14. 07. 2021, Ing. Petr Kučera
Výběr nejzajímavějších údajů z Informace o činnosti Finanční správy ČR za rok 2020. Porovnání s předchozími roky.

Celkem 105 stránek má Informace o činnosti Finanční správy České republiky za rok 2020. Vybrali jsme několik důležitých čísel a komentářů.

Daňové příjmy

daň             inkaso 2017 inkaso 2018 inkaso 2019 inkaso 2020
               (mld. Kč)  (mld. Kč)  (mld. Kč)  (mld. Kč)
---------------------------------------------------------------------------
DPH               381     413     431     426
DPPO              162     166     176     156
srážková             25     26     28     26
silniční             6      6      6      6
z nab. nem. věcí         12     14     14      3
DPFO               8      8     10      6
závislá činnost         169     194     216     205
z nemovitých věcí        11     11     11     12
odvod z elekt. ze slun. zář.   2      2      2      2
daň z hazardu           9     10     10     11
ostatní             11      4      3     -2
---------------------------------------------------------------------------
CELKEM             796     854     907     851

Komentář k dani z příjmů fyzických osob podávajících přiznání

Rok                   2016  2017  2018  2019  2020
---------------------------------------------------------------------------
Inkaso (mld. Kč)             7   8   8   10   6

Rozhodující příčinou poklesu inkasa byly přijatá opatření v návaznosti na pandemii COVID-19:

Na výši inkasa DPFO měly pozitivní vliv následující faktory:

Mezi faktory, které ovlivnily inkaso DPFO negativně patří:

Počet podaných přiznání k DPFO

Za rok                  2015  2016  2017  2018  2019
---------------------------------------------------------------------------
Počet podaných přiznání (tis.)     2.133 2.189 2.238 2.270 2.250

Příslušenství daně

Příslušenstvím daně se rozumí úroky, penále, pokuty a náklady řízení.

Za rok 2020 bylo finančními orgány evidováno příslušenství daní v celkové výši 10,9 mld. Kč (v roce 2019 14,8 mld. Kč). Prominuto bylo příslušenství za 3,7 mld. Kč (v roce 2019 1,0 mld. Kč).

Daňové subjekty

Daň                 Počet aktivních subjektů (v tis.)
                  2017    2018    2019    2020
---------------------------------------------------------------------------
DPH                 569    589    605    616
DPPO                614    638    659    677
DPFO               2.106   2.137   2.176   2.168
DPFO závislá činnost        559    568    574    580
daň z nemovitých věcí       4.006   4.054   4.105   4.131

Daňové nedoplatky

Vývoj kumulovaných nedoplatků

Rok                2016  2017  2018  2019  2020
---------------------------------------------------------------------------
Všechny daně celkem (mld. Kč)    56   50   42   35   43
Z toho DPH:             37   33   27   22   27

Daňové kontroly

                  2016  2017  2018  2019  2020
---------------------------------------------------------------------------
počet (tis.)            18,9  14,0  11,7  10,4   6,8
doměrek (mld. Kč)         14,5  11,6  10,1   7,2   5,9

Elektronická podání přes daňový portál

druh podání        2016  2017  2018  2019  2020 (tis.)
--------------------------------------------------------------------------
DPH            2.156  2.243  2.371  2.453  2.479
Kontrolní hlášení     3.724  4.475  4.738  4.965  5.070
Souhrnné hlášení      290   309   328   345   332
DPFO            227   262   296   315   358
DPPO            186   213   220   225   223
Silniční daň        204   215   220   225   227
Daň z nemovitých věcí    37   38   38   37   40

Elektronická podání datovou schránkou

druh podání        2016  2017  2018  2019  2020 (tis.)
--------------------------------------------------------------------------
DPH            1.857  1.968  2.125  2.271  2.411
Kontrolní hlášení     1.816  2.181  2.313  2.449  2.558
Souhrnné hlášení      352   356   367   381   384
DPFO            146   161   186   201   227
DPPO            249   268   279   289   295
Silniční daň        159   161   168   175   180
Daň z nemovitých věcí    20   19   21   20   20

Personalistika

              2016  2017  2018  2019  2020 (tis.)
--------------------------------------------------------------------------
evid. počet zaměstnanců  15,4  15,6  15,6  15,3  15,0
průměrný měsíční plat   32,4  36,7  38,7  40,9  43,3