28. 04. 2021, Ing. Petr Kučera
Příspěvek na karanténu v případě karantény (izolace) na přelomu měsíců březen a duben.

OBECNĚ

Výpočet izolačky v Účtu na příkladech. V prvním příkladu je karanténa (izolace) na přelomu měsíce března a dubna, ve druhém dvě nenavazující karantény (izolace) v měsících březen a duben. Stejné počty dnů a hodin absence K2, stejné průměry pro náhrady, různý výpočet příspěvků na karanténu.

PŘÍKLAD 1

Zadání

Zaměstnanec Novotný byl v izolaci od 29.3. do 11.4.2021. V jaké výši má nárok na karanténní příspěvek za měsíce březen a duben? Průměr pro náhradu za březen je 150 Kč, za duben 170 Kč.

Legislativa

Celková výše příspěvku se posuzuje za celou dobu karantény (izolace), resp. za prvních 14 dnů jejího trvání, tzn. za březnové i dubnové mzdy karantény (izolace), ve vztahu k celkové částce 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin ve stejném období.

Absence

Před zpracováním mezd zadejte absence obvyklým způsobem. Pro karanténu (izolaci) po dobu prvních 14 dnů použijte absenci K2, pro karanténu (izolaci) od 15. dne absenci K3.

Formulář mzdy březen

Za měsíc březen bude mít zaměstnanec nárok na "zálohový" karanténní příspěvek ve výši 1110 Kč.

Výpočet je možné ověřit tak, že na údaji Izol stiskněte CtrlF4 a vyberte /Kalkulačka Izolačka MPSV. Zobrazí se kalkulačka pro výpočet příspěvku, kterou je možné v případě potřeby editovat (obvykle není třeba).

Částka izolačky za březen (1110 Kč) se vypočítá jako 90 % PV (průměrného výdělku) za 03/2021 (3240) minus náhrada za karanténu za 03/2021 (1944), přičemž maximem je částka 3 * 370 (1110).

Formulář mzdy duben

Za měsíc duben bude mít zaměstnanec nárok na karanténní příspěvek ve výši 3613 Kč.

Výpočet je možné ověřit tak, že na údaji Izol stiskněte CtrlF4 a vyberte /-"- K2 na přelomu měsíce. Zobrazí se kalkulačka pro výpočet příspěvku, kterou je možné v případě potřeby editovat (obvykle není třeba).

Částka izolačky za duben (3613 Kč) se vypočítá jako 90 % PV (průměrného výdělku) za 03-04/2021 (3240 + 8568 = 11808) minus náhrada za karanténu za 03-04/2021 (1944 + 5141 = 7085) minus příspěvek vyplacený zálohově za 03/2021 (1110). Maximální výše příspěvků za 03-04/2021 může činit 14 * 370 Kč (5180).

PŘÍKLAD 2

Zadání

Zaměstnanec Novotný byl v izolaci od 29.3. do 31.3. a od 15.4. do 25.4.2021. V jaké výši má nárok na karanténní příspěvek za měsíce březen a duben? Průměr pro náhradu za březen je 150 Kč, za duben 170 Kč.

Legislativa

Jedná se o dvě samostatné karantény (izolace). Každá se posuzuje zvlášť.

Absence

Číslo Příjmení> Druh Začátek   Konec  ---Dny---    Hod
--------------------------------------------Kal-Prac-DN23--------
00702 Novotný   K2  29.03.21 31.03.21  3  3  N2   0
00702 Novotný   K2  15.04.21 25.04.21  11  7  N2   0

Formulář mzdy březen

Za měsíc březen bude mít zaměstnanec nárok na karanténní příspěvek ve výši 1110 Kč.

Výpočet je možné ověřit tak, že na údaji Izol stiskněte CtrlF4 a vyberte /Kalkulačka Izolačka MPSV. Zobrazí se kalkulačka pro výpočet příspěvku, kterou je možné v případě potřeby editovat.

Jméno     KalDny Kal*370 PrůmNáhr     Izol    90% PV
Pozn     PracDny PracHod  RPV60 NáhrK2 ve mzdě NáhrK2+Iz
-----------------------------------------------------------------
Novotný Josef   3   1110  150.00           3240
2021/03      3   24.00  81.00  1944  1110   3054

Částka izolačky za březen (1110 Kč) se vypočítá jako 90 % PV (průměrného výdělku) za 03/2021 (3240) minus náhrada za karanténu za 03/2021 (1944), přičemž maximem je částka 3 * 370 (1110).

Formulář mzdy duben

Za měsíc duben bude mít zaměstnanec nárok na karanténní příspěvek ve výši 3427 Kč.

Výpočet je možné ověřit tak, že na údaji Izol stiskněte CtrlF4 a vyberte /Kalkulačka Izolačka MPSV. Zobrazí se kalkulačka pro výpočet příspěvku, kterou je možné v případě potřeby editovat.

Jméno     KalDny Kal*370 PrůmNáhr     Izol    90% PV
Pozn     PracDny PracHod  RPV60 NáhrK2 ve mzdě NáhrK2+Iz
-----------------------------------------------------------------
Novotný Josef  11   4070  170.00           8568
2021/04      7   56.00  91.80  5141  3427

Částka izolačky za duben (3427 Kč) se vypočítá jako 90 % PV (průměrného výdělku) za 04/2021 (8568) minus náhrada za karanténu za 04/2021 (5141).