01. 04. 2021, Ing. Petr Kučera
(aktualizováno 15.04.2021)
Příspěvek na karanténu (izolačka) v programu Účto. Příklad s postupem. Nový měsíční Přehled o výši pojistného.

LEGISLATIVA

O co jde

Jde o mimořádný příspěvek ve výši až 370 Kč za den k náhradě příjmů zaměstnanců v karanténě či izolaci.

Odkdy platí

Platí od 1.3. do 30.4.2021.

Pro koho platí

Pro všechny zaměstnance, kterým byla nařízena karanténa nebo izolace z důvodu infekčního onemocnění (dále jen izolačka), a to po dobu prvních 14 kalendářních dnů. Platí i pro dohodáře, pokud jsou nemocensky pojištěni. Dalším osobám, které jsou účastny nemocenského pojištění jako zaměstnanci, přísluší příspěvek obdobně.

Zaměstnanec s izolačkou nařízenou 1.3. a později -> nárok na příspěvek po dobu 14 dnů.

Zaměstnanec s izolačkou nařízenou před 1.3. -> příspěvek náleží až ode dne účinnosti zákona, tj. od 5.3.2021.

Příspěvek nenáleží zaměstnanci, kterému byla nařízena izolačka do 5 dnů po návratu ze zahraničí, s výjimkou pracovních a služebních cest.

Výše příspěvku

Výše příspěvku je maximálně 370 Kč za kalendářní den. Pokud součet příspěvku a náhrady přesáhne 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet hodin, příspěvek se o tento rozdíl sníží.

Co musí zaměstnavatel

Příspěvek vyplácí zaměstnavatel společně s náhradou příjmu za příslušné období.

Zaměstnavatel sníží měsíční sociální pojistné o částku příspěvku.

Zaměstnavatel je povinen při měsíčním vyúčtování mzdy vydat zaměstnanci písemný doklad obsahující údaj o příspěvku.

Informace o izolačce

Izolačka není vždy zřejmá z neschopenky, proto bude součástí odpovědi eNeschopenky.

Příklady nároku či bez nároku

 1. izolačka od 19.2. do 1.3.; není nárok na příspěvek
 2. izolačka od 28.2. do 14.3.; do 4.3. bez nároku, od 5.3. do 13.3. nárok
 3. izolačka od 2.3. do 21.3. (od 2.3. do 6.3. karanténa, od 7.3. do 21.3. izolace); nárok je od 2.3. do 15.3.
 4. izolačka od 28.4. do 11.5.; nárok od 28.4. až 30.4.

Přehled o výši pojistného

Byl upraven tiskopis Přehled o výši pojistného:

Je-li náhrada vyšší než pojistné, pak vzniká přeplatek. Nesprávná částka náhrady -> vzniká dluh na pojistném.

Příklad výpočtu

Izolačka od 2.3. do 15.3.2021 14 kal./10 prac.; tarif 15.200 Kč;
průměr pro náhrady 90,50 Kč
průměrný výdělek za dobu v izolaci: 80 * 90.50 = 7.240 Kč
náhrada za izolaci: 3.910 Kč
příspěvek teoreticky: 14 * 370 = 5.180
příspěvek maximálně: (7.240 * 0.9) - 3.910 = 2.606

Součet náhrady a příspěvku může činit maximálně 90 % průměrného výdělku za dobu izolace.

ÚČTO - POSTUP

Izolačku najdete ve verzi 4 Účta 2021.

Zadání příkladu

Zaměstnavatel má 3 zaměstnance. Jeden z nich, konkrétně Novotný, byl v měsíci březnu od 10. do 23.3. práce neschopen, protože měl covid a byl v izolaci.

Absence

Do absencí (/Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Zaměstnanci /Všechny absence) zapište absenci K2 (karanténa placená zaměstnavatelem) takto:

Pokud by karanténa či izolace trvala více než 14 dnů (např. od 10.3. do 31.3.2021), zapište absence do dvou řádků a použijte K2 (pro prvních 14 dnů) a K3 (od 15. dne).

Číslo Příjmení> Druh Začátek   Konec  ---Dny---    Hod
--------------------------------------------Kal-Prac-DN23--------
00702 Novotný   K2  10.03.21 23.03.21  14 10  N2   0
00702 Novotný   K3  24.03.21 31.03.21  8  6  N3   0

Formulář mzdy

Vypočtenou částku karanténního příspěvku najdete ve formuláři mzdy v oddíle "neodprac." v údaji "Izol".

Stisknete-li na tomto údaji klávesy CtrlF4 objeví se menu, ve kterém pro výpočet běžné izolačky vyberte /Kalkulačka Izolačka MPSV. (Nabídky /-"- K2 na přelomu měsíce využijete ve mzdě za duben v případě, že izolačka zasahuje do obou měsíců březen a duben. Příklad: K2 od 29.3. do 11.4.2021.)

Vysvětlivky:

KalDny   ... doba karantény v kalendářních dnech
PracDny   ... doba karantény v pracovních dnech
PracHod   ... doba karantény v hodinách
Kal*370   ... maximální výše karanténního příspěvku
PrůmNáhr  ... průměr pro náhrady
RPV60    ... náhrada za hodinu karantény (RPV * 0,6)
NáhrK2   ... náhrada za karanténu celkem (RPV60 * PracHod)
Izol    ... karanténní příspěvek celkem (90% PV - NáhrK2)
90% PV   ... 90% průměrného výdělku za dobu karantény
NáhrK2+Izol ... kontrolní součet NáhrK2 + Izol

Pokud chcete čísla v kalkulačce změnit, můžete je editovat. Opravený výsledek lze dosadit do údaje Izol (ESC, Dosadit do mzdy Izol=xxxx z kalkulačky? A).

Tiskovou sestavu podkladů pro správnost výpočtu karanténního příspěvku (Izol) vyvolejte pomocí ShifF6.

Přehled o výši pojistného

V /Měsíční mzdy /Tiskové sestavy /Všichni /Sociální pojištění /Přehled OSSZ /Formulář najdete nový formulář Přehled o výši pojistného, který obsahuje nové řádky 5 až 7.

ř5 Počet zaměstnanců (na které se vztahuje karanténní příspěvek)
ř6 Izolačka (celková výše karanténního příspěvku)
ř7 Rozdíl mezi pojistným celkem (ř4) a izolačkou (ř6)

Výplatní páska

Na podrobné výplatní pásce (/Tiskové sestavy /Výplaty zaměstnancům /Podrobné pásky) se nově objeví také částka karanténního příspěvku.

Výplatní páska je zároveň písemným dokladem obsahující údaj o příspěvku.

Podklad pro kontrolu izolačky

Podkladem pro případnou kontrolu výpočtu karanténního příspěvku najdete v /Měsíční mzdy /Izolačka MPSV /Izolačka podle absencí K2 /Výpočet Karanténního příspěvku nebo /Archiv /Další seznamy /Izolačka MPSV /Izolačka podle absencí K2.

Kalkulačka Izolačka

Kalkulačku "Izolačka MPSV" využitou ve formuláři mzdy najdete v /Ostatní /Kalkulačky /Ostatní kalkulačky /Izolačka MPSV. Jde použít pro libovolný počet zaměstnanců.

Neřešené situace

Účto samo neřeší:

Odkazy

Účto: Příspěvek na karanténu - přelom měsíce února a března
ČSSZ: Mimořádný karanténní příspěvek
MPSV: Izolačka