03. 02. 2021, Ing. Petr Kučera
Z čeho vyplývá stravenkový paušál. Použití v Účtu, osobní evidence, formulář mzdy, seznamy a sestavy.

LEGISLATIVA

Od daně je osvobozen příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování za jednu směnu do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům při pracovní cestě trvající 5 až 12 hod.

Pro rok 2021 se navrhuje horní hranice stravného 5-12 hod. ve výši 108 Kč. 70% činí max. 75,60 Kč.

Stravenkový paušál je do povolené maximální hranice na straně zaměstnance osvobozen od daně i pojistného. Zvýší čistou mzdu. Na straně zaměstnavatele jde o zdanitelný výdaj.

Stravenkový paušál je alternativou ke stravenkám.

POSTUP V ÚČTU

Implicitní hodnota

Implicitní hodnotu příspěvku zaměstnavatele na stravování zapište do parametrů v /Ostatní /Parametry /Parametry /Stravenky.

Osobní evidence

Stravenkový paušál uveďte zaměstnanci do osobní evidence, na 2. stranu do údaje StravP. Implicitní hodnotu lze převzít klávesami CtrlF4.

Pro zápis stravenkového paušálu pro větší počet zaměstnanců využijte nabídku /Zaměstnanci /Další seznamy /Stravenkový paušál.

Někdy může být výhodná hromadná změna stravenkového paušálu (nabídka /Zaměstnanci /Další seznamy /Hromadně změnit -"-). Např. při zavádění paušálu či při každoroční změně horní hranice stravenkového paušálu.

Měsíční mzdy

Ve formuláři mzdy, na druhé straně, oddíl Jiné dávky, řádek Paušál program dosadí částku denního stravenkového paušálu (z osobní evidence) a počet odpracovaných dnů. Výsledný součin je stravenkovým paušálem za měsíc (údaj StravP).

V počtu dnů nároku na paušál program zohlední svátek, který u měsíčních mezd je odpracovaným dnem, ale paušál za něj nenáleží. Samozřejmě můžete počet dnů nároku na paušál upravit ručně.

Seznamy, sestavy

Rychlou editaci pro větší počet mezd zaměstnanců můžete provést v /Měsíční mzdy /Další seznamy /Stravenkový paušál.

Sestavu k paušálu pro daný měsíc najdete v /Měsíční mzdy /Tiskové sestavy /Opis mezd /Stravenkový paušál.

Údaj o paušálu je také součástí výplatních pásek.