09. 07. 2020, Ing. Petr Kučera
Výběr nejzajímavějších údajů z Informace o činnosti Finanční správy ČR za rok 2019. Porovnání s předchozími roky.

Celkem 99 stránek má Informace o činnosti Finanční správy České republiky za rok 2019. Vybrali jsme několik důležitých čísel a komentářů.

Daňové příjmy

daň             inkaso 2016 inkaso 2017 inkaso 2018 inkaso 2019
               (mld. Kč)  (mld. Kč)  (mld. Kč)  (mld. Kč)
---------------------------------------------------------------------------
DPH               349     381     413     431
DPPO              156     162     166     176
srážková             24     25     26     28
silniční             6      6      6      6
z nab. nem. věcí         13     12     14     14
DPFO               7      8      8     10
závislá činnost         149     169     194     216
z nemovitých věcí        11     11     11     11
odvod z elekt. ze slun. zář.   2      2      2      2
daň z hazardu           –      9     10     10
ostatní             15     11      4      3
---------------------------------------------------------------------------
CELKEM             732     796     854     907

Komentář k dani z příjmů fyzických osob podávajících přiznání

Rok                   2015  2016  2017  2018  2019
---------------------------------------------------------------------------
Inkaso (mld. Kč)             2   7   8   8   10

Rozhodující příčinou příznivého vývoje bylo přetrvávající oživení ve většině odvětví české ekonomiky. K dalším pozitivním faktorům patří:

Mezi faktory, které ovlivnily inkaso DPFO negativně patří:

Počet podaných přiznání k DPFO

Za rok                  2014  2015  2016  2017  2018
---------------------------------------------------------------------------
Počet podaných přiznání (tis.)     2.307 2.291 2.225 2.213 2.252

Příslušenství daně

Příslušenstvím daně se rozumí úroky, penále, pokuty a náklady řízení.

Za rok 2019 bylo finančními orgány evidováno příslušenství daní v celkové výši 14,8 mld. Kč (v roce 2018 15,2 mld. Kč). Prominuto bylo příslušenství za 1,0 mld. Kč (v roce 2018 0,6 mld. Kč).

Daňové subjekty

Daň                 Počet aktivních subjektů (v tis.)
                  2016    2017    2018    2019
---------------------------------------------------------------------------
DPH                 557    569    589    605
DPPO                590    614    638    659
DPFO               2.130   2.106   2.137   2.176
DPFO závislá činnost        550    559    568    574
daň z nemovitých věcí       3.960   4.006   4.054   4.105

Daňové nedoplatky

Vývoj kumulovaných nedoplatků

Rok                2015  2016  2017  2018  2019
---------------------------------------------------------------------------
Všechny daně celkem (mld. Kč)    108   56   50   42   35
Z toho DPH:             76   37   33   27   22

Daňové kontroly

                  2015  2016  2017  2018  2019
---------------------------------------------------------------------------
počet (tis.)            27,4  18,9  14,0  11,7  10,4
doměrek (mld. Kč)         15,7  14,5  11,6  10,1   7,2

Elektronická evidence tržeb

Od počátku fungování evidence tržeb bylo bylo do systému k 31. 12. 2019 zasláno 12,9 mld. evidovaných tržeb. Přiznané tržby činily 1 616 mld. Kč.

Elektronická podání přes daňový portál

druh podání        2015  2016  2017  2018  2019 (tis.)
--------------------------------------------------------------------------
DPH            1.644  2.156  2.243  2.371  2.453
Kontrolní hlášení       -  3.724  4.475  4.738  4.965
Souhrnné hlášení      256   290   309   328   345
DPFO            147   227   262   296   315
DPPO            155   186   213   220   225
Silniční daň        147   204   215   220   225
Daň z nemovitých věcí    25   37   38   38   37

Elektronická podání datovou schránkou

druh podání        2015  2016  2017  2018  2019 (tis.)
--------------------------------------------------------------------------
DPH            1.666  1.857  1.968  2.125  2.271
Kontrolní hlášení       -  1.816  2.181  2.313  2.449
Souhrnné hlášení      346   352   356   367   381
DPFO            132   146   161   186   201
DPPO            265   249   268   279   289
Silniční daň        150   159   161   168   175
Daň z nemovitých věcí    19   20   19   21   20

Personalistika

              2015  2016  2017  2018  2019 (tis.)
--------------------------------------------------------------------------
evid. počet zaměstnanců  15,3  15,4  15,6  15,6  15,3
průměrný měsíční plat   28,8  32,4  36,7  38,7  40,9