08. 02. 2021, Ing. Petr Kučera
Pro výpočet exekučních srážek využijte v Účtu kalkulačky Nezabavitelná část mzdy. Příklady. Evidence exekucí.

KDE NAJÍT KALKULAČKU

Kalkulačku najdete v /Ostatní /Kalkulačky /Nezabavitelná část mzdy nebo ji vyvoláte kombinací kláves AltF5 ze všech míst programu v režimu editace.

POJMY V KALKULAČCE

Měsíc: Období, za které se má výpočet srážek provést. V Účtu 2021 zafunguje správný výpočet pro rok 2021. Při výpočtu srážek za 7-12/2020 je třeba ručně snížit částku nákladů na bydlení z 6.637 na 6.502 Kč.

Životní minimum: Životní minimum jednotlivce je stanovené v § 2 nařízení vlády č.61/2020 Sb. Platí od 1.4.2020.

Náklady na bydlení: Normativní náklady na bydlení pro jednu osobu dle § 2 nařízení vlády (NV) č.580/2020.

Nezabavitelná částka: 3/4 ze součtu životního minima a nákladů na bydlení (§ 1 NV č.595/2006 Sb.). Platí od 1.7.2020.

Základní částka: Nezabavitelná částka zvýšená o třetinu za druhého z manželů a o třetinu za každé vyživované dítě. Platí od 1.7.2020.

Mzda bez základní částky: Čistá mzda minus základní částka.

Plně zabavitelná část: Mzda bez základní částky minus dvojnásobek součtu životního minima a nákladů na bydlení pro jednu osobu (§ 2 NV 595/2006 Sb., ve znění NV 91/2019 Sb.).

Zbývá z čisté mzdy: Mzda bez základní částky minus plně zabavitelná částka.

Zabavitelná část mzdy na přednostní pohledávky: Plně zabavitelná část plus 1/3 zbývající z čisté mzdy (§ 279 zákona č.99/1963 Sb., OSŘ). Přednostní pohledávky jsou např. pohledávky výživného, pohledávky daní, pohledávky pojistného a zdravotního pojištění, pohledávky náhrady mzdy.

Zabavitelná část mzdy na ostatní pohledávky: 1/3 zbývající z čisté mzdy.

Nezabavitelná část mzdy: Základní částka plus 1/3 zbývající z čisté mzdy.

POŘADÍ POHLEDÁVEK

Pořadí pohledávek se řídí dnem doručení nařízení výkonu rozhodnutí plátci mzdy. Bylo-li mu doručeno téhož dne více nařízení, mají tyto pohledávky stejné pořadí a uspokojí se poměrně. Absolutní přednost mají pohledávky výživného.

DAŇOVÝ BONUS

Daňový bonus se do čisté mzdy povinného pro účely srážek ze mzdy nezapočítává. Lze jej postihnout jakou jinou (peněžitou) pohledávku.

STRAVENKOVÝ PAUŠÁL

Stravenkový paušál nepodléhá exekuci.

PŘÍKLAD 1 - JEN PŘEDNOSTNÍ POHLEDÁVKA

Jakou částku srazit zaměstnanci na soudní exekuci za neplacené výživné? Jde o přednostní pohledávku ve výši 10000 Kč. Zaměstnanec má čistý plat 20000 Kč, ženatý, vyživuje 1 dítě.

Do kalkulačky doplňte čistou mzdu, údaje o vyživované manželce a dětech a výši (přednostní) pohledávky. Ostatní údaje vypočítá program.

Zaměstnanci lze srazit na přednostní pohledávku srazit 4584 Kč (2292 + 2292).

Sestavu vytiskněte pomocí ShiftF6 a F6.

PŘÍKLAD 2 - JEN NEPŘEDNOSTNÍ POHLEDÁVKA

Jakou částku srazit zaměstnanci na soudní exekuci za neuhrazený dluh bance? Jde o nepřednostní pohledávku ve výši 20000 Kč. Zaměstnanec má čistý plat 25000 Kč, rozvedený, bezdětný.

Zaměstnanci lze srazit na nepřednostní pohledávku 5709 Kč.

PŘÍKLAD 3 - SOUČASNĚ PŘEDNOSTNÍ I NEPŘEDNOSTNÍ POHLEDÁVKY

Jakou částku srazit zaměstnanci na soudní exekuci za neuhrazený dluh bance (30000 Kč, nepřednostní, 1. v pořadí) a neuhrazenou daň (20000 Kč, přednostní)? Zaměstnankyně má čistý plat 30000 Kč, rozvedená, 1 dítě.

Zaměstnanci lze srazit na přednostní pohledávku 10507 Kč (3509 + 6998), na nepřednostní 6998 Kč.

PŘENOS Z KALKULAČKY DO MZDY

Tip: Ve formuláři mzdy v oddíle Srážky přejděte na údaj, kam patří exekuční srážka (např. SA). Klávesou AltF5 vyvolejte menu kalkulaček, zvolte /Nezabavitelná část mzdy. Dosaďte potřebná čísla, proveďte výpočet. Na srážku, kterou najdete ve sloupci "uhradit", najeďte kurzorem a převezměte ji do mzdy pomocí CtrlF4.

EVIDENCE EXEKUCÍ

V /Zaměstnanci /Srážky z mezd /Údaje pro exekuce najdete blok údajů pro evidenci exekucí. Údaje nemají přímou vazbu na mzdy, použijí se pro tisk zápočtového listu nebo jeho samostatné přílohy.

Druh: přednostní, nepřednostní ...
  ČjEx: číslo jednací exekučního příkazu
  Vydal: exekutorský úřad ...
 Splátka: měsíční srážka ze mzdy (pouze orientační údaj,
     rozhodující je výše srážky ve formuláři mzdy)
  Dluh: celková výše dluhu
Splaceno: z dluhu splaceno
Doručeno: datum doručení exekučního příkazu
 Pořadí: pořadí doručení exekučního příkazu