30. 03. 2022, Ing. Petr Kučera
Povinná elektronická forma. Druhy daňových ePodání. Výchozí prohlížeč. Postup v Účtu i na portálu MOJE daně. Datová schránka. XML soubor.

EPODÁNÍ

Povinná elektronická forma

Povinná elektronická forma se uplatní u Přiznání k dani z přidané hodnoty, Souhrnného i Kontrolního hlášení a Vyúčtování zálohové daně (pokud plátce vyplatil příjmy ze závislé činnosti nerezidentům a není fyzickou osobou s maximálně 10 zaměstnanci).

Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku, která mu byla zřízena ze zákona, je povinen formulářové podání učinit pouze elektronicky.

Druhy ePodání v Účtu

Daň z přidané hodnoty DPHDP3 - Přiznání k dani z přidané hodnoty
           DPHSHV - Souhrnné hlášení
           DPHKH1 - Kontrolní hlášení
Daň z příjmů     DPFDP6 - Přiznání k dani z příjmů fyz. osob
           DPFZC1 - Přiznání k DPFO pro zaměstnance
Daň silniční     DSLDP1 - Přiznání k dani silniční
Daň z příjmů - ZČ   DPZVD6 - Vyúčtování zálohové daně
           DPSVD2 - Vyúčtování srážkové daně
           DPZMB1 - Žádost o vrácení měsíčního bonusu
           DPZDB1 - Žádost o vrácení ročního bonusu
Obecné ePodání    DADPIS - Obecná písemnost

Číselníky pro ePodání

V některých údajích vyžaduje elektronické podání přesnější vyplnění (většinou kód z předepsaného číselníku) než na papírových tiskopisech, kde stačí zadat text. Týká se finančního úřadu, typu daňového subjektu, obce, státu, hlavní činnosti. Údaje určené pouze pro ePodání jsou označeny ~ (vlnovkou) a jejich hodnoty se dají vyhledat a vyplnit pomocí klávesy F7 - číselník.

Využijte společných údajů, které najdete v /Ostatní /Parametry /Tiskopisy MFin jako /Finanční úřad /Poplatník /Zástupce /Sestavil. Nabídka /Finanční úřad a /Poplatník neplatí pro formuláře přiznání k dani z příjmů a k dani silniční.

Výchozí prohlížeč

Účto umožňuje vyvolat Internet Explorer nebo prohlížeč, který máte nastaven jako výchozí ve Windows. Volání zastaralého Internet Exploreru nebývá vhodné. Změnu proveďte v /Ostatní /Parametry /Další... /Programy, kde v řádku "Pro volání internetu použít výchozí prohlížeč?" zadejte "A".

POSTUP V ÚČTU

Vytvoření XML souboru

Soubor s příponou xml, který lze načíst na portál MOJE daně nebo odeslat datovou schránkou, se vytvoří po stisku nabídky /e-Podání xxxxxx. Nabídku najdete u každého druhu podání.

Přiznání k DPH (/Finance /Přiznání k DPH /Přiznání k DPH vzor 23 /Tisk daňového přiznání /e-Podání DPHDP3), vytvoří se soubor DPHDP3.XML.

Souhrnné hlášení (/Finance /Přiznání k DPH /Souhrnné hlášení k DPH /e-Podání DPHSHV), DPHSHV.XML.

Kontrolní hlášení (/Finance /Přiznání k DPH /Přiznání k DPH vzor 23 /Kontrolní hlášení /e-Podání DPHKH1), DPHKH1.XML.

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (/Ostatní /Daň z příjmů /Daň z příjmů 2021 /Tisk daňového přiznání /e-Podání DPFDP6), DPFDP6.XML.

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro zaměstnance (/Ostatní /Daň z příjmů /Daň z příjmů 2021 /Tisk daňového přiznání /e-Podání DPFZC1), DPFZC1.XML.

Přiznání k dani silniční (/Ostatní /Daň silniční /Tisk daňového přiznání /e-Podání DSLDP1), DSLDP1.XML.

Vyúčtování zálohové daně (/Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Archiv /Souhrnné sestavy /Daň z příjmů /Vyúčtování zálohové daně /e-Podání DPZVD6), DPZVD6.XML.

Vyúčtování srážkové daně (/Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Archiv /Souhrnné sestavy /Daň z příjmů /Vyúčtování srážkové daně /e-Podání DPSVD2), DPSVD2.XML.

Žádost o vrácení měsíčního bonusu (/Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Měsíční mzdy /Tiskové sestavy /Daň z příjmů /Přeplatek bonusů /e-Podání DPZMB1), DPZMB1.XML.

Žádost o vrácení ročního bonusu (/Ostatní /Mzdy a zaměstnanci /Archiv /Souhrnné sestavy /Roční zúčtování záloh /Přeplatek bonusů /e-Podání DPZDB1), DPZDB1.XML.

Obecná písemnost (/Ostatní /Parametry /Tiskopisy MFin /Obecné e-Podání), DADPIS.XML.

POSTUP NA PORTÁLU MOJE DANĚ

Načtení souboru na portál

U každého podání, které lze podat elektronicky, najdete v Účtu nabídku /e-Podání na internetu, po čemž se spustí stránky portálu MOJE daně. Klikněte na /Procházet.

Do kolonky Název souboru pomocí kláves CtrlV přeneste název a cestu v Účtu vytvořeného xml souboru (například C:\UCTO2022\{MAIL}\Dxxxxx.XML).

Vyberte /Otevřít.

Zvolte /Načíst do stejného typu formuláře a dále /Pokračovat.

Kontrola podání

Podání zkontrolujte v /Protokol chyb.

Kritické a propustné závažné chyby je třeba opravit. Nejlépe tak, že opravíte v Účtu a soubor znovu načtete na portál. U propustných chyb jde o drobné chyby či pouze upozornění na možné chyby.

Kritické chyby

Jedná se o závažné chyby, které neumožní odeslání podání. V případě, že bude soubor s těmito chybami doručen příjemci (např. prostřednictvím datové schránky), bude odmítnut.

Propustné chyby závažné

Jedná se o závažné chyby, které sice umožní odeslání podání, ale povedou u písemností v daňovém řízení ve většině případů k zahájení postupu k odstranění pochybností.

Propustné chyby

Jedná se o drobné chyby případně upozornění na možné chyby, které umožní odeslání podání.

Oprava podání

V /Úprava ve formuláři můžete opravovat jednotlivé údaje formuláře.

Odeslání podání

Je-li přiznání bez chyby, můžete jej odeslat přes /Odeslání písemnosti nebo /Odeslat. Podání je možné poslat

nebo

Poslední volbou je /Podat, po čemž dojde k závaznému podání písemnosti.

Po podání se zobrazí hlášení "Úspěšně jste odeslali podání prostřednictvím sítě Internet." Podací číslo xxx, přístupové heslo xxx.

Nebylo-li hlášení podepsáno, je nutné vytisknout a doručit do 5 dnů na místně příslušný finanční úřad e-tiskopis podání, opatřený vlastnoručním podpisem, který se zobrazí po stisku tlačítka /E-Tiskopis.

nebo

Pomocí tlačítka /Uložit potvrzení si stáhněte a uložte soubor, který potvrzuje, že bylo na společné technické zařízení správců daně přijato Vaše podání. Tento soubor je potřeba v případě pochybností předložit správci daně.

nebo

K podání můžete dále zobrazit (a následně vytisknout nebo uložit) opis pomocí odkazu /Vyplněný formulář písemnosti - bez barevného pozadí.

Na portále MOJE daně lze průběžně ověřovat stav Vašeho podání.

EPODPORA

Internetové stránky ePodpora jsou aplikací portálu MOJE daně. Na ePodporu se můžete obrátit s jakýmkoliv technickým problémem.

EPODÁNÍ DATOVOU SCHRÁNKOU

Postup podání datovou schránkou

Pokud XML soubor načtený a zkontrolovaný na daňovém portále neobsahuje chyby, můžete jej odeslat datovou schránkou přímo z Účta.

U konkrétního podání volte /e-Podání xxx a vyberte /Datová schránka. V /Odesílatel doplňte/zkontrolujte uživatelské jméno a heslo datové schránky odesílatele. Údaje můžete zaheslovat pomocí klávesy F10. V /Příjemce, Zpráva zkontrolujte údaje o příjemci. Dále /Odeslat přes Datovou schránku a /Odeslat.

Chybová hláška 401

Chybová hláška "Požadavek se nezdařil se stavem HTTP 401: Unauthorized".

V /Datová schránka /Odesílatel zkontrolujte/opravte heslo, případně uživatelské jméno.

Odeslaná podání

V /Odeslané zprávy DS najdete seznam zpráv odeslaných datovou schránkou.

MojeDatovaSchranka.cz

Pomocí menu /MojeDatovaSchranka.cz se dostanete na internetové schránky www.mojedatovaschranka.cz, kde po přihlášení můžete zkontrolovat odeslané podání v /Odeslané zprávy.

VYTVOŘENÍ XML SOUBORU K ODESLÁNÍ EMAILEM

Název a umístění xml souboru

Někdy potřebujete soubor XML vytvořený pro odeslání přes portál MOJE daně či datovou schránku odeslat emailem, například svému klientovi.

Soubor s názvem Dxxxxx.XML se ukládá do podadresáře {MAIL}. Pro nalistování souboru, např. v poštovním programu, se kopíruje jméno souboru do schránky Windows (Procházet, vložit = CtrlV).

Odeslání xml souboru emailem

Pokud máte v PC nainstalovaného poštovního klienta, využijte možnosti /e-Podání Dxxxxx /Adresář {MAIL}, kde na souboru Dxxxxx.XML klikněte pravým tlačítkem myši a volte /Odeslat /Příjemce e-mailu.