bude nejčastěji zjišťovat splnění podmínek počtu zaměstnanců (minimálně 90 % stavu k 31. 3. 2020) a vyměřovacích základů (minimálně 90 % částky za březen 2020). V Účtu jsou k dispozici pomůcky.

1) Počet zaměstnanců

V /Archiv /Souhrnné sestavy /Všichni /Období (zadejte např. 01. 03. 2020 až 31. 08. 2020) /Počet zaměstnanců /Kategorie ve mzdách


porovnejte počet zaměstnanců v pracovním poměru za měsíc březen (20/03) a aktuální měsíc (např. červen, 20/06).


V počtu zaměstnanců jsou zahrnuti i ti, kteří ukončili pracovní poměr v průběhu měsíce. Například zaměstnanec skončil 20. 3. 2020. Protože k 31.3. již není zaměstnán, je nutno jej odečíst.

2) Vyměřovací základy

Součet vyměřovacích základů v březnu hledejte v /Archiv /Tiskové sestavy /V prac.poměru /Období (zadejte 01. 03. 2020 až 31. 03. 2020) /Sociální pojištění /Rozpis kategorií.


Ve sloupci SocZakl zjistíte vyměřovací základ sociálního pojištění za kategorie s druhem činnosti 1 až 9 (pracovní poměr).


Zjištěné číslo porovnejte se součtem vyměřovacích základů (/Měsíční mzdy /Tiskové sestavy /V prac.poměru /Sociální pojištění /Rozpis kategorií) za aktuální měsíc.


V našem případě 40022 je 90,5 % z 44239. Podmínka pro uplatnění Antiviru C je splněna.

Výběr mezd pro Antivirus C

V /Antivirus C /Výběr mezd pro Antivirus C můžete ovlivnit, tj. změnit výběr mezd zaměstnanců pro Antivirus C.


Zařadíte-li do Antiviru C (Antivirus C? A) mzdu zaměstnance s kategorií jinou než pracovní poměr, program na spodní okraj vypíše hlášku „Antivirus C x podle kategorie OSSZ práce mimo pracovní poměr“.

Zařadíte-li mzdu zaměstnance, který má vyplněn datum ukončení zaměstnání v aktuálním měsíci, program vypíše hlášku „Antivirus C x zaměstnanec končí pracovní poměr xx.xx.2020“.

V obou případech zkontrolujte oprávněnost zařazení mzdy zaměstnance do Antiviru C.

Úspora na sociálním pojistném

V /Antivirus C /Snížený odvod soc.poj.zam. zjistíte úsporu na odvodu sociálního pojištění.


Pokud jsou konci sestavy dva řádky s hláškou: „počet mezd se sníženým vyměřovacím základem zaměstnavatele >50 zaměstnavatel nemá nárok na Antivirus C ?!“, pak počet mezd označených pro Antivirus C přesáhl 50 a je třeba zkontrolovat oprávněnost uplatnění Antiviru C.

Přehled o výši pojistného

Přehled o výši pojistného je pro kalendářní měsíce červen, červenec a srpen upraven. Přibyly nové údaje: 3. Uplatňuji snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele 4. Snížený vyměřovací základ zaměstnavatele


Přehled bude možné odevzdat výhradně v elektronické podobě. V případě, že plátce neuplatní Antivirus C, může pro předložení přehledu využít formulář a datovou větu PVPOJ platnou do 30. 6. 2020.

Zaměstnavatel, který podá přehled bez snížení, nemůže dodatečně uplatnit snížení podáním nového přehledu.