25.11. 2021, Ing. Petr Kučera
Jak správně zapsat doklad na dodání elektřiny nebo plynu, když DPH u těchto plnění je prominuto. Zápis z pozice dodavatele i odběratele.

PROMINUTÍ DPH

V období ode dne 1.11.2021 do dne 31.12.2021 se promíjí DPH za dodání elektřiny nebo plynu. Prominutí se týká plnění, u kterých povinnost přiznat nebo zaplatit daň u dodání elektřiny a plynu za výše uvedených podmínek, vznikla v období od 1.11.2021 do 31.12.2021, tedy v tomto období došlo k uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu dodání elektřiny nebo plynu, nebo vznikla povinnosti přiznat daň z přijaté částky ke dni přijetí úplaty (zálohy) v souvislosti s dodáním elektřiny nebo plynu.

DODAVATEL ELEKTŘINY NEBO PLYNU

Příklad zápisu

Důležité:

  1. Částku zapište v tabulce DPH do řádku 0 %
  2. Použijte druh, který ve Sloupci Spec Řád má uvedeno 26

V /Finance /Číselníky /Druhy /Číselník druhů zaveďte nový druh, např.

Hledisko DPH a KH

Věta patří do ř26 přiznání k DPH, nepatří do kontrolního hlášení.

ODBĚRATEL ELEKTŘINY NEBO PLYNU

Příklad zápisu

Důležité:
Nevyplňujte DatumDPH (stejně jako u nákupu od neplátce).

Hledisko DPH a KH

Věta do přiznání k DPH ani do KH nepatří.

S tím souvisí:
Informace GFŘ k promíjení DPH při dodání elektřiny nebo plynu
Informace GFŘ k vyúčtování elektřiny a plynu