22. 02. 2022, Ing. Petr Kučera
Jak načíst xml soubor na portál MojeDaně. Kontrola a odeslání.

Komunikace s Finanční správou

S Finanční správou je možné komunikovat elektronicky pomocí:

 1. daňového portálu
 2. portálu MojeDaně

Provoz daňového portálu bude ukončen k 28.2.2022.

Druhy daňových ePodání v Účtu

Obecné ePodání     DADPIS - Obecná písemnost
Daň z přidané hodnoty DPHDP3 - Přiznání k dani z přidané hodnoty
            DPHSHV - Souhrnné hlášení
            DPHKH1 - Kontrolní hlášení
Daň z příjmů      DPFDP6 - Přiznání k dani z příjmů fyz. osob
            DPFZC1 - Přiznání k DPFO pro zaměstnance
Daň silniční      DSLDP2 - Přiznání k dani silniční
Daň z příjmů - ZČ   DPZVD6 - Vyúčtování zálohové daně
            DPSVD2 - Vyúčtování srážkové daně
            DPZMB1 - Žádost o vrácení měsíčního bonusu
            DPZDB1 - Žádost o vrácení ročního bonusu

Účto a MojeDaně

U každého podání, které lze podat elektronicky, najdete v Účtu nabídku /e-Podání na internetu.

Po odkliknutí se spustí stránky portálu MojeDaně. Klikněte na Procházet.

Dále stiskněte Ctrlv. Program doplní cestu a název vytvořeného xml souboru.

Vyberte /Otevřít.

Zvolte /Načíst do stejného typu formuláře a dále /Pokračovat.

Podání zkontrolujte v /Protokol chyb.

Je-li bez chyby, můžete jej odeslat přes nabídku /Zpět do formuláře.

Pokračujte na /Odeslat.

Dále /Odeslat podání.

Odeslat můžete:

Po odeslání si stáhněte Potvrzení, které v případě pochybností slouží jako důkaz.