21. 03. 2022, Ing. Petr Kučera
Elektronické podání souhrnného hlášení. Postup v Účtu. Postup zpracování na portále MOJE daně. Datová schránka. XML soubor.

POVINNÁ ELEKTRONICKÁ FORMA

Legislativa

Souhrnné nebo následné souhrnné hlášení lze podat pouze elektronicky (§ 101a/1/b zákona o DPH).

Elektronické podání lze učinit pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Nebude-li podání toto splňovat, je automaticky neúčinné.

Možnosti elektronického podání

Podat elektronicky lze:

 1. přes portál MOJE daně
  • odeslat a elektronicky podepsat (k odeslání formuláře stačí přihlašovací údaje jedné z možností: kvalifikovaný certifikát, datová schránka, identita občana)
  • odeslat elektronicky a podepsat tiskopis (formulář se odešle elektronicky a následně se vytiskne a podepíše tiskopis pro ověření podpisu)
  • odeslat pomocí DIS+ (= daňová informační schránka)
 2. datovou schránkou

POSTUP V PROGRAMU ÚČTO (vytvoření XML souboru)

Společné údaje

Zkontrolujte společné údaje pro ePodání. V /Finance /Přiznání k DPH /Přiznání k DPH vzor 23 /Tisk daňového přiznání /FÚ a poplatník:

 1. V /Finanční úřad doplňte pomocí číselníku (F7) čtyři údaje o Vašem místně příslušném finančním úřadu a územním pracovišti
 2. V /Poplatník doplňte údaje o poplatníkovi, u údaje Obec využijte číselníku (F7)
 3. V /Podepisující osoba doplňte údaje o zástupci (podepisující osobě)
 4. V /Sestavil doplňte údaje o "sestaviteli" hlášení

Postup vytvoření XML souboru

V /Finance /Přiznání k DPH /Souhrnné hlášení k DPH /Seznam firem pro hlášení či /Podklady pro hlášení uvidíte věty převzaté z financí. Po /e-Podání DPHSHV se objeví hlášení o vytvoření souboru, například "Souhrnné hlášení DPH - soubor pro e-Podání: C:\UCTO2022\{MAIL}\DPHSHV.XML (Ctrl-V)".

Postupte na menu /e-Podání na internetu.

POSTUP NA PORTÁLU MOJE DANĚ (zpracování XML souboru)

Načtení souboru na portál

Spustí se stránky portálu MOJE daně. Klikněte na /Procházet

a do kolonky Název souboru pomocí kláves CtrlV přeneste název a cestu v Účtu vytvořeného xml souboru (například C:\UCTO2022\{MAIL}\DPHSHV.XML).

Dále /Otevřít.

Zvolte /Načíst do stejného typu formuláře a dále /Pokračovat.

Kontrola podání

Podání zkontrolujte v /Protokol chyb.

Kritické a propustné závažné chyby je třeba opravit. Nejlépe tak, že opravíte v Účtu a soubor znovu načtete na portál. U propustných chyb jde o drobné chyby či pouze upozornění na možné chyby.

Oprava podání

V /Úprava ve formuláři můžete přes /Záhlaví, /Plátce, /Řádky SH, /Řádky Call-off stock a /Závěr kontrolovat a opravovat jednotlivé údaje formuláře souhrnného hlášení. Doporučujeme chyby opravit v Účtu a provést znovunačtení opraveného souboru na portál MOJE daně.

Odeslání podání

Je-li přiznání bez chyby, můžete jej odeslat přes /Odeslání písemnosti. Podání je možné poslat

Poslední volbou je /Podat, po čemž dojde k závaznému podání písemnosti.

Po podání se zobrazí hlášení "Úspěšně jste odeslali podání prostřednictvím sítě Internet." Podací číslo xxx, přístupové heslo xxx.

Nebylo-li hlášení podepsáno, je nutné vytisknout a doručit do 5 dnů na místně příslušný finanční úřad e-tiskopis podání, opatřený vlastnoručním podpisem, který se zobrazí po stisku tlačítka /E-Tiskopis.

Pomocí tlačítka /Uložit potvrzení si stáhněte a uložte soubor, který potvrzuje, že bylo na společné technické zařízení správců daně přijato Vaše podání. Tento soubor je potřeba v případě pochybností předložit správci daně.

K podání můžete dále zobrazit (a následně vytisknout nebo uložit) opis pomocí odkazu /Vyplněný formulář písemnosti - bez barevného pozadí.

Kódy plnění

Mohou nabývat hodnot od 0 do 3.
0 - dodání zboží do jiného státu EU osobě registrované v EU
1 - přemístění majetku plátcem do jiného státu EU
2 - dodání zboží v EU formou třístranného obchodu
3 - poskytnutí služby s místem plnění v jiném státě EU

Kódy naplní program podle řádků přiznání k DPH. Plnění v řádku 20 -> kód 0, plnění v řádku 21 -> kód 3, plnění v řádku 31 -> kód 2.

Režim skladu (call-off stock)

Jde o režim, který se uplatňuje při dodání zboží prostřednictvím konsignačních skladů typu call-off stock na území Evropské unie. Účto tento zřídka využívaný režim nepodporuje.

EPODÁNÍ DATOVOU SCHRÁNKOU

Postup podání datovou schránkou

Pokud XML soubor načtený a zkontrolovaný na daňovém portále neobsahuje chyby, můžete jej odeslat datovou schránkou přímo z Účta.

V /Přiznání k DPH /Souhrnné hlášení k DPH /e-Podání DPHSHV vyberte /Datová schránka volte /Odesílatel a doplňte/zkontrolujte uživatelské jméno a heslo datové schránky odesílatele. V /Příjemce, Zpráva zkontrolujte údaje o příjemci. Dále /Odeslat soubor DPHSHV.XML na datovou schránku xxxxxxx? A a /Odeslat přes Datovou schránku a /Odeslat.

Chybová hláška 401

Chybová hláška "Požadavek se nezdařil se stavem HTTP 401: Unauthorized".

V /Datová schránka /Odesílatel zkontrolujte/opravte heslo, případně uživatelské jméno.

Odeslaná podání

V /Odeslané zprávy DS najdete seznam zpráv odeslaných datovou schránkou.

VYTVOŘENÍ XML SOUBORU K ODESLÁNÍ EMAILEM

Název a umístění xml souboru

Někdy potřebujete soubor XML vytvořený pro odeslání přes portál MOJE daně či datovou schránku odeslat emailem, například svému klientovi.

Soubor s názvem DPHSHV.XML se ukládá do podadresáře {MAIL}. Pro nalistování souboru, např. v poštovním programu, se kopíruje jméno souboru do schránky Windows (Procházet, vložit = CtrlV).

Odeslání xml souboru emailem

Pokud máte v PC nainstalovaného poštovního klienta, využijte možnosti /e-Podání DPHSHV /Adresář {MAIL}, kde na souboru DPHSHV.XML klikněte pravým tlačítkem myši a volte /Odeslat /Příjemce e-mailu.