11. 05. 2022, Ing. Petr Kučera
Podmínky a postup pro elektronické podání ELDP z Účta. ePodání přes VREP, pomocí datové schránky a přes ePortál ČSSZ. XML soubor.

OBECNĚ

Elektronická forma podání

ELDP se od 1.9.2020 podává pouze elektronicky.

Způsoby ePodání ELDP

  1. Přes Veřejné rozhraní pro ePodání (VREP/APEP)
  2. Do datové schránky ČSSZ
  3. Přes ePortál ČSSZ

Formát ePodání

Soubory se posílají ve formátu xml.

EPODÁNÍ PŘES VREP/APEP

Podmínky

Postup

V /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Archiv /ELDP /Tiskové sestavy volte /e-Podání ELDP12. V /Parametry VREP zkontrolujte/doplňte klíčový údaj (variabilní symbol u OSSZ) a kontaktní e-mail. Pokračujte /Poslat přes VREP,

vyberte podpisový certifikát a /Odeslat podání.

Následuje hlášení

Po 1 minutě se můžete dotázat na stav podání.

V ideálním případě bude v odpovědi uvedeno "Přijato bez chyb".

Záznam o odeslaném podání najdete v /Seznam podání VREP.

Dotaz na stav podání

ČSSZ po omezenou dobu zpřístupňuje informaci o stavu podání s daným identifikátorem. V /Seznam podání VREP na příslušném řádku stiskněte klávesu F10 a potvrďte dotaz "Poslat do ČSSZ online dotaz na stav e-Podání ELDP09 ze dne dd.mm.rrrr?" A. V ideálním případě bude odpověď obsahovat větu "Podání bylo v pořádku přijato."

EPODÁNÍ PŘES DATOVOU SCHRÁNKU

Postup

V /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Archiv /ELDP /Tiskové sestavy /Tisk označených /e-Podání ELDP12 /Datová schránka

volte /Odesílatel a doplňte/zkontrolujte uživatelské jméno a heslo datové schránky odesílatele. Údaje můžete zaheslovat pomocí klávesy F10. V /Příjemce, Zpráva zkontrolujte předvyplněné údaje o příjemci (ČSSZ má datovou schránku s ID 5ffu6xk). Dále /Odeslat přes Datovou schránku a /Odeslat.

Chybové hlášky

Chybová hláška "Požadavek se nezdařil se stavem HTTP 401: Unauthorized" znamená špatně zadané údaje odesílatele. Příčinou bývá chybné či prošlé heslo. Opravte v /Datová schránka /Odesílatel.

Záznam o podání

Záznam o odeslaném podání najdete v /Odeslané zprávy DS.

EPODÁNÍ PŘES PORTÁL ČSSZ S KONTROLOU

Další možností podání je načtení xml souboru na ePortál ČSSZ, jeho zkontrolování a odeslání. V nabídce /e-Podání ELDP12 /Portál ČSSZ se spustí stránky ePortálu ČSSZ.

Klikněte na Procházet a do Název souboru nalistujte soubor ELDP12.xml (nebo jej vyberte ze schránky pomocí kláves Ctrlv),

Otevřít, Pokračovat. Soubor zkontrolujte (Zkontrolovat data) a bude-li bez chyb odešlete (Přejít k elektronickému odesílání). Odeslat lze přes datovou schránku, s elektronickým podpisem nebo po přihlášení se identitou NIA. Data lze případně uložit (jako ELDP.xml).

VYTVOŘENÍ XML SOUBORU K ODESLÁNÍ EMAILEM

Někdy potřebujete soubor xml vytvořený pro odeslání přes VREP či datovou schránku odeslat emailem, například svému klientovi. Soubor s názvem ELDP12.XML se uloží do adresáře {MAIL}. Pro nalistování souboru, např. v poštovním programu, využijte toho, že soubor je při vytvoření také zkopírován do schránky Windows. K vložení využijte klávesové zkratky Ctrlv.