16.08. 2021, Ing. Petr Kučera
Co je One Stop Shop (OSS). Kdo jej využije, k čemu slouží, jaké má režimy. Přiznání k OSS.

Legislativa

OSS bude součástí zákona o DPH (sněmovní tisk 867). Legislativní proces není dosud ukončen, nicméně od 1.7. platí evropská směrnice.

Od MOSS k OSS

Zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS) platí od 1.1.2015. Umožňuje odvádět daň za digitální služby poskytnuté přeshraničně pro osoby nepovinné k dani do EU prostřednictvím jednoho správce daně.

Od 1.7.2021 se snižuje hranice pro povinnost odvádět daň jiného státu. Nyní 10.000 EUR (ceny bez daně) = 256.530 Kč (použije se směnný kurz zveřejněný Evropskou centrální bankou pro den 5.12.2017, den přijetí směrnice) za všechny členské státy EU. Také se zvláštní režim jednoho správního místa (OSS) rozšiřuje. Pro stanovení prahové hodnoty 10.000 EUR se použije již rok 2021 a předchozí rok 2020.

Kdo využije OSS

OSS využijí zejména

K čemu slouží OSS

OSS slouží k odvodu DPH v ČR u vybraných plnění, která jsou poskytována přeshraničně koncovým spotřebitelům do jiných států EU a u kterých vzniká dodavateli povinnost odvodu DPH v členském státě spotřebitele. Dodavatel se registruje do režimu OSS a odvádí DPH pouze v jednom členském státě EU (v ČR), ačkoliv se jedná o přeshraniční plnění v EU.

Režimy OSS

U jakých plnění se může použít?

Je použití odvodu DPH přes OSS povinné?

Správce daně

Sazby DPH v EU

Daňové přiznání k OSS

Podrobné informace

Najdete na webu finanční správy.