09.08. 2021, Ing. Petr Kučera
Příklady na příplatky za práci přesčas, za práci v sobotu a v neděli, za práci ve svátek včetně jejich kombinace.

Příklad 1 - práce přesčas

Zaměstnanec v květnu 2021 odpracoval 12 hodin přesčasu. Jeho měsíční mzda je 30.000 Kč, průměr pro náhrady činí 180 Kč. Fond pracovní doby za květen je 168 hodin.

Zaměstnanec obdrží mzdu 32.683 Kč (za 180 odpracovaných hodin 32.143 Kč, za 12 hodin přesčasový příplatek 25 % z 12 * 180 = 540 Kč)

Příklad 2 - práce přesčas v sobotu

Zaměstnanec má 40 hodinový pracovní týden rozvržený do směn (8 hodin) pondělí až pátek. V sobotu odpracoval 8 hodin.

Jedná se o práci přesčas (práce nařízená zaměstnavatelem nad stanovenou týdenní pracovní dobu), zaměstnanci náleží také příplatek za práci v sobotu.

Příklad 3 - práce přesčas při kratším úvazku

Zaměstnanec má týdenní pracovní úvazek 30 hodin, rozvržený na úterý až sobotu po 6 hodinách. Dle dohody se zaměstnavatelem odpracoval mimořádnou směnu (6 hodin) v pondělí.

Nejedná se o práci přesčas, neboť nebyla překročena stanovená týdenní pracovní doba (40 hodin).

Příklad 4 - placený svátek u měsíční mzdy

Zaměstnanec (40 hodin týdně, 8 hodin denně, pondělí až pátek) s měsíční mzdou ve svátek (např. pondělí 5.7 a úterý 6.7.) nepracoval.

Oba dny se mu započítají do odpracovaných dnů, mzda se mu nekrátí, náhrady nepřísluší (mzda mu neušla).

Příklad 5 - placený svátek u hodinové mzdy

Zaměstnanec (40 hodin týdně, 8 hodin denně, pondělí až pátek) s hodinovou mzdou ve svátek (např. pondělí 5.7 a úterý 6.7.) nepracoval.

Zaměstnanci se o dva dny zkrátí odpracované dny a protože mu ušla mzda, musí mu být nahrazena (16 hod. * průměr pro náhrady).

Příklad 6 - práce ve svátek

Zaměstnanec (40 hodin týdně, 8 hodin denně, pondělí až pátek) s hodinovou mzdou ve svátek (např. v úterý 6.7.) pracoval 3 hod.

Za 6.7. dostane náhradu mzdy za 5 neodpracovaných hodin, 3 hodiny budou zaplaceny jako odpracované a za tyto 3 hodiny obdrží ještě příplatek za práci ve svátek.

Příklad 7 - práce ve svátek a přesčas

Zaměstnanec má směny tak, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den. Obvyklá směna má délku 8 hodin. On ve svátek odpracoval hodin 10.

Z titulu práce ve svátek má nárok na příplatek ve svátek (za 10 hod.) a příplatek za práci přesčas (2 hod.).

Příklad 8 - práce ve svátek a přesčas

Zaměstnanec má směny tak, že svátek nepřipadl na jeho obvyklý pracovní den. Obvyklá směna má délku 8 hodin. On ve svátek odpracoval hodin 4.

Z titulu práce ve svátek má nárok na příplatek ve svátek (za 4 hod.) a příplatek za práci přesčas (4 hod.).

Příklad 9 - práce ve svátek, sobota, přesčas

Zaměstnanec (40 hodin týdně, 8 hodin denně, pondělí až pátek) s měsíční mzdou pracoval v sobotu 1.5.

Zaměstnanec má nárok na příplatek za práci ve svátek, příplatek za práci v sobotu a příplatek za práci přesčas.

Příklad 10 - práce ve svátek, sobota, přesčas

Zaměstnanec (40 hodin týdně, 8 hodin denně, středa až neděle) má na sobotu (1.5., svátek) naplánovanou směnu 8 až 16 hod. Ve skutečnosti pracoval od 8 do 18 hod.

Zaměstnanec má nárok na příplatek za práci ve svátek (10 hod.), příplatek za práci v sobotu (10 hod.) a příplatek za práci přesčas (2 hod.).