07. 06. 2021, Ing. Petr Kučera
Odpovědi na otázky k paušálnímu výdaji na dopravu.

Příklad 1: finanční leasing

Podnikatel pořizuje auto na finanční leasing. Může si uplatnit paušál na dopravu?

Nemůže. Auto je v majetku leasingové společnosti a finanční leasing se dle § 21d/3 ZDP nepovažuje za nájem.

Příklad 2: parkovací karta

Podnikatel má v obchodním majetku auto, na které uplatňuje paušál na dopravu. Může si jako výdaj uplatnit roční poplatek za parkovací kartu?

Může, jde o dlouhodobý pronájem parkovacího místa (v místě podnikání, bez vazby na pracovní cesty).

Příklad 3: přenechání auta

Podnikatel má v obchodním majetku auto, na které uplatňuje paušál na dopravu. V květnu na pár dnů pronajal auto sousedovi.

V květnu nemůže uplatnit paušální výdaj na dopravu.

Příklad 4: společník s.r.o.

Společník s.r.o. pracuje u s.r.o. na DPČ. K pracovním cestám využívá své vozidlo. Může s.r.o. uplatnit paušální výdaje na dopravu?

Nemůže. Auto není ve vlastnictví s.r.o. ani jej nemá najatý.

Příklad 5: výpůjčka

Podnikatel si vzal od banky úvěr a koupit auto. Banka převedla auto do svého vlastnictví a s podnikatelem uzavřela smlouvu o výpůjčce. Může si podnikatel uplatnit paušální výdaje na dopravu?

Nemůže. Nejedná se o auto vlastní ani najaté.

Příklad 6: spolupracující osoba

Auto řídí spolupracující osoba, která není spoluvlastníkem.

Zákonná podmínka pro uplatnění paušálu na dopravu je splněna.

Příklad 7: společník společnosti

Auto řídí společník společnosti (dříve sdružení), který není spoluvlastníkem.

Zákonná podmínka pro uplatnění paušálu není splněna. Vlastníkem je pouze jeden člen společnosti, auto není ve spoluvlastnictví společníků společnosti.

Příklad 8: více aut, různé režimy

Podnikatel využívá k podnikání tři auta. Může u dvou využít paušál na dopravu a u jednoho výdaje skutečné?

Může.

Příklad 9: auto poskytnuté zaměstnanci

Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci auto k pracovním i soukromým cestám.

Zaměstnavatel - podnikatel uplatnit paušál na dopravu nemůže.

Příklad 10: auto manžela, zúžené SJM

Manželé mají zúžené SJM, auto vlastní manžel. Manželka auto využívá pro svoje podnikání. Může manželka uplatnit paušál na dopravu?

Nemůže, auto nevlastní. Pokud by si najala, pak by uplatnit mohla.

Příklad 11: vozidla kategorie L, M, N

Podnikatel vlastní auta různých kategorií. Na která může uplatnit paušál na dopravu?

Na silniční motorová vozidla zařazená do kategorií L (vozidla zpravidla s méně něž 4 koly), M (vozidla, která mají nejméně 4 kola a používají se pro dopravu osob) a N (vozidla, která mají nejméně 4 kola a používají se pro dopravu nákladů).

Příklad 12: třetí auto nahrazeno jiným

Podnikatel uplatňuje paušál na dopravu na tři auta. V únoru ukončil nájem jednoho z aut a od března si najal jiné. Může uplatnit paušál na dopravu i u tohoto čtvrtého auta?

Paušální výdaj na dopravu lze uplatnit každý měsíc na 3 vozidla, tj. i na nově najaté auto, které nahradilo původně najaté.

Příklad 13: autoškola

Podnikatel provozuje autoškolu. Auto používá k výcviku. Může uplatnit paušál na dopravu?

Může. Na žáka autoškoly nelze pohlížet jako na osobu, které je vozidlo přenechání k používání jako jiné osobě.

Příklad 14: spoluvlastníci nemovitosti

Tři spoluvlastníci nemovitosti mají příjmy z nájmu. Dva z nich vlastní vozidlo, které z části používají pro záležitosti spojené s nájmem. Je možné, aby každý ze spoluvlastníků uplatnil do svých výdajů krácený paušál ve výši 4000 Kč?

Ano. Vozidla jsou v individuálním vlastnictví. Každý může uplatnit krácený paušál na dopravu ve výši 4000 Kč měsíčně.

Příklad 15: zemřelý otec

V letošním roce zemřel podnikatel. Do konce tohoto roku nebude dědické řízení skončeno. V podnikání pokračuje syn. V majetku jsou dvě vozidla, na které otec uplatňoval paušál na dopravu. Může paušál na dopravu uplatnit i syn, který auta po smrti otce používal?

Pracovní cesty uskutečňuje za zemřelého podnikatele v letošním roce jeho syn, proto paušál na dopravu v tomto období již uplatnit nelze. Výdaje na pracovní cesty na straně zůstavitele (které uskutečnil otec a následně syn), lze uplatnit ve skutečně doložené výši.

S tím souvisí: Paušální výdaj na dopravu