22. 07. 2020, Ing. Petr Kučera
Příklad výpočtu zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti zaměstnance, jehož měsíční příjem podléhá solidárnímu zvýšení daně.

Záloha na daň z mezd přesahujících 4x násobek průměrné mzdy (tj. v roce 2020 nad 139.340 Kč ,v roce 2019 nad 130.796 Kč, v roce 2018 nad 119.916 Kč, v roce 2017 nad 112.928 Kč) se zvýší o solidární zvýšení daně ve výši 7 % z hrubé mzdy.

Příklad

Hrubá mzda zaměstnance za červen 2020 činí 150.000 Kč (podepsal prohlášení, uplatňuje zvýhodnění na 2 děti). V jaké výši bude programem Účto vypočítána záloha na daň a proč?


Základ pro výpočet solidární daně najdete ve formuláři mzdy po stisku CtrlF7 /Další údaje.


Postup výpočtu vyvolejte klávesou Insert (INS) na údaji Daň (předpoklad, tj. levý sloupec). Zobrazí se tato tabulka:


Záloha na daň se spočte:

  1. ze zálohy na daň (15 % z 200.700 Kč) 30.105 Kč,
  2. ze solidárního zvýšení daně (7 % z rozdílu hrubá mzda a 4x násobek průměrné mzdy, tj. 0.07*(150.000-139.340)=746.20 Kč,
  3. součet 1) a 2), který činí 30.851.20 Kč, se zaokrouhlí na Kč nahoru.

Podobnou sestavu najdete v /Tiskové sestavy /Daň z příjmů /Solidární daň 7 % /Solidární daň – mzdy


Zaměstnanec, u kterého se uplatnilo solidární zvýšení daně u zálohy, může požádat o roční zúčtování záloh za předpokladu, že se u něj o solidární zvýšení nebude zvyšovat celoroční daň.

S tím souvisí: Mzdy v roce 2020