01. 02. 2022, Ing. Petr Kučera
Změny v oblasti mezd v roce 2022, porovnání s rokem 2021. Sleva na poplatníka, daňové zvýhodnění, minimální mzda, vysoké příjmy, redukční hranice, invalidé, stravenkový paušál. Exekuční kalkulačka, absence karanténa.

ZMĚNY VE MZDOVÝCH PARAMETRECH

Sleva na poplatníka

                    2022       2021
-----------------------------------------------------------------
základní měsíční sleva         2.570       2.320

Daňové zvýhodnění

Zvýšení daňového zvýhodnění bylo přijato v průběhu roku 2021 s platností k 1.1.2021. Do mezd se v roce 2021 nepromítlo. Vyšší sazby se uplatní až při ročním zúčtování daně za rok 2021 nebo při podání daňového přiznání za rok 2021.

                    2022       2021
-----------------------------------------------------------------
jedno dítě               1.267       1.267
dvě děti                3.127       2.884
tři děti                5.447       4.901

Minimální mzda, bonus, příplatek za ztížené prostředí

Zvyšuje se minimální mzda. Důsledkem zvýšení minimální mzdy jsou vyšší hranice pro uplatnění bonusu i zvýšení příplatku za ztížené prostředí.

                    2022       2021
-----------------------------------------------------------------
minimální měsíční mzda        16.200      15.200
minimální hodinová mzda          96,40       90,50
měsíční příjem pro bonus        8.100       7.600
roční příjem pro bonus        97.200      91.200
příplatek za ztížené prostředí       9,64       9,05

Vysoké příjmy (nad cca 150 tis. Kč/měs.)

Zvyšují se hranice pro zdanění vyšší sazbou daně a maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění.

hranice pro vyšší sazbu daně      2022       2021
-----------------------------------------------------------------
měsíční               155.644      141.764
roční               1.867.728     1.701.168
                           
maxim. vyměřovací základ soc. poj.   2022       2021
-----------------------------------------------------------------
roční               1.867.728     1.701.168

Maximální bonus

Ruší se hranice maximálního měsíčního bonusu na děti.

bonus                  2022       2021
-----------------------------------------------------------------
roční                 zrušen      zrušen
měsíční                zrušen       5.025

Redukční hranice pro nemocenské dávky

Zvyšují se redukční hranice průměrného hodinového výdělku pro náhrady za dobu nemoci i redukční hranice denního výdělku pro nemocenské dávky.

Redukce průměrného hodinového výdělku pro náhrady za dobu nemoci

redukční hranice            2022       2021
-----------------------------------------------------------------
1. redukční hranice 90%         227,15      206,85
2. redukční hranice 60%         340,55      310,28
3. redukční hranice 30%         681,10      620,38

Redukce průměrného denního výdělku pro nemocenské dávky ČSSZ

redukční hranice            2022       2021
-----------------------------------------------------------------
1. redukční hranice 90%        1.298       1.182
2. redukční hranice 60%        1.946       1.773
3. redukční hranice 30%        3.892       3.545

Zdravotní pojištění - invalidé

Měsíční vyměřovací základ zdravotního pojištění za státní pojištěnce

                    2022       2021
-----------------------------------------------------------------
vyměřovací základ zdrav. pojištění  14.570      13.088

Použije se také u vyměřovacího základu zdravotního pojištění invalidního zaměstnance zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením.

Stravenkový paušál

                    2022        2021
-----------------------------------------------------------------
maximální stravenkový paušál Kč/směna 82,60        75,60

DALŠÍ VÝZNAMNÉ MZDOVÉ NOVINKY

Kalkulačka nezabavitelná část mzdy

Změna výpočtu exekučních srážek je dána zvýšením částky normativních nákladů na bydlení.

                    2022        2021
-----------------------------------------------------------------
normativní náklady na bydlení     6.815        6.637
životní minimum            3.860        3.860

Karanténa v absencích

Karanténu či izolaci můžete nyní pořídit druhem absence K (dříve K2, K3), program sám rozdělí na K2 (1. až 14. kalendářní den, náhradu platí zaměstnavatel) a K3 (od 15. kalendářního dne, nemocenské dávky vyplácí ČSSZ). Funguje tedy stejně jako u absence N nemoc.

UPOZORNĚNÍ

Mzdy za leden 2022 zpracujte v Účtu 2022!