16. 11. 2020, Ing. Petr Kučera
Postup OSVČ při žádosti o vyplacení podzimního kompenzačního bonusu.

LEGISLATIVA

Zákon o bonusu

Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti kvůli koronaviru byl zveřejněn ve Sbírce předpisů 13. 11. 2020 pod číslem 461/2020.

Podmínky nároku

Subjektem bonusu je OSVČ (s činností hlavní nebo i jen vedlejší). Na překážku není zaměstnání OSVČ, nicméně převažující činnost je podnikání. OSVČ musí být aktivní k 5. 10. 2020. OSVČ má nárok na bonus 500 Kč za každý den bezprostředního zákazu či omezení podnikání v důsledku vládních restrikcí, maximálně 48 dní (od 5.10. do 21. 11. 2020). Vedle zavřených provozů mohou žádat i podnikatelé, kteří jsou na zavřené provozy nejméně z 80 % navázáni.

Bonusová období

První bonusové období je od 5.10. do 4. 11. 2020, druhé bonusové období je od 4.11. do 21. 11. 2020.

Do kdy lze žádat

Obecně lze požádat nejpozději do 2 měsíců po skončení bonusového období. Za dny spadající do prvního bonusového období se žádá nejpozději do 5. 1. 2021, za dny druhého bonusového období nutno požádat do 22. 1. 2021.

Souběhy

Kdy je možný (případně není možný) souběh kompenzačního bonusu s jiným příjmem, dávkou nebo činností.

Typ příjmu/dávky/činnosti       Nárok na kompenzační bonus?
---------------------------------------------------------------------
Důchod (starobní, invalidní)           ANO
Student                      ANO
Antivirus A, A+, B                 NE
Covid - Sport, Kultura, Cest. ruch         NE
Covid - Nájemné             k souběhu nemůže dojít
Zaměstnání                    ANO
Ošetřovné OSVČ                   NE
Ošetřovné (klasické)               ANO
Podpora v nezaměstnanosti             NE
Pracovní neschopnost               ANO
Rodičovský příspěvek               ANO
Příspěvek na bydlení               ANO
Příspěvek na péči                 ANO
Dávky pěstounské péče               ANO
Odměna pěstouna                  ANO
Dávky v hmotné nouzi               ANO
Úpadek                       NE
Nespolehlivý plátce či osoba            NE

Spolupracující osoba

Má nárok na kompenzační bonus za stejných podmínek jako OSVČ.

Bonus z hlediska daně

Kompenzační bonus není daňově uznatelným příjmem, nepodléhá zdravotnímu i sociálnímu pojištění.

ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI

Příklad

OSVČ s předmětem podnikání Pedikúra, manikúra má z titulu vládního nařízení od 22.10. do 21. 11. 2020 uzavřenou provozovnu. Bude žádat o kompenzační bonus za období uzavření, tj. od 22.10. do 4.11. (část prvního bonusového období) a od 5.11. do 21. 11. 2020 (celé druhé bonusové období).

Postup

Přejděte na stránky finanční správy.


Vyberte Typ subjektu (OSVČ) a doplňte bonusové období od 22. 10. 2020 do 21. 11. 2020. Ostatní údaje dopočítá aplikace, zejména počet dní, rozdělení do prvního a druhého bonusového období, počet dní celkem a částka celkem. Pokračujte kliknutím na Předmětná činnost.


Doplňte činnost, která byla zakázána, omezena či vyloučena alespoň z 80 %. Pokračujte kliknutím na Údaje o žadateli.


Vyplňte údaje o žadateli, adresu místa pobytu, bankovní spojení pro výplatu bonus. Pokračujte Údaje k podání.


Vyberte Finanční úřad, Územní pracoviště a kdo žádost podává. Pokračujte na Čestné prohlášení.


Zaklikněte "Prohlašuji, že splňuji veškeré podmínky zákona o kompenzačním bonusu pro vznik nároku na kompenzační bonus." Pokračujte na Způsoby podání.


Vyberte např. „Vytvořit soubor PDF“.


Soubor otevřete, žádost zkontrolujte, vytiskněte a podepište (zvlášť žádost, zvlášť čestné prohlášení). Týká-li se bonus obou bonusových období, bude rozdělen do dvou žádostí.

Možnosti podání najdete na poslední straně žádosti. Obvykle žádost donesete či odešlete v listinné podobě na finanční úřad nebo jí vyfotíte a přiložíte k emailu.


INFORMACE K BONUSU

Nejčastější dotazy a odpovědi MF
Dotazy a odpovědi ke kompenzačnímu bonusu