21. 09. 2020, Ing. Petr Kučera
Změna oddílu kontrolního hlášení. Kód předmětu plnění, kód režimu plnění, § 46, použit poměr. Dlouhý doklad, doklad o použití. Export, import podkladů.

Změna oddílu KH, B3 -> B2

Někdy může nastat situace, že větu financí potřebujete zařadit do jiného oddílu kontrolního hlášení. Příkladem je přijatý splátkový či platební kalendář, kde součet plnění přesáhne 10 tisíc Kč včetně daně. Každé dílčí plnění se uvádí na samostatný řádek a patří do oddílu B2 bez ohledu na limit. V Účtu připravte (a poté použijte) nový druh (/Finance /Číselníky /Druhy /Druhy podle zkratek, F2 nový řádek) takto:


Tip: V číselníku druhů (/Finance /Číselníky /Druhy /Druhy podle zkratek) klávesami AltF2 vyvolejte vzorový číselník a větu s příslušným druhem převezměte do svého číselníku klávesou Enter.

Změna oddílu KH, B2 -> B3

Jak zapsat větu (např. souhrnný doklad, nákup nad 10 tisíc), aby bez ohledu na částku vstoupila do oddílu B3?

V Účtu máte dvě možnosti řešení:

1) Pomocí firmy

Ve větě financí použijte obvyklý druh (např. PR) a do údaje firma uveďte 00000.


2) Pomocí druhu

Použijte nově vytvořený druh (/Finance /Číselníky /Druhy /Druhy podle zkratek, F2 nový řádek):


Tip: V číselníku druhů (/Finance /Číselníky /Druhy /Druhy podle zkratek) klávesami AltF2 vyvolejte vzorový číselník a větu s příslušným druhem převezměte do svého číselníku klávesou Enter.

Změna oddílu KH, A4 -> A5

Tržba převyšující 10 tisíc (skládající se z jednotlivých drobných úhrad) patří do oddílu A5. Podobně prodej nepodnikateli (občanovi) za částku přesahující 10 tisíc Kč.

Ve větě financí použijte obvyklý druh (např. PZ) a do údaje firma uveďte 00000.


Použijete-li jiné číslo firmy, musí mít nevyplněné DIČ a údaj DPH N.


Změna oddílu KH, A5 -> A4

Vystavený splátkový či platební kalendář se posuzuje podle celkové částky. Přesahuje-li částka 10 tisíc Kč, patří i jednotlivé splátky (bez ohledu na výši) do oddílu A4.

V Účtu připravte nový druh takto:


Kód předmětu plnění

Použije se u oddílů A1 a B1.

Jak v Účtu docílit příslušného předmětu kódu plnění? Ve větě financí do poznámky (vyvolejte například pomocí kláves Shift+TAB) zapište řádek kód=xx, kde xx je číslo 1, 1a, 3 až 7, 3a, 4a, 11 až 21.

Tip: Ve větě financí vstupte pomocí Shift+TAB do poznámky, dále AltF2 vyvolejte „Údaje pro KH do poznámky“, odklikněte kód=xx


a Enterem převezměte příslušný řádek do poznámky.


Jinou možností zadání kódu je v /Přiznání k DPH /Přiznání DPH vzor 21 /§ 92a Režim PDP prostřednictvím /Seznam (nebo /Řádky přílohy nebo /Kód plnění hromadně).

Použit poměr

Použije se u oddílu B2. § 75 se použije u plátce, který uplatňuje odpočet v poměrné výši, respektive přijaté zdanitelné plnění použije jak v rámci své ekonomické činnosti, tak pro účely s ní nesouvisející. Může nabývat hodnot A/N.

Jak v Účtu docílit hodnoty A? Ve větě financí do poznámky (vyvolejte například pomocí kláves Shift+TAB) zapište řádek kh=§ 75.

Tip: Ve větě financí vstupte pomocí Shift+TAB do poznámky, dále AltF2 vyvolejte „Údaje pro KH do poznámky“ a odklikněte kh=§ 75.


Kód režimu plnění

Použije se u oddílu A4.

Může nabývat hodnot:

Jak v Účtu docílit hodnoty 1 resp. 2? Ve větě financí do poznámky (vyvolejte například pomocí kláves Shift+TAB) zapište řádek kh=§ 89, respektive kh=§ 90.

Tip: Ve větě financí vstupte pomocí Shift+TAB do poznámky, dále AltF2 vyvolejte „Údaje pro KH do poznámky“ a odklikněte kh=§ 89 nebo kh=§ 90.

§ 46 ZDPH

Použije se u oddílů A4 a B2. § 46 se týká oprav základu daně u nedobytných pohledávek. V případě použití nabývá hodnoty A.

Jak v Účtu docílit hodnoty A? Ve větě financí do poznámky (vyvolejte například pomocí kláves Shift+TAB) zapište řádek kh=§ 46.

Tip: Ve větě financí vstupte pomocí Shift+TAB do poznámky, dále AltF2 vyvolejte „Údaje pro KH do poznámky“ a odklikněte kh=§ 46.

Dlouhý doklad KH

Občas se stane, že doklad pro kontrolní hlášení přesáhne 20 znaků. Pak použijte poznámku ve financích, do které zapište dokladkh=xxx. Do kontrolního hlášení se přenese celý text za rovnítkem (xxx) až do konce řádku. Maximální délka dokladu (EČDD) se tak prodlužuje až na 60 znaků.

Tip: Ve větě financí vstupte pomocí Shift+TAB do poznámky, dále AltF2 vyvolejte „Údaje pro KH do poznámky“, odklikněte dokladkh= a doplňte číslo „dlouhého“ dokladu.

Doklad o použití

Větu zapište do /Finance /Archivy financí /Daň z přidané hodnoty /Formulář. I když celková překročí 10 tisíc Kč, patří do oddílu A5 KH. Dosáhnete toho tak, že do údaje Firma zapíšete 00000.

Zjištění údajů pro KH z financí

Potřebujete z deníku či závazků a pohledávek rychle zjistit údaje vstupující do KH? Ve formuláři či seznamu stiskněte AltF10.


Sloučení podkladů pro KH do jedné firmy

Někdy bývá nutné sloučit několik agend z různých činností (v Účtu vedených v několika firmách) do jednoho přiznání k DPH a kontrolního hlášení. Postup:

  1. Export z firmy1 Ve firmě1 volte /Finance /Přiznání k DPH /Přiznání k DPH vzor 21 /Podklady pro DPH a KH /Export_Import dokladů pro DPH a KH /Export do zásobníku „Exportovat doklady DPH pro sloučení do jiné účtované firmy?“ A.
  2. Import do firmy2 (cílové) Ve firmě2 zvolte /Finance /Přiznání k DPH /Přiznání k DPH vzor 21 /Podklady pro DPH a KH /Export_Import dokladů pro DPH a KH /Import ze zásobníku „Importovat ze zásobníku, přidat k dokladům účtované firmy?“ A.
  3. Ve firmě2 zpracujte přiznání k DPH a kontrolní hlášení obvyklým způsobem.