19. 10. 2020, Ing. Petr Kučera
Podmínky a postup pro elektronické podání Oznámení o nástupu do zaměstnání z Účta. ePodání přes VREP. ePodání pomocí datové schránky. ePodání přes ePortál ČSSZ. XML soubor.

OBECNĚ

Elektronická forma podání

ONZ se od 1. 9. 2020 podává pouze elektronicky.

Způsoby ePodání na ČSSZ

  1. Přes Veřejné rozhraní pro ePodání (VREP).
  2. Do datové schránky ČSSZ.
  3. Načtením a odesláním přes ePortál ČSSZ.

Formát ePodání

Soubory se posílají ve formátu xml.

EPODÁNÍ PŘES VREP

Podmínky

  1. uživatel má zřízen uznávaný kvalifikovaný certifikát,
  2. certifikát je u OSSZ zaregistrován.

Postup

V /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Zaměstnanci /Tiskové sestavy /Tiskopis ONZ zvolte jednoho zaměstnance (/Jeden) či vybrané pracovníky (/Skupina). V /Zaměstnavatel zkontrolujte/doplňte údaje o místně příslušné OSSZ a zaměstnavateli.


Dále vyberte požadovanou akci:


V nabídce /Formulář ověřte/doplňte/opravte převzaté údaje. U akce /3 či /5 musí být změněné či opravované údaje označeny (klávesou F8). Dále /Tisk /e-Podání ONZ /Parametry VREP, kde zkontrolujte či doplňte klíčový údaj (variabilní symbol). Poté zadejte /Poslat přes VREP,


vyberte podpisový certifikát, /Zašifrovat a podepsat.


Hlášku "Hotovo, podání můžete odeslat." potvrďte OK a /Odeslat data. Následuje hlášení "Podání bylo přijato pod číslem xxxxxxxxxxxxx. Výsledek zpracování obdržíte z ČSSZ e-mailem."


Záznam o odeslaném podání najdete v /Seznam podání VREP.

Odpověď z VREPu

Z portálu ČSSZ přijde email v ideálním případě s tímto obsahem:


Dotaz na stav podání

ČSSZ po omezenou dobu zpřístupňuje informaci o stavu podání s daným identifikátorem. V /Seznam podání VREP na příslušném řádku stiskněte klávesu F10 a potvrďte dotaz "Poslat do ČSSZ online dotaz na stav e-podání ze dne dd.mm.rrrr?" A. V ideálním případě bude odpověď obsahovat větu "Podání <xxx> bylo bez chyb přijato."

EPODÁNÍ PŘES DATOVOU SCHRÁNKU

Podmínky

Postup

V /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Zaměstnanci /Tiskové sestavy /Jeden /Tiskopis ONZ /1 – nástup do zaměstnání (Skončení, Změna, Oprava) /Tisk /e-Podání ONZ /Datová schránka volte /Odesílatel a doplňte/zkontrolujte uživatelské jméno a heslo datové schránky odesílatele. Údaje můžete zaheslovat pomocí klávesy F10. V /Příjemce, Zpráva zkontrolujte předvyplněné údaje o příjemci (ČSSZ má datovou schránku s ID 5ffu6xk). Dále /Odeslat přes Datovou schránku


a /Odeslat.

Chybové hlášky

Chybová hláška "Požadavek se nezdařil se stavem HTTP 401: Authorization Required." nebo "The request failed with HTTP status 401: Authorization Required." znamená špatně zadané údaje odesílatele. V /Datová schránka /Odesílatel zkontrolujte/opravte uživatelské jméno a heslo.

Záznam o podání

Záznam o odeslaném podání najdete v /Odeslané zprávy DS.

Pomocí menu /MojeDatovaSchranka.cz se dostanete na internetové schránky www.mojedatovaschranka.cz, kde po zadání uživatelského jména (využijte kláves CtrlV) a hesla můžete zkontrolovat odeslání podání v /Odeslané zprávy.

Odpověď

Z ČSSZ přijde zpráva do datovky odesílatele. V příloze najdete Protokol_o_zpracování_e-Podání_ONZ.html, jehož obsah je v ideálním případě:

ČSSZ obdržela prostřednictvím datové schránky Vaše podání ONZ. Vaše podání bylo přijato.

EPODÁNÍ PŘES PORTÁL ČSSZ S KONTROLOU

Další možností podání je načtení xml souboru na ePortál ČSSZ, jeho zkontrolování a odeslání. Po /e-Podání ONZ /Portál ČSSZ se spustí stránky ePortálu ČSSZ.


Klikněte na Procházet a do Název souboru nalistujte soubor ONZ.xml (nebo jej vyberte ze schránky pomocí kláves CtrlV), Otevřít, Pokračovat. Soubor zkontrolujte (Zkontrolovat data) a bude-li bez chyb odešlete (Přejít k elektronickému odesílání). Odeslat lze přes datovou schránku, s elektronickým podpisem nebo po přihlášení se identitou NIA. Data lze případně uložit (jako ONZ.xml).

VYTVOŘENÍ XML SOUBORU K ODESLÁNÍ EMAILEM

Někdy potřebujete soubor xml vytvořený pro odeslání přes VREP či datovou schránku odeslat emailem, například svému klientovi. XML soubor se ukládá do adresáře {MAIL}. Pro nalistování souboru např. v poštovním programu se kopíruje jméno souboru do schránky Windows (Procházet, vložit = CtrlV).

Soubor najdete v nabídce /Adresář {MAIL} pod názvem ONZ.XML.