19. 08. 2020, Ing. Petr Kučera
Nákup dlouhodobého hmotného majetku na úvěr. Splátky úvěru a úrok z úvěru. Postup v programu Účto.

Příklad

Podnikatel pan S. (plátce DPH) se rozhodl zakoupit pro účely svého podnikání osobní automobil Honda Civic za 489.900 Kč včetně DPH. Část ve výši 289.900 Kč zaplatil ze svých prostředků, na zbytek (200.000 Kč) si vzal úvěr od banky.

  1. Od autosalonu obdržel daňový doklad na 404.876.03 Kč bez DPH, 85.023.97 Kč DPH, celkem 489.900 Kč.
  2. Podnikatel zaplatil ze svého účtu 289.900 Kč.
  3. Banka poskytla úvěr a zaplatila přímo prodejci 200.000 Kč.
  4. Z úvěrové smlouvy vyplývají měsíční splátky ve výši 11.000 Kč, z toho je 10.000 Kč splátka úvěru a 1.000 Kč úrok z úvěru.

Ad 1) Zaevidování daňového dokladu do závazků a pohledávek


Ad 2) Částečná úhrada – platba podnikatele

V /Závazky a pohledávky /Seznam na příslušné větě stiskněte F10 /Částečná úhrada a zadejte částku 289900 Kč. Na otázku „Rozdělit 489900 na částečnou úhradu 289900 a zbytek 200000 Kč?“ potvrďte A. Program vytvoří dvě věty. Do věty na 289900 Kč v /Závazky a pohledávky /Zaúčtování plateb /Výběr plateb doplňte číslo bankovního výpisu a datum platby a větu přesuňte do deníku.


Ad 3) Poskytnutí úvěru, doplatek faktury, vzájemný zápočet

Do /Závazků a pohledávek zapište větu o poskytnutí úvěru:


Větu na zbytek úhrady upravte takto:


Pohledávku z banky a závazek autosalonu vzájemně započtěte:

V /Závazky a pohledávky /Zaúčtování plateb /Výběr plateb u obou vět doplňte datum úhrady (= zápočtu) a věty přesuňte do deníku.


Ad 4) Účtování splátek úvěru a úroku z úvěru

Splátku úvěru zapište s použitím druhu SUV.


Úrok z úvěru zapište obvykle s druhem UUV.


TIP 1: Celkový závazek z titulu poskytnutého úvěru zapište do závazků a pohledávek (druhem SUV) a pro měsíční splátky využijte funkce Částečná úhrada (F10 na příslušné větě). Nesplacená část úvěru bude součástí závazků ve Výkaze o majetku a závazcích.

TIP 2: Přehled o úvěru a jeho splácení získáte v menu /Přehledy /Výběrové sestavy /Úvěry a splátky úvěrů /Úvěry a splátky.