06. 10. 2020, Ing. Petr Kučera
Podmínky a postup pro elektronické podání měsíčního Přehledu o výši pojistného z Účta. ePodání přes VREP. ePodání pomocí datové schránky. ePodání přes ePortál ČSSZ. XML soubor.

OBECNĚ

Elektronická forma podání

Přehled o výši pojistného se od 1. 7. 2020 podává pouze elektronicky.

Způsoby ePodání na ČSSZ

  1. Přes Veřejné rozhraní pro ePodání (VREP).
  2. Do datové schránky ČSSZ.
  3. Načtením a odesláním přes ePortál ČSSZ.

Formát ePodání

Soubory se posílají ve formátu xml.

EPODÁNÍ PŘES VREP

Podmínky

  1. uživatel má zřízen uznávaný kvalifikovaný certifikát,
  2. certifikát je u OSSZ zaregistrován.

Postup

V /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Měsíční mzdy /Tiskové sestavy /Všichni /Sociální pojištění /Přehled OSSZ volte /e-Podání PVPOJ19.


V /Parametry VREP zkontrolujte/doplňte klíčový údaj (variabilní symbol u OSSZ) a kontaktní e-mail.


Pokračujte /Poslat přes VREP, vyberte podpisový certifikát, /Zašifrovat a podepsat.


Hlášku „Hotovo, podání můžete odeslat.“ potvrďte OK


a /Odeslat data.


Následuje hlášení „Podání bylo přijato pod číslem xxxxxxxxxxxxx. Výsledek zpracování obdržíte z ČSSZ e-mailem.“


Záznam o odeslaném podání najdete v /Seznam podání VREP.

Odpověď z VREPu

Z portálu ČSSZ přijde email v ideálním případě s tímto obsahem:


Dotaz na stav podání

ČSSZ po omezenou dobu zpřístupňuje informaci o stavu podání s daným identifikátorem. V /Seznam podání VREP na příslušném řádku stiskněte klávesu F10 a potvrďte dotaz „Poslat do ČSSZ online dotaz na stav e-podání PVPOJ ze dne dd.mm.rrrr?“ A. V ideálním případě bude odpověď obsahovat větu „Podání <xxx> bylo bez chyb přijato.“

Opravný přehled

V menu /Formulář doplňte navíc:

  1. typ přehledu: O
  2. identifikátor VREP původního podání (klávesou F7 se dostanete na seznam e-Podání VREP ČSSZ a identifikátor původního podání převezmete pomocí Enter)
  3. poznámku (cokoliv)

EPODÁNÍ PŘES DATOVOU SCHRÁNKU

Podmínky

Postup

V /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Měsíční mzdy /Tiskové sestavy /Sociální pojištění /Přehled OSSZ /e-Podání PVPOJ19 /Datová schránka


volte /Odesílatel a doplňte/zkontrolujte uživatelské jméno a heslo datové schránky odesílatele. Údaje můžete zaheslovat pomocí klávesy F10.


V /Příjemce, Zpráva zkontrolujte předvyplněné údaje o příjemci (ČSSZ má datovou schránku s ID 5ffu6xk). Dále /Odeslat přes Datovou schránku a /Odeslat.


Chyba 401

Chybová hláška „Požadavek se nezdařil se stavem HTTP 401: Authorization Required.„ nebo “The request failed with HTTP status 401: Authorization Required.“ znamená špatně zadané údaje odesílatele. V /Datová schránka /Odesílatel zkontrolujte/opravte uživatelské jméno a heslo.

Záznam o podání

Záznam o odeslaném podání najdete v /Odeslané zprávy DS.

Pomocí menu /MojeDatovaSchranka.cz se dostanete na internetové schránky www.mojedatovaschranka.cz, kde po zadání uživatelského jména (využijte kláves CtrlV) a hesla můžete zkontrolovat odeslání podání v /Odeslané zprávy.

Odpověď

Z ČSSZ přijde zpráva do datovky odesílatele.


V příloze najdete je Protokol_o_zpracování_e-Podání_PVPOJ.html, jehož obsah je v ideálním případě:


EPODÁNÍ PŘES PORTÁL ČSSZ S KONTROLOU

Další možností podání je načtení xml souboru na ePortál ČSSZ, jeho zkontrolování a odeslání. V nabídce /e-Podání PVPOJ19 /Portál ČSSZ se spustí stránky ePortálu ČSSZ.


Klikněte na Procházet


a do Název souboru nalistujte soubor PVPOJ19.xml (nebo jej vyberte ze schránky pomocí kláves CtrlV),


Otevřít, Pokračovat. Soubor zkontrolujte (Zkontrolovat data) a bude-li bez chyb odešlete (Přejít k elektronickému odesílání). Odeslat lze přes datovou schránku, s elektronickým podpisem nebo po přihlášení se identitou NIA. Data lze případně uložit (jako PVPOJ_2016.xml).

VYTVOŘENÍ XML SOUBORU K ODESLÁNÍ EMAILEM

Někdy potřebujete soubor xml vytvořený pro odeslání přes VREP či datovou schránku odeslat emailem, například svému klientovi. XML soubor se ukládá do adresáře {MAIL}. Pro nalistování souboru např. v poštovním programu se kopíruje jméno souboru do schránky Windows (Procházet, vložit = CtrlV).

Soubor najdete přes nabídku /Adresář {MAIL} pod názvem PVPOJ19.XML.