24. 08. 2020, Ing. Petr Kučera
Podmínky a postup pro elektronické podání ELDP z Účta. ePodání přes VREP, pomocí datové schránky a přes ePortál ČSSZ. XML soubor.

OBECNĚ

Elektronická forma podání

ELDP se od 1. 9. 2020 podává pouze elektronicky.

Způsoby ePodání ELDP

  1. Přes Veřejné rozhraní pro ePodání (VREP).
  2. Do datové schránky ČSSZ.
  3. Přes ePortál ČSSZ.

Formát ePodání

Soubory se posílají ve formátu xml.

EPODÁNÍ PŘES VREP

Podmínky

Postup

V /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Archiv /ELDP /Tiskové sestavy volte /e-Podání ELDP12. V /Parametry VREP zkontrolujte/doplňte klíčový údaj (variabilní symbol u OSSZ) a kontaktní e-mail. Pokračujte /Poslat přes VREP,


vyberte podpisový certifikát, /Zašifrovat a podepsat. Hlášku „Hotovo, podání můžete odeslat.“ Potvrďte OK a /Odeslat data.

Následuje hlášení


Záznam o odeslaném podání najdete v /Seznam podání VREP.

Odpověď z VREPu

Z portálu ČSSZ (odesílatel: DIS@cssz.cz) přijde email o zpracování podání s protokolem, kde najdete počet záznamů, počet logických chyb, případně kód a popis hlavní chyby. Pokud je podání bez chyby, je v předmětu zprávy uvedeno „Vaše podání ELDP bylo přijato“.


Dotaz na stav podání

ČSSZ po omezenou dobu zpřístupňuje informaci o stavu podání s daným identifikátorem. V /Seznam podání VREP na příslušném řádku stiskněte klávesu F10 a potvrďte dotaz „Poslat do ČSSZ online dotaz na stav e-podání ze dne dd.mm.rrrr?“ A. V ideálním případě bude odpověď obsahovat větu „Podání <xxx> bylo bez chyb přijato.“

EPODÁNÍ PŘES DATOVOU SCHRÁNKU

Postup

V /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Archiv /ELDP /Tiskové sestavy /Tisk označených /e-Podání ELDP12 /Datová schránka


volte /Odesílatel a doplňte/zkontrolujte uživatelské jméno a heslo datové schránky odesílatele. Údaje můžete zaheslovat pomocí klávesy F10. V /Příjemce, Zpráva zkontrolujte předvyplněné údaje o příjemci (ČSSZ má datovou schránku s ID 5ffu6xk). Dále /Odeslat přes Datovou schránku a /Odeslat.


Chybové hlášky

Chybová hláška „Požadavek se nezdařil se stavem HTTP 401: Authorization Required.„ nebo “The request failed with HTTP status 401: Authorization Required.“ znamená špatně zadané údaje odesílatele. V /Datová schránka /Odesílatel zkontrolujte/opravte uživatelské jméno a heslo.

Záznam o podání

Záznam o odeslaném podání najdete v /Odeslané zprávy DS.

Pomocí menu /MojeDatovaSchranka.cz se dostanete na internetové schránky www.mojedatovaschranka.cz, kde po zadání uživatelského jména (využijte kláves CtrlV) a hesla můžete zkontrolovat odeslání podání v /Odeslané zprávy. Protokol o výsledku zpracování obdržíte do Vaší datové schránky s časovou prodlevou.

EPODÁNÍ PŘES PORTÁL ČSSZ S KONTROLOU

Další možností podání je načtení xml souboru na ePortál ČSSZ, jeho zkontrolování a odeslání. V nabídce /e-Podání ELDP12 /Portál ČSSZ se spustí stránky ePortálu ČSSZ.


Klikněte na Procházet a do Název souboru nalistujte soubor ELDP12.xml (nebo jej vyberte ze schránky pomocí kláves CtrlV),


Otevřít, Pokračovat. Soubor zkontrolujte (Zkontrolovat data) a bude-li bez chyb odešlete (Přejít k elektronickému odesílání). Odeslat lze přes datovou schránku, s elektronickým podpisem nebo po přihlášení se identitou NIA. Data lze případně uložit (jako ELDP.xml).

VYTVOŘENÍ XML SOUBORU K ODESLÁNÍ EMAILEM

Někdy potřebujete soubor xml vytvořený pro odeslání přes VREP či datovou schránku odeslat emailem, například svému klientovi. XML soubor se ukládá do adresáře {MAIL}. Pro nalistování souboru např. v poštovním programu se kopíruje jméno souboru do schránky Windows (Procházet, vložit = CtrlV).

Soubor najdete přes nabídku /Adresář {MAIL} po názvem ELDP12.XML.