30.08. 2021, Ing. Petr Kučera
Dluhy po splatnosti déle než 30 měsíců v případě poplatníků fyzických osob vedoucích daňovou evidenci se až na výjimky nedodaňují.

Zákon o daních z příjmů

Zákon o daních z příjmů (ZDP) upravuje v § 23/3/a/11 ZDP pravidla pro dodaňování polhůtních a promlčených dluhů u fyzických osob - poplatníků s příjmy dle § 7 nebo 9, kteří nevedou účetnictví a uplatňují skutečné výdaje.

Podmínky pro dodanění

 1. Poplatník vede daňovou evidenci a uplatňuje skutečné výdaje.
 2. Od splatnosti neuhrazeného dluhu uplynulo 30 měsíců nebo se promlčel.
 3. Dluh by byl při úhradě výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů s výjimkou dluhu z titulu pořízení hmotného majetku a nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku.

Příklady z praxe

V praxi by se mohlo jednat o případy dluhů z titulu:

Je možné uplatňovat postupné dodaňování dluhu v návaznosti na postupné uplatňování daňových výdajů (např. dluh z titulu pořízeného odpisovaného majetku).

Příklad 1: Poplatník, který vede daňovou evidenci, dosud neuhradil dluh z titulu nákupu zásob splatný k 30. 8. 2018. Dodanění se neprovede, dluh nemohl být uplatněn ve výdajích.

Příklad 2: Poplatník, který vede daňovou evidenci, dosud neuhradil dluh z titulu nákupu dlouhodobého majetku splatný k 30. 8. 2018. Z majetku uplatnil odpisy ve výši 100.000 Kč. Dodanění se provede (ve výši uplatněných odpisů), neboť část dluhu byla uplatněna prostřednictvím odpisů ve výdajích.

Dluh a DPH

Hodnota dluhu, pokud byl uplatněn odpočet DPH, je ve výši bez DPH.

Jak provést dodanění

Dodanění se provede v Účtu zápisem v uzávěrkových operacích (/Přehledy /Účetní výkazy /Uzávěrkové operace /Editace s aktualizací odpisů), např.

Datum    Text>            Typ Částka
----------------------------------------------------Do Deníku?---
31.12.2021 Dodanění dluhu, nákup auta  P 100.000  N

Koordinační výbory

Podrobné informace k dané problematice najdete v zápisech KOOV: