10.08.. 2021, Ing. Petr Kučera
Srovnání cestovních náhrad zaměstnance a podnikatele. Náhrada za spotřebované pohonné hmoty a sazby základních náhrad v roce 2021.
Průměrná spotřeba, vozidlo na LPG/CNG.

 
 
ZAMĚSTNANEC            OSVČ
----------------------------------------------------------------------

1) Náhrada za spotřebované PHM    

Zdroj:              Zdroj:
Zákoník práce č.262/2006 Sb.   Zákon o daních z příjmů 586/1992 Sb.
 § 158/3              § 24/2k3
Vyhláška MPSV č.589/2020 Sb.

Použití:             Použití:
Při služebních cestách s "nefi-  Při cestách vlastním vozidlem
remním" autem (zpravidla     nezahrnutým do obchodního majetku
vlastním).            OSVČ nebo vozidlem užívaným na
                 základě smlouvy o výpůjčce nebo
                 smlouvy o výprose.

Náhrady:             Náhrady:
Neprokáže-li zaměstnanec skuteč- Nedoloží-li OSVČ vyšší ceny PHM,
nou cenu PHM, použijí se ceny:  použije ceny platné pro zaměstnance.
--------------------------------
benzin 95 oktanů  27,80 Kč/l
benzin 98 oktanů  31,50 Kč/l
motorová nafta   27,20 Kč/l
elektřina      5,00 Kč/kWh
-------------------------------- 

2) Základní náhrada za 1 km jízdy

Zdroj:              Zdroj:
Zákoník práce č.262/2006 Sb.   Zákon o daních z příjmů 586/1992 Sb.
 § 157/4,5             § 24/2k3
Vyhláška MPSV č.589/2020 Sb.

Použití:             Použití:
Při služebních cestách s "nefi-  Při cestách vlastním vozidlem
remním" autem (zpravidla     nezahrnutým do obchodního majetku
vlastním).            OSVČ.

Sazby:              Sazby:           
----------------------------------------------------------------------
motorka, tříkolka    1,20 Kč  motorka, tříkolka     1,20
osobní auto       4,40 Kč  osobní auto        4,40
nákladní auto      8,80 Kč  nákladní auto       4,40
autobus         8,80 Kč  autobus          4,40
----------------------------------------------------------------------

                 OSVČ dle § 24/2/k/3 ZDP i pro 
                 nákladní auto či autobus použije
                 sazbu základní náhrady stanovenou
                 pro osobní auta.

3) Průměrná spotřeba PHM

Průměrná spotřeba se zjistí:
----------------------------------------------------------------------
Údaj o spotřebě pro kombinovaný  Údaj o spotřebě pro kombinovaný
provoz z techn. průkazu.     provoz z techn. průkazu (GFŘ-D-22).
                 Není-li údaj o spotřebě pro kombi-
                 novaný provoz uveden, vypočítá se
                 jako aritmet. průměr z údajů v TP.
                 U osobních aut M1 a náklad. aut N1
                 se pro daňové účely použije, pokud
                 tento údaj není uveden v TP, tato
                 spotřeba:
                 Druh   Kategorie  Benzin Nafta
                 ------------------------------------
                 osobní     M1   6,9   5,8
                 nákladní    N1   7,6   6,4
                 osobní s AP  M1   7,6   6,4
                 nákladní s AP N1   8,4   7,0
                 (AP = automatická převodovka)  

4) Vozidlo na alternativní pohon (LPG/CNG)  

Průměrná cena pro LPG (zkapalnělý ropný plyn) i CNG (stlačený zemní plyn) 
není vyhlašována. Náhrada za spotřebovanou PHM se spočítá jako násobek ceny 
PHM a množství PHM. Cena PHM se určí z dokladu o nákupu, spotřeba PHM 
z velkého technického průkazu.