10. 01. 2022, Ing. Petr Kučera
Nová minimální záloha na zdravotní pojištění platí již od ledna 2022, nové minimální/maximální zálohy na důchodové pojištění platí od podání Přehledu za rok 2021. Nemocenské pojištění je dobrovolné. Porovnání s rokem 2021. Den platby.

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Minimální měsíční záloha

Rok 2021          Rok 2022
------------------------------------
2.393 Kč          2.627 Kč

Zálohu ve výši 2.627 Kč musí poprvé za leden 2022 (posledním dnem splatnosti je 8.2.2022) uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2022 samostatnou výdělečnou činnost, nebo i ty, které podle Přehledu za rok 2020 platily v roce 2021 zálohy nižší než 2.627 Kč, s výjimkou těch, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ. Záloha na pojistné je splatná od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do 8. dne následujícího kalendářního měsíce.

Maximální měsíční záloha

Rok 2021          Rok 2022
------------------------------------------
není stanovena       není stanovena

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ

Minimální měsíční záloha OSVČ

              Rok 2021      Rok 2022
-------------------------------------------------------
Hlavní činnost       2.588 Kč      2.841 Kč
Vedlejší činnost      1.036 Kč      1.137 Kč

Maximální měsíční záloha OSVČ

Rok 2021          Rok 2022
-------------------------------------
41.396 Kč         45.449 Kč

Nová záloha v roce 2022 platí od měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl (měl být) podán Přehled o příjmech a výdajích za rok 2021. Pokud z Přehledu za rok 2021 vyplyne nižší záloha oproti předchozímu období, platí již od měsíce, v němž byl Přehled podán.

Záloha za kalendářní měsíc je splatná od 1. do posledního dne tohoto měsíce. Dluh na záloze za kalendářní měsíc, který bude uhrazen do konce následujícího měsíce, není penalizován.

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Minimální měsíční záloha

Rok 2021          Rok 2022
-------------------------------------
147 Kč           147 Kč

Záloha za kalendářní měsíc je splatná od 1. do posledního dne tohoto měsíce. Pojistné na nemocenské pojištění se platí samostatně na jiné číslo účtu než-li pojistné na důchodové pojištění a pod jiným variabilním symbolem (rodné číslo OSVČ).

DEN PLATBY

Za den platby u zdravotního, důchodového i nemocenského pojištění se považuje den připsání částky na účet příjemce.

ZDROJE

VZP: Jak se změní výše pojistného v roce 2022
ČSSZ: Zálohy na důchodové pojištění
ČSSZ: Nemocenské pojištění OSVČ