29. 09. 2020, Ing. Petr Kučera
Aplikace ePodpisFS umožní podepsat podání na Daňovém portálu kvalifikovaným podpisovým certifikátem ve všech běžně používaných prohlížečích internetu.

K čemu aplikace slouží

Podpisová aplikace – ePodpisFS umožňuje práci s uznávaným elektronickým podpisem v aplikacích Daňového portálu v běžně používaných operačních systémech (Windows 7 a vyšší, Linux, Mac) a v aktuálních verzích běžně používaných prohlížečů internetu (dříve bylo možné obvykle jen v Internet Exploreru). Aplikace ePodpisFS dovolí použití kvalifikovaného certifikátu jak z datového úložiště operačního systému, tak ze souboru s certifikátem – PFX/P12.

Stažení a instalace

Aplikaci pro operační systém Windows si stáhněte.

Spusťte instalaci. Podrobný návod

Ověření funkčnosti

Po instalaci ověřte funkčnost aplikace. Klikněte na tlačítko Start, Spustit aplikaci ePodpisFS,


Spustit test.


Výsledkem by mělo být hlášení „Test aplikace proběhl v pořádku“.


Použití aplikace

Na Daňovém portálu máte připravené podání k odeslání na finanční správu. K podpisu podání chcete využít kvalifikovaný podpisový certifikát, který jste si zřídili u PostSignum (Česká pošta).

K podepsání se obvykle dostanete přes /Odeslání písemnosti.

V další nabídce vyberte /Podepsat v ePodpisFS pomocí kvalifikovaného certifikátu, volte Podat


Dále povolte spuštění aplikace ePodpisFS. Můžete též zatrhnout „Vždy webu adisepo.mfcr.cz povolit otvírání odkazů tohoto typu v přidružené aplikaci“.


Pokračujte výběrem místa s certifikátem (obvykle datové úložiště operačního systému)


a konkrétního certifikátu. Poté dojde k odeslání podání podepsaného vybraným kvalifikovaným podpisovým certifikátem.


Při příštích podáních bude v nabídce též poslední použitý certifikát.