10. 02. 2021, Ing. Petr Kučera
Kdo může být spolupracující osobou, kolik lze na ní rozdělit příjmů a výdajů. Pomůcka výpočtu, daňová přiznání.

LEGISLATIVA

Kdo může být spolupracující osobou

Kolik se rozděluje

Podíl příjmů a výdajů připadající na spolupracující osoby nesmí činit více než 30 % a částka, o kterou příjmy převyšují výdaje nejvýše 180 tis. Kč/rok.

Pokud je spolupracující osobou manžel, pak podíl příjmů a výdajů připadající na manžela nesmí činit více než 50 % a částka, o kterou příjmy převyšují výdaje může být nejvýše 540 tis. Kč/rok.

Na spolupracující osobu lze rozdělit i ztrátu.

ÚČTO

Pomůcka pro spolupracující osoby

Pořiďte přiznání pro poplatníka, který bude rozdělovat příjmy a výdaje na osoby spolupracující. Zejména v příloze č.1 vyplňte příjmy (ř101), výdaje (ř102), úpravy (ř105, ř106) a spolupracující osoby (CtrlF7 /Spolupracující osoby).

V nabídce /Tisk daňového přiznání zvolte /Spolupracující osoby /Rozdělení příjmů a výdajů.

Program podle % rozdělení vypočítá hodnoty příjmů a výdajů pro ř107 a ř108 hlavní (rozdělující) osoby i ř109 a ř110 osob spolupracujících.

Základ daně a daň před a po rozdělení na spolupracující osoby uvidíte v /Vliv na daňovou povinnost.

Podíly na příjmech a výdajích lze měnit v /Tabulka G - podíl %.

Přiznání k dani z příjmů

U hlavní (rozdělující) osoby částky rozdělovaných příjmů a výdajů zapište do ř107 a ř108 přílohy č.1.

Připravte přiznání pro spolupracující osobu. Částky přijatých příjmů a výdajů zapište do ř109 a ř110 přílohy č.1.

U spolupracující osoby nezapomeňte na vyplnění osoby, která na ni rozděluje příjmy a výdaje (v příloze č.1 stiskněte CtrlF7 a vyberte /Spolupracující osoby).