08. 04. 2021, Ing. Petr Kučera
Kontrola na minimální průměr pro náhrady, respektive porovnání průměru pro náhrady v osobní evidenci a minimálního zaručeného hodinového výdělku podle příslušné skupiny.

LEGISLATIVA

Zákoník práce

§ 357 (Platí od 30.7.2020)

Jestliže je průměrný výdělek zaměstnance nižší než minimální mzda (§ 111) nebo příslušná nejnižší úroveň zaručené mzdy (§ 112), na kterou by zaměstnanci vzniklo právo v kalendářním měsíci, v němž vznikla potřeba průměrný výdělek uplatnit, zvýší se průměrný výdělek na výši odpovídající této minimální mzdě nebo příslušné nejnižší úrovni zaručené mzdy; to platí také při uplatnění pravděpodobného výdělku (§ 355).

PŘEDPOKLADY PRO KONTROLU

Parametr pro kontrolu

Parametr "minimální mzdové tarify a průměr pro náhrady?" najdete v agendě mezd v /Ostatní /Parametry /Parametry /Parametry mezd. Implicitně je nastaven A (kontrola zapnuta).

Osobní evidence

Pro kontrolu průměru pro náhrady je třeba mít vyplněn údaj MinTarif (nový od Účta 2021) a průměr pro náhrady (aby bylo s čím porovnávat). Je-li MinTarif různý od 01 až 08, např. 00, bude kontrola pouze na minimální mzdu.

Na údaji MinTarif je připraven číselník (klávesa F7) odpovídající aktuálně platné legislativě.

Minimální tarif (MinTarif) - minimální tarif odpovídající nejnižší zaručené mzdě podle legislativy.

Tarifní třída - skutečná výše mezd odpovídající vnitřnímu předpisu zaměstnavatele (nepovinná agenda).

KONTROLA PŘI POŘÍZENÍ MZDY

Formulář mzdy

Při pořízení mzdy program kontroluje, zda průměr pro náhrady dosahuje nejnižší úrovně zaručené hodinové mzdy. Kontrola proběhne na údaji Průměr pro náhrady. Porovnává se průměr pro náhrady z osobní evidence (obvykle spočítaný programem z předchozího čtvrtletí) a minimální průměr odpovídající zaručené hodinové mzdě v příslušné skupině 1 až 8.

Při nesouladu program nabídne "Dosadit minimální průměr pro náhrady (skupina xx) xxx,xx ?". Obvykle potvrďte A.

Nabídku dosazení minimálního průměru pro náhradu lze vyvolat i následně klávesami CtrlF4 na údaji Průměr pro náhrady. V programu je ponechán i /Přepočítaný minPPN pro měsíční tarif, který však úřady práce při kontrole výpočtu náhrad pro Antivirus neuznávají, proto jej nepoužívejte.

KONTROLNÍ SESTAVY POŘÍZENÝCH MEZD

Minimální PPN

V /Měsíční mzdy /Tiskové sestavy /Kontroly (/Archiv /Tiskové sestavy /Kontroly) najdete novou kontrolní sestavu /Minimální PPN, která hlídá, zda průměr pro náhrady ve mzdě (sloupec PPN) dosahuje alespoň hodnoty minimálního zaručeného hodinového výdělku (sloupec minPPN).

Průměry pro náhrady

V /Archiv /Souhrnné sestavy /Průměry pro náhrady /Porovnat vypočítané a evidované průměry byl přidán sloupec MinTarif, který upozorní na to, že předpokládaný PPN je nižší než minimální zaručený hodinový výdělek odpovídající příslušné skupině prací.