03. 03. 2021, Ing. Petr Kučera
Po zpracování daňového přiznání a přehledů pro ČSSZ a ZP využijte sestavy Odvody a zálohy.

Účel sestavy

Sestava vypíše pro jednoho poplatníka doplatky/přeplatky daně z příjmů, zdravotního a sociálního pojištění za rok 2020 a zálohy na období 2021-2022. Je použitelná za předpokladu, že tentýž poplatník je pod stejným číslem veden v souborech /Daňové přiznání, /Přehled VZP i /Přehled OSSZ a všechny formuláře jsou kompletně vyplněné.

V sestavě najdete i další užitečné údaje jako variabilní symboly plateb (DIČ, číslo pojištěnce, variabilní symbol u OSSZ), čísla účtů, termíny plateb doplatků a záloh. U záloh na daň z příjmů se zohledňuje i krácení záloh při příjmech ze zaměstnání nebo vyloučení ostatních příjmů dle § 10.

Příklad sestavy (/Ostatní /Daň z příjmů /Odvody a zálohy 2021-2022):

Parametry (/Ostatní /Daň z příjmů /Parametry):

Přes nabídku /Tiskové sestavy lze připravit text na konec sestavy Odvodů a záloh a určit, zda se mají tisknout čísla účtů FÚ, ZP a OSSZ.

V menu /Číslo FÚ, ZP, OSSZ doplňte čísla finančního úřadu, zdravotní pojišťovny a OSSZ podle adresáře firem.

V adresáři firem u příslušných institucí zkontrolujte naplněné číslo účtu.

Lhůty pro přiznání a přehledy za rok 2020

Přiznání k DPFO

Přiznání k DPFO za rok 2020 se podává nejpozději do:
1.4.2021 ... základní lhůta
3.5.2021 ... v případě elektronického podání
1.7.2021 ... v případě zpracování přiznání daňovým poradcem

Přehled pro ČSSZ

Přehled za rok 2020 podává OSVČ nejpozději do:
3.5.2021 ... pokud je přiznání k DPFO podáno do 1.4.2021
1.6.2021 ... pokud OSVČ podala přiznání elektronicky po 1.4.2021
2.8.2021 ... pokud přiznání podal daňový poradce po 1.4.2021

Přehled pro ZP

Přehled za rok 2020 podává OSVČ nejpozději do:
8.4.2021 ... OSVČ bez povinnosti podat daňové přiznání
3.5.2021 ... většina OSVČ
3.6.2021 ... OSVČ, které podaly přiznání elektronicky
2.8.2021 ... OSVČ s daňovým poradcem