09.02. 2022, Ing. Petr Kučera
Příspěvek na karanténu v případě karantény (izolace) na přelomu měsíců prosince a ledna.

OBECNĚ

Výpočet izolačky v Účtu na příkladech. V prvním příkladu je karanténa (izolace) na přelomu měsíce prosince a ledna, ve druhém dvě nenavazující karantény (izolace) v měsících prosinec a leden. Stejné počty dnů a hodin absence K2, různé průměry pro náhrady, odlišný výpočet příspěvků na karanténu.

PŘÍKLAD 1

Zadání

Zaměstnanec Novotný byl v izolaci od 29.12.2021 do 11.1.2022. V jaké výši má nárok na karanténní příspěvek za měsíce prosinec 2021 a leden 2022? Průměr pro náhradu za prosinec je 150 Kč, za leden 170 Kč.

Legislativa

Celková výše příspěvku se posuzuje za celou dobu karantény (izolace), resp. za prvních 14 dnů jejího trvání, tzn. za prosincové i lednové mzdy karantény (izolace), ve vztahu k celkové částce 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin ve stejném období.

Absence

Před zpracováním mezd zadejte absence obvyklým způsobem. Pro karanténu (izolaci) po dobu prvních 14 dnů použijte absenci K2, pro karanténu (izolaci) od 15. dne absenci K3.

Formulář mzdy prosinec

Za měsíc březen bude mít zaměstnanec nárok na "zálohový" karanténní příspěvek ve výši 1110 Kč.

Výpočet je možné ověřit tak, že na údaji Izol stiskněte CtrlF4 a vyberte /Kalkulačka Izolačka MPSV. Zobrazí se kalkulačka pro výpočet příspěvku, kterou je možné v případě potřeby editovat (obvykle není třeba).

Částka izolačky za prosinec (1110 Kč) se vypočítá jako 90 % PV (průměrného výdělku) za 12/2021 (3240) minus náhrada za karanténu za 12/2021 (1944), přičemž maximem je částka 3 * 370 (1110).

Formulář mzdy leden

Za měsíc leden bude mít zaměstnanec nárok na karanténní příspěvek ve výši 3613 Kč.

Výpočet je možné ověřit tak, že na údaji Izol stiskněte CtrlF4 a vyberte /-"- K2 na přelomu měsíce. Zobrazí se kalkulačka pro výpočet příspěvku, kterou je možné v případě potřeby editovat (obvykle není třeba).

Částka izolačky za leden (3613 Kč) se vypočítá jako 90 % PV (průměrného výdělku) za 12/21-01/22 (3240 + 8568 = 11808) minus náhrada za karanténu za 12/21-01/22 (1944 + 5141 = 7085) minus příspěvek vyplacený zálohově za 12/2021 (1110). Maximální výše příspěvků za 12/21-01/22 může činit 14 * 370 Kč (5180).

PŘÍKLAD 2

Zadání

Zaměstnanec Novotný byl v izolaci od 29.12. do 31.12.2021 a od 15.1. do 25.1.2022. V jaké výši má nárok na karanténní příspěvek za měsíce prosinec a leden? Průměr pro náhradu za prosinec je 150 Kč, za leden 170 Kč.

Legislativa

Jedná se o dvě samostatné karantény (izolace). Každá se posuzuje zvlášť.

Absence

Číslo Příjmení> Druh Začátek   Konec  ---Dny---    Hod
--------------------------------------------Kal-Prac-DN23--------
00702 Novotný   K2  29.12.21 31.12.21  3  3  N2   0
00702 Novotný   K2  15.01.22 25.01.22  11  7  N2   0

Formulář mzdy prosinec

Za měsíc prosinec bude mít zaměstnanec nárok na karanténní příspěvek ve výši 1110 Kč.

Výpočet je možné ověřit tak, že na údaji Izol stiskněte CtrlF4 a vyberte /Kalkulačka Izolačka MPSV. Zobrazí se kalkulačka pro výpočet příspěvku, kterou je možné v případě potřeby editovat.

Jméno     KalDny Kal*370 PrůmNáhr     Izol    90% PV
Pozn     PracDny PracHod  RPV60 NáhrK2 ve mzdě NáhrK2+Iz
-----------------------------------------------------------------
Novotný Josef   3   1110  150.00  1944       3240
    2021/12  3   24.00  81.00  1944  1110   3054

Částka izolačky za prosinec (1110 Kč) se vypočítá jako 90 % PV (průměrného výdělku) za 12/2021 (3240) minus náhrada za karanténu za 12/2021 (1944), přičemž maximem je částka 3 * 370 (1110).

Formulář mzdy leden

Za měsíc leden bude mít zaměstnanec nárok na karanténní příspěvek ve výši 3427 Kč.

Výpočet je možné ověřit tak, že na údaji Izol stiskněte CtrlF4 a vyberte /Kalkulačka Izolačka MPSV. Zobrazí se kalkulačka pro výpočet příspěvku, kterou je možné v případě potřeby editovat.

Jméno     KalDny Kal*370 PrůmNáhr     Izol    90% PV
Pozn     PracDny PracHod  RPV60 NáhrK2 ve mzdě NáhrK2+Iz
-----------------------------------------------------------------
Novotný Josef  11   4070  170.00  5141       8568
    2022/01  7   56.00  91.80  5141  3427   8568

Částka izolačky za leden (3427 Kč) se vypočítá jako 90 % PV (průměrného výdělku) za 01/2022 (8568) minus náhrada za karanténu za 01/2022 (5141).