23. 03. 2022, Ing. Petr Kučera
Podání obecné písemnosti z Účta. Postup v programu i na portále MOJE daně. Datová schránka.

POSTUP V ÚČTU

Údaje a číselníky pro ePodání

V /Ostatní /Parametry /Tiskopisy MFin zkontrolujte/doplňte:

  1. /Finanční úřad (využijte číselník, tj. na libovolném údaji stiskněte klávesu F7)
  2. /Poplatník (číselníky jsou na údajích Typ daňového subjektu a Obec)
  3. /Podepisující osoba, u fyzických osob nevyplňujte, u právnických osob vyplňte osobu oprávněnou k podpisu s funkcí, např. "Jan Stehlík, jednatel")
  4. /Sestavil

Vytvoření XML souboru

V /Ostatní /Parametry /Tiskopisy MFin /Obecné e-Podání. Objeví se hlášení "Obecná písemnost - soubor pro e-Podání:
C:\UCTO2022\{MAIL}\DADPIS.XML (Ctrl-V)"

POSTUP NA PORTÁLU MOJE DANĚ

Načtení souboru na portál

Spustí se stránky portálu MOJE daně. Klikněte na /Procházet

a do kolonky Název souboru pomocí kláves CtrlV přeneste název a cestu v Účtu vytvořeného xml souboru (obvykle C:\UCTO2022\{MAIL}\DADPIS.XML).

Dále /Otevřít.

Zvolte /Načíst do stejného typu formuláře a dále /Pokračovat.

Kontrola podání

Podání zkontrolujte v /Protokol chyb. Portál popíše chyby.

Oprava podání

Pokud by například obecnou písemností měla být plná moc k podání přiznání DPFO poradcem, pak je třeba zvolit /Zpět /Úprava ve formuláři a

  1. v /Záhlaví doplnit /Podání k dani, /Typ písemnosti, /Místo vyhotovení
  2. v /Jiné přílohy /Přidat e-přílohu pomocí Vybrat soubor nalistujte soubor, který máte někde uložen (obvykle ve formátu PDF) a chcete jej přiložit

Podání znovu zkontrolujte.

Odeslání podání

Je-li přiznání bez chyby, můžete jej odeslat přes /Odeslání písemnosti. Podání je možné poslat

Poslední volbou je /Podat, po čemž dojde k závaznému podání písemnosti.

Po odeslání podání

Po podání se zobrazí hlášení "Úspěšně jste odeslali podání prostřednictvím sítě Internet." Podací číslo xxx, přístupové heslo xxx.

Nebylo-li podání podepsáno, je nutné vytisknout a doručit do 5 dnů na místně příslušný finanční úřad e-tiskopis podání, opatřený vlastnoručním podpisem, který se zobrazí po stisku tlačítka /E-Tiskopis.

Pomocí tlačítka /Uložit potvrzení si stáhněte a uložte soubor, který potvrzuje, že bylo na společné technické zařízení správců daně přijato Vaše podání. Tento soubor je potřeba v případě pochybností předložit správci daně.

K podání můžete dále zobrazit (a následně vytisknout nebo uložit) opis pomocí odkazu /Vyplněný formulář písemnosti.

EPODÁNÍ DATOVOU SCHRÁNKOU

Postup

Posílat obecné podání datovou schránkou z Účta nebývá vhodné z důvodu, že neobsahuje potřebné náležitosti (zejména textovou přílohu). Z tohoto důvodu doporučujeme obecnou písemnost načíst na daňový portál, doplnit chybějící náležitosti a následně v /Úprava ve formuláři vybrat /Uložení k odeslání do Datové schránky.

Uložený soubor DADPIS-xxxxxxxxxx-rrrrmmdd-yyyyyy pošlete datovou schránkou mimo program Účto.