15. 03. 2021, Ing. Petr Kučera
Vyměřovacím základem pojistného na zdravotní pojištění u zaměstnanců - invalidů, kteří tvoří více 50 % z celkového počtu zaměstnanců, je částka přesahující vyměřovací základ osoby, za kterou je plátcem pojistného stát.

Legislativa

Zákon č.592/92 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

§ 3 odst.7 Je-li zaměstnancem zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců osoba, které byl přiznán invalidní důchod, je u ní vyměřovacím základem částka přesahující částku, která je vyměřovacím základem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát.

§ 3c odst.1 Vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle zvláštního právního předpisu plátcem pojistného stát, se stanoví ve výši 13.088 Kč (od 1.1.2021) na kalendářní měsíc.

Kategorie pracovníků

V /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Ostatní /Parametry /Číselníky /Kategorie zaměstnanců /Číselník kategorií založte novou kategorii INV.

Tip: V /Mzdy a zaměstnanci /Ostatní /Parametry /Číselníky /Kategorie zaměstnanců /Číselník kategorií po stisku AltF2 vyvolejte vzorový číselník a požadovanou (chybějící) kategorii převezměte klávesou Enter do svého číselníku.

Parametry sociálního a zdravotního pojištění

Pro správný výpočet zdravotního pojištění je důležitý parametr SnížInv, který najdete v /Ostatní /Parametry /Zákony /Zdravotní a sociální pojištění. Od 01.01.2021 je roven 13.088 Kč.

Příklad výpočtu zdravotního pojištění ve mzdě

Vyměřovací základ u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát

Přehled změn od roku 2010

    Platí      Sazba      Předpis
  od     do     v Kč
---------------------------------------------------
01.01.2010 31.10.2013  5.355     362/2009 Sb.
01.11.2013 30.06.2014  5.829     342/2013 Sb.
01.07.2014 31.12.2015  6.259     109/2014 Sb.
01.01.2016 31.12.2016  6.444     158/2015 Sb.
01.01.2017 31.12.2017  6.814     181/2016 Sb.
01.01.2018 31.12.2018  7.177     140/2017 Sb.
01.01.2019 31.12.2019  7.540     297/2017 Sb.
01.01.2020 31.05.2020  7.903     297/2017 Sb.
01.06.2020 31.12.2020  11.607     231/2020 Sb.
01.01.2021       13.088     231/2020 Sb.