20. 01. 2021, Ing. Petr Kučera
Sazby výdajů procentem z příjmů. Podmínky použití, pokyn GFŘ, příklady. Řemeslné živnosti.

OBECNĚ K VÝDAJŮM PROCENTEM

Výdaje procentem z příjmů ze samostatné činnosti (§ 7/7) a z příjmů z nájmu (§ 9/4) zákona o daních z příjmů.

Druh výdaje                     Výše procent
-----------------------------------------------------------------
z příjmů ze zemědělské výroby, lesního
  a vodního hospodářství (§ 7/1/a)            80 %
-----------------------------------------------------------------
z příjmů ze živností řemeslných (§ 7/1/b)         80 %
-----------------------------------------------------------------
z příjmů ze živností ostatních (§ 7/1/b)         60 %
-----------------------------------------------------------------
z příjmů z jiného podnikání, ke kterému  
 je potřeba podnikatelské oprávnění (§ 7/1/c)      40 %
-----------------------------------------------------------------
z příjmů z užití práv z průmyslového nebo jiného
 duševního vlastnictví, autorských práv (§ 7/2/a)    40 %
-----------------------------------------------------------------
z příjmů z výkonu nezávislého povolání (§ 7/2/c)     40 %
-----------------------------------------------------------------
z příjmů z nájmu majetku zařazeného
 v obchodním majetku (§ 7/2/b)              30 %
-----------------------------------------------------------------
z příjmů z nájmu (§ 9)                  30 %
-----------------------------------------------------------------
z ostatních (příležitostných) příjmů (§ 10/1/a)
 jen ze zemědělské činnosti nepodnikatele        80 %
-----------------------------------------------------------------

PODMÍNKY POUŽITÍ PAUŠÁLU PRO ROK 2020

1)80% paušální výdaj lze uplatnit nejvýše do částky 1.600.000 Kč (odpovídá příjmům 2.000.000 Kč).

2)60% paušální výdaj lze uplatnit nejvýše do částky 1.200.000 Kč (odpovídá příjmům 2.000.000 Kč).

3)40% paušální výdaj lze uplatnit nejvýše do částky 800.000 Kč (odpovídá příjmům 2.000.000 Kč).

4)30% paušální výdaj lze uplatnit nejvýše do částky 600.000 Kč (odpovídá příjmům 2.000.000 Kč).

5)Slevu na vyživovanou manželku/manžela a daňové zvýhodnění na děti uplatnit lze.

POKYN GFŘ-D22 K § 7/7

1) Pokud poplatník uplatní daňové výdaje procentem z příjmů, uplatní takto výdaje ze všech druhů příjmů.

2) Daňové výdaje procentem z příjmů může uplatnit i poplatník vedoucí účetnictví.

3) Daňové výdaje procentem z příjmů může uplatnit i poplatník, který je plátcem daně z přidané hodnoty.

4) Má-li poplatník v jednom zdaňovacím období různé druhy příjmů podle § 7 zákona, u kterých uplatňuje daňové výdaje rozdílným procentem podle druhu příjmů, musí vést přesnou evidenci jednotlivých druhů příjmů tak, aby mohl uplatnit daňové výdaje procentem z příjmů v příslušné výši.

5) Příjmy z činnosti poplatníka, kterou poplatník vykonává bez podnikatelského oprávnění, přestože k této činnosti podnikatelské oprávnění potřeba je, jsou podřazeny pod § 7/1/c zákona, tj. pod příjmy z jiného podnikání neuvedeného v § 7/1/a,b zákona. Poplatník může v souladu s § 7/7 zákona uplatnit k těmto příjmům výdaje ve výši 40 % z těchto příjmů, maximálně ve výši stanovené zákonem.

PŘÍKLADY

Zadání 1

Poplatník má příjmy z jiného podnikání (výkon advokátní činnosti) ve výši 2.500.000 Kč. Jako paušální výdaj může uplatnit 40% z příjmů, maximálně 40% ze 2.000.000 Kč, tj. 800.000 Kč.

Řešení 1 v Účtu

V příloze č.1 daňového přiznání uveďte: "uplatňuji výdaje procentem z příjmů?" "A" ř101 zapište či převezměte příjmy z deníku (klávesa F7) ř102 klávesou F7 vyvolejte tabulku Výdaje procentem z příjmů" a zde vyberte příslušné procentní výdaje. Program částku vypočítá a přihlédne i k maximální částce.

Nezapomeňte na tabulku B, kde vyplňte druh činnosti (F7-číselník), sazbu výdajů, příjmy a výdaje.

Zadání 2

Poplatník má příjmy z řemeslné živnosti 2.000.000 Kč a příjmy z neřemeslné živnosti také 2.000.000 Kč. Jako výdaje může uplatnit 80% z řemeslné živnosti (max. 1.600.000 Kč) a 60% z neřemeslné živnosti (max. 1.200.000 Kč), celkem 2.800.000 Kč.

Řešení 2 v Účtu

Začněte tabulkou B, kde vyplňte čísla a názvy hlavní a další činnosti, sazby, příjmy a výdaje. Tabulku dalších činností vyvolejte pomocí CtrlF7 /Další činnosti §7.

Vraťte se k řádku 101, kde stiskněte F7 a vyberte Příjmy a výdaje podle /Tabulky hlavní a dalších činností. Program dosadí do ř101 a 102 součty částek z tabulky B.

Zadání 3

Poplatník má příjmy ze zemědělské výroby 2.000.000 Kč a příjmy z řemeslné živnosti 2.000.000 Kč. Jako výdaje může uplatnit 80% z 4.000.000 Kč, maximálně 1.600.000 Kč.

ŘEMESLNÉ ŽIVNOSTI

Co patří do řemeslných živností najdete v příloze č.1 živnostenského zákona.
Obsahové náplně řemeslných živností jsou popsány v příloze č.1 nařízení vlády č.278/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů.