28. 05. 2021, Ing. Petr Kučera
Výše výdajů procentem z příjmů (paušální výdaje) se uplatňuje dle § 7/7 zákona o daních z příjmů v závislosti na druhu vykonávané činnosti.

Zprostředkování pojištění

Podle ustanovení § 3/3 živnostenského zákona není činnost pojišťovacích zprostředkovatelů živností. Je upravena zvláštním předpisem, kterým je zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí. Podle ustanovení § 7/7/c zákona o daních z příjmů lze k činnosti upravené zvláštním předpisem uplatnit paušální výdaje pouze ve výši 40 %, max. 800 tis. Kč, neuplatní-li si poplatník výdaje ve skutečné výši.

Zprostředkování investic

Živností podle ustanovení § 3/3 živnostenského zákona není činnost obchodníků s cennými papíry a jejich vázaných zástupců. Jejich činnost je upravena zákonem o podnikání na kapitálovém trhu, proto si poplatník může, neuplatní-li výdaje ve skutečné výši, uplatnit paušální výdaje ve výši 40 %, max. 800 tis. Kč, podle ustanovení § 7/7/c zákona o daních z příjmů.

Zprostředkování doplňkového penzijního spoření (III. pilíř důchodové reformy)

Zprostředkovat doplňkové penzijní spoření je oprávněn vázaný zástupce penzijní společnosti podle ustanovení § 77 a následujících zákona o doplňkovém penzijním spoření. Zde je stanoveno, že vázaný zástupce může jednat jménem a na účet pouze jedné penzijní společnosti a není tak splněna definice živnosti podle ustanovení § 2 živnostenského zákona. (Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem).

Doplňkové penzijní spoření nebo důchodové spoření je dále oprávněn sjednat investiční zprostředkovatel, jeho vázaný zástupce nebo vázaný zástupce obchodníka s cennými papíry a činnost těchto zprostředkovatelů je upravena zákonem o podnikání na kapitálovém trhu. Zprostředkování doplňkového penzijního spoření nelze tedy vykonávat na základě živnostenského oprávnění, ale podle zvláštních předpisů, a poplatník, neuplatní-li výdaje ve skutečné výši, může si uplatnit paušální výdaje ve výši 40 % z příjmů, max. 800 tis. Kč, viz ustanovení § 7/7/c zákona o daních z příjmů.

Zprostředkování stavebního spoření

Stavební spoření je upraveno zákonem o stavebním spoření a není zde žádná zvláštní úprava k jeho zprostředkování.

Zprostředkování stavebního spoření lze tedy vykonávat na základě živnostenského oprávnění v rámci živnosti volné "zprostředkování obchodu a služeb" a poplatník, neuplatní-li výdaje ve skutečné výši, může si uplatnit paušální výdaje ve výši 60 % z příjmů - viz ustanovení § 7/7/b zákona o daních z příjmů, nejvýše však do částky 1,2 mil. Kč.

Zprostředkování spotřebitelského úvěru

Poskytování a zprostředkování úvěru podléhá dohledu ČNB a je vyhrazeno pouze právnickým osobám.

Pokud by fyzická osoba měla příjmy za zprostředkování spotřebitelského úvěru, jednalo by se o příjmy z podnikání, ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění (§ 7/1/c) a paušální výdaje by mohly být ve výši 40 % z příjmů, max. 800 tis. Kč.

Zdroj: Finanční správa ČR, Aktuálně k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2020