27. 01. 2021, Ing. Petr Kučera
Vyúčtování srážkové daně - tiskopis, termín předložení, zpracování a tisk v Účtu. ePodání přes daňový portál či datovou schránkou.

Co podléhá srážkové dani

Srážkové dani podléhají například:

Formulář vyúčtování daně

Tiskopis MFin 5466 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob byl pro rok 2020 aktualizován, platí vzor 18.

Povinné elektronické podání

Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku (nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem), je povinen podání učinit pouze elektronicky (datovou zprávou).

Termín podání

Povinnost předložit vyúčtování správci daně je do 3 měsíců po uplynutí kalendářního roku, tj. do 1. dubna 2021.

Zpracování v Účtu

Vyúčtování za rok 2020 proveďte v Účtu 2021.

Příslušný tiskopis najdete v programu v /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Archiv /Souhrnné sestavy /Období (nastavte 01.01.2020 až 31.12.2021) /Daň z příjmů /Vyúčtování srážkové daně.

1) Přes volbu /Převzít data z mezd naplňte tiskopis údaji z archivu mezd, peněžního deníku atd. 1. varianta nabízí převzetí údajů podle mzdového období, 2. varianta převezme data "o měsíc posunutá", tedy podle období skutečného sražení daně.

Příklad: Na základě dohody o provedení práce z ledna 2020 obdržel zaměstnanec 10. února 2020 odměnu 4250 Kč (hrubý příjem byl 5000 Kč, srážková daň 750 Kč). Srážková daň byla zaplacena na účet správce daně 11. února 2020. V 1. variantě vystoupí sražená daň v řádku leden, při použití 2. varianty v řádku únor. Výběr je na uživateli. Domníváme se, že správná je varianta č.2, neboť měsíc sražení (v daňové evidenci) je únor.

2) V /Údaje pro tiskopis zkontrolujte převzatá data, případně je opravte a doplňte. Ukázka strany 3 formuláře:

3) Formulář vytiskněte jako čtyřstránkový /Pdf tiskopis. Po spuštění Adobe Readeru zkontrolujte či nastavte v /Soubor /Tisk (/Tisknout) /Velikost na "přizpůsobit" (ve starších verzích /Měřítko "přizpůsobit") a parametr /Orientace na "Automaticky na výšku/šířku" (ve starších verzích zapněte "Automaticky otáčet a vystředit"). V případě velikosti "skutečná velikost" nebo měřítka "žádné" se stránky 2 a 3 nemusí vejít na papír velikosti A4.

Přílohy

Příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob (MFin 5466/A vzor 14) je povinná pouze pro plátce, který prováděl opravy srážení. Příloha není součástí programu.

ePodání přes daňový portál

ePodání najdete v Účtu v /Archiv /Souhrnné sestavy /Daň z příjmů /Vyúčtování srážkové daně. V /FÚ a poplatník zkontrolujte/doplňte údaje o finančním úřadu, poplatníkovi, případně zástupci a sestaviteli.

Po /e-Podání DPSVD2 se objeví hláška "Vyúčtování srážkové daně - vytvořen soubor pro e-Podání na internetu: C:\UCTO2021\{MAIL}\DPSVD2.XML (Ctrl-V)".

Postupte na menu /e-Podání na internetu. Na daňovém portálu vytvořený soubor načtěte (/Načtení souboru), zkontrolujte (/Protokol chyb), doplňte/opravte (/Úprava ve formuláři) a odešlete (/Odeslání písemnosti).

ePodání datovou schránkou

Pokud xml soubor načtený a zkontrolovaný na daňovém portále neobsahuje chyby, můžete jej odeslat datovou schránkou přímo z Účta.

Volte /e-Podání DPSVD2 a vyberte /Datová schránka. V /Odesílatel doplňte/zkontrolujte uživatelské jméno a heslo datové schránky odesílatele. V /Příjemce, Zpráva zkontrolujte údaje o příjemci. Dále /Odeslat přes Datovou schránku a /Odeslat.

Často se ptáte

Proč je ve formuláři pdf v názvu přeškrtnuto "právnických" osob, když zaměstnavatelem je společnost s ručením omezeným?

Vyúčtování se týká příjmů zaměstnanců, tj. fyzických osob, proto je nehodící se údaj "právnických" přeškrtnut.