06.09. 2021, Ing. Petr Kučera
Jak zařadit nový hmotný majetek do evidence majetku. Odpisy předpokládané a skutečné, odpisový plán, odpisy v přiznání DPFO. Vazba na řádek 47 přiznání k DPH.

HMOTNÝ MAJETEK

Hmotným majetkem se rozumí samostatné hmotné movité věci (popř. soubory hmotných movitých věcí), jejichž vstupní cena je vyšší než 80.000 Kč a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok. Hranice 80 tis. platí pro majetek pořízený od 1.1.2020.

POŘÍZENÍ MAJETKU V PRŮBĚHU ROKU

Poplatník pan Stehlík (plátce DPH) si pořídil v březnu 2021 nový osobní automobil Honda CR-V v ceně 565.000 Kč (bez DPH).

Přijatou fakturu zapište do financí (obvykle závazků a pohledávek) s druhem IM, např.

Díky druhu IM program po dokončení věty nabídne vytvoření nové (předvyplněné) karty majetku (potvrďte Enterem), kde doplňte další potřebné údaje, zejména věnujte pozornost:

Vytvořit kartu majetku můžete také přes /Inventář /Dlouhodobý majetek /Formulář, F2 (nová věta).

ODPISY PŘEDPOKLÁDANÉ A SKUTEČNÉ

V oddíle "aktuální odpis 2021" najdete sloupce "předpoklad" (hodnoty spočítané programem) a "skutečnost" (obvykle stejné číslo, které lze v odůvodněných případech snížit či nulovat).

ODPISOVÝ PLÁN

Na kartě majetku stiskněte ShiftF6 a vyberte /Odpisový plán. Program předloží předpokládaný průběh odpisování.

ODPISY PRO PŘIZNÁNÍ K DPFO

V /Přehledy /Účetní výkazy /Uzávěrkové operace /Editace s aktualizací odpisů zapište nový řádek (F2), do Typ uveďte H

a částku odpisů převezměte z karet majetku pomocí klávesy F10, /Hmotný majetek, Převzít součet odpisů z evidence hmotného majetku? A.

Výsledný zápis (u údaje DoDeníku? doporučujeme "A") může vypadat takto:

VZTAH KARTY MAJETKU A PŘIZNÁNÍ K DPH

Najde-li program před zpracováním přiznání k DPH za březen (nebo 1. čtvrtletí) 2021 majetek pořízený v tomto období (a na kartě vyplněný údaj DPH), nabídne naplnění řádku 47 "hodnota pořízeného majetku".