09. 06. 2021, Ing. Petr Kučera
Import výpisu z Fio banky do Účta. Postup zpracování.

Obecně

Účto pracuje s denními výpisy. Funkce je tedy vhodná pro firmy, které mají velký počet denních pohybů.

Stažení výpisu z Fio banky

Ve Fio bance vyberte /Přehledy /Pohyby na účtu zadejte Datum od - do (jeden den) a stáhněte výpis ve formátu GPC.

Stažený soubor bude ve tvaru
Pohyby_na_uctu-xxxxxxxxxx_yyyyyyyy-zzzzzzzz.gpc, kde

xxxxxxxxxx ... číslo účtu
yyyyyyyy ... datum výpisu od
zzzzzzzz ... datum výpisu do

Uložení výpisu

Soubor uložte do adresáře, který je uveden v /Ostatní /Parametry /Homebanking /Fio banka v parametru "adresář s výpisy z banky". Obvykle je zde uvedeno {HOBA}\, a celá cesta je C:\UCTO2021\{HOBA}\.

Pokud nebude výpis uložen na disku C (např. na flashdisku), doporučujeme jej přejmenovat tak, aby název souboru byl maximálně 8místný a neobsahoval diakritiku.

Prohlédnutí výpisu

V /Finance /Závazky a pohledávky /Výpisy Homebanking /Seznam výpisů si můžete výpis prohlédnout.

Zaúčtování výpisu

V /Finance /Závazky a pohledávky /Zaúčtování plateb /Bankovní výpis /Načíst z Homebankingu vyberte stažený výpis (jeho název bude zkrácen na 8 znaků).

Zobrazí se výpis z účtu, pokračujte klávesou ESC. Na otázku "Načíst výpis z Homebankingu?" potvrďte "A". Pokračujte klávesou Enter. Zobrazí se hlášení: Počet nových vět: 3. Pokračování je Enterem.

V pravé dolní části spuštěného programu vidíte informace o čísle účtu, data výpisu, počtu položek na výpise, z toho spárovaných i nespárovaných.

V /Číslo a datum výpisu můžete změnit číslo výpisu, případně datum výpisu (datum se obvykle přebere ze staženého výpisu).

V /Ruční pořízení výpisu či /Prohlížení výpisu můžete ručně párovat, např. změnou variabilního symbolu.

Dále volte /Připravit k zaúčtování. Program vydá hlášku "Spárovat výpis b/4 ze dne 15.04., nespárované položky na konec ZaP?". Odpovězte "A".

Další hláškou je "Doplňte nové závazky a pohledávky z nespárovaných položek výpisu (1)". Poté se položky zobrazí. Po ESC v řádku "opustit editor A/N?", zvolte "A". Nespárovaná položka se zapíše na konec závazků a pohledávek.

Po zaúčtování výpisu se stažený soubor přejmenuje, tj. změní se koncovka z GPC na GPX.

Posledním krokem je obvyklý přesun zaúčtovaných plateb do deníku v /Finance /Závazky a pohledávky /Zaúčtování plateb /Přesun do deníku.

SPECIALITY

Problém s češtinou

Vidíte-li při načtení a zobrazení výpisu nečeské znaky, tak v /Ostatní /Parametry /Homebanking /Fio banka změňte parametr "převést diakritiku Windows 1250 -> Latin2" na "A".

Nespárované položky

Aby se nespárované položky připojily na konec závazků a pohledávek, je třeba v /Ostatní /Parametry /Homebanking /Parametry párování výpisů mít nastaven parametr "připojit do ZaP nespárované položky?" na "A".