07. 09. 2020, Ing. Petr Kučera
Kontroly řádků a vět v přiznání k DPH, kontroly vět ve financích z hlediska DPH.

KONTROLY V PŘIZNÁNÍ K DPH

Před odesláním přiznání k DPH proveďte jeho kontrolu.

Kontroly najdete v nabídce /Přiznání k DPH vzor 21 /Tisk daňového přiznání /Srovnání Základ x Daň nebo /Daň neodpovídá základu.


/Srovnání Základ x Daň

Sestava vyčíslí rozdíly mezi výpočtem DPH ze součtu základů DPH z daňových dokladů a součtem DPH z daňových dokladů.

Příklad sestavy se zjištěnými rozdíly:


/Daň neodpovídá základu

Najde doklady, u nichž daň neodpovídá základu daně (rozdíl je vyšší než povolená odchylka v parametrech DPH), přičemž bere v úvahu výpočet DPH z ceny bez daně i z ceny s daní.

Příklad sestavy se zjištěnými rozdíly:


KONTROLY V SOUBORECH FINANCÍ

V nabídce /Přiznání k DPH /Přiznání k DPH vzor 21 /DPH ve financích /Peněžní deník po ShiftF3 volte /Kontroly DPH.


Podobná kontrola je přímo v peněžním deníku. Rozdíl je v kontrolovaném období. V /Přiznání k DPH kontroluje program pouze věty, které se vztahují ke zvolenému zdaňovacímu období.


/Datum DPH x tabulka DPH

Příčina chyb:


Odstranění chyb:

/DPH na výstupu do zahraničí

Příčina chyby:


Odstranění chyby:

/Tabulka DPH x celková částka

Příčina chyby:

Příklad chybného zápisu:


za podmínky, že povolená odchylka je např. 1.00 Kč.

Odstranění chyby:

/Základní DPH x cena bez daně, /Snížená DPH x cena bez daně, /2. snížená DPH x bez daně

Příčina chyby:


Odstranění chyby:

/Spočítat chyby

Najde věty, které obsahují některou z chyb podle bodů 1) až 4).

/DPH v jiném sloupci

Upozorní na věty s vyplněnou DPH ve sloupcích deníku, kam DPH obvykle nepatří. DPH lze očekávat ve sloupcích 09 až 13, 16, 22, 23 a 28. DPH v jiných sloupcích bývá chybou.

/Režim PDP a nenulová DPH

Upozorní na věty s režimem přenesení daňové povinnosti (obvykle druh PDV či PDP), které mají vyplněnou DPH.


/Datum DPH Kontroly řádků a vět v přiznání k DPH, kontroly vět ve financích z hlediska DPH. Datum vystavení

Najde věty podle kritéria shody či neshody údajů DatumDPH a data vystavení. Obvykle nejde o chybu.

/Datum DPH Kontroly řádků a vět v přiznání k DPH, kontroly vět ve financích z hlediska DPH. Datum zaplacení

Najde věty podle kritéria shody či neshody údajů DatumDPH a data platby. Obvykle nejde o chybu.

Nabídku najdete pouze v peněžním deníku či archivu peněžního deníku.

/Starší sazby DPH

Označí věty se základní sazbou 20 % nebo sníženou sazbou 14 %. Sazby 20 % a 14 % byly v platnosti v roce 2012.