22. 03. 2021, Ing. Petr Kučera
Příjem z dohody o pracovní činnosti podléhá zálohové nebo srážkové dani z příjmů a od měsíční částky 3.500 Kč i odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Dohoda v Účtu.

LEGISLATIVA

DAŇ Z PŘÍJMŮ

Příjem z DPČ podléhá dani z příjmů ze závislé činnosti dle § 6/1/a ZDP. Z odměny odvede plátce zálohovou nebo srážkovou daň dle tabulky (závisí na podepsání/nepodepsání prohlášení k dani a výši měsíční odměny):

Stav od 1.1.2021

podepsal prohlášení    měsíční příjem     daň
---------------------------------------------------------
    ANO          jakýkoliv     zálohová
    NE           do 3.500     srážková
    NE           od 3.501     zálohová

Stav do 31.12.2020

podepsal prohlášení    měsíční příjem     daň
---------------------------------------------------------
    ANO          jakýkoliv     zálohová
    NE           do 3.000     srážková
    NE           od 3.001     zálohová

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

Příjem z DPČ jako zaměstnání malého rozsahu (příjem není sjednán nebo je sjednán do 3.499 Kč/měs.) do částky 3.499 Kč sociálnímu pojištění nepodléhá, od částky 3.500 Kč sociálnímu pojištění podléhá.

Příjem z DPČ, která není zaměstnáním malého rozsahu (sjednaná měsíční částka je alespoň 3.500 Kč), vždy podléhá sociálnímu pojištění.

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Příjem z DPČ do měsíční částky 3.499 Kč nepodléhá zdravotnímu pojištění. Příjem z DPČ od 3.500 Kč zdravotnímu pojištění podléhá.

ÚČTO

Kategorie

Pro příjem z dohody o pracovní činnosti jako ZMR použijte
kategorii DPC. V /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Ostatní /Parametry
/Číselníky /Kategorie zaměstnanců /Číselník kategorií vyvolejte
pomocí AltF2 vzorový číselník a potřebnou (chybějící) kategorii
převezměte klávesou Enter.

Kat Název             Zdr Soc OSSZ Nem StatZ PlatíOd
-----------------------------------------------------------------
DPC dohoda o pracovní činnosti   %  %  A  P  N

Pro příjem z dohody o pracovní činnosti, která není ZMR použijte
kategorii DPD.

Kat Název             Zdr Soc OSSZ Nem StatZ PlatíOd
-----------------------------------------------------------------
DPD DPČ, není ZMR         %  V  A  P  N

Vzor dohody

Vzor najdete v /Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Zaměstnanci /Tiskové sestavy /Jeden /Pracovní smlouvy po stisku kláves AltF2. Předlohu převezměte klávesou Enter.

Kódy pro ELDP

Pro dohodu použijte kód A++. Pro další dohody B++ až případně J++. V Účtu nutno zkontrolovat/opravit ve formuláři ELDP.

Příklady odměny

DPČ je zaměstnáním malého rozsahu

a) Hrubá mzda 3499 Kč

b) Hrubá mzda 3500 Kč

c) Hrubá mzda 3501 Kč

DPČ není zaměstnáním malého rozsahu

Mzda (Kč)          3499    3500    3501
-----------------------------------------------------------------
Hrubá mzda          3499    3500    3501
Zdravotní zaměstnanec      0     158     158
Sociální zaměstnanec     228     228     228
Základ daně         3499    3500    3600
Podepsal prohlášení A/N     N      N      N
Zálohová daň          -      -     540
Srážková daň         524     525      -
Čistá mzda          2747    2589    2575

Shrnutí a srovnání s rokem 2020

Rok 2021

hrubá mzda        podepsal  daň   sociální zdravotní
v Kč           prohlášení z příjmů pojištění pojištění
-----------------------------------------------------------------
do 3.499           N   srážková   N     N
 = 3.500           N   srážková   A     A
od 3.501           N   zálohová   A     A
jakákoliv částka       A   zálohová

Rok 2020

 
hrubá mzda        podepsal  daň   sociální zdravotní
v Kč           prohlášení z příjmů pojištění pojištění
-----------------------------------------------------------------
do 2.999           N   srážková   N     N
 = 3.000           N   srážková   A     A
od 3.000           N   zálohová   A     A
jakákoliv částka       A   zálohová