21. 04. 2022, Ing. Petr Kučera
Dva způsoby výpočtu daně z přidané hodnoty. Výsledky obou výpočtů jsou stejné. Postup v Účtu. Parametry zaokrouhlení.

VÝPOČET DPH

Výpočet z ceny bez daně

§ 37 písm. a) ZDPH: Daň = základ daně * sazba daně

Výpočet z ceny včetně daně

§ 37 písm. b). ZDPH: Daň = cena včetně DPH - cena včetně DPH/koeficient (1,21 pro sazbu 21%, 1,15 pro sazbu 15%, 1,10 pro sazbu 10%).

VYSTAVENÁ FAKTURA V ÚČTU

Výpočet z ceny bez daně

V hlavičce faktury musí být parametr JednCena vč.DPH? nastaven na N.

Výpočet z ceny včetně daně

V hlavičce faktury musí být parametr JednCena vč.DPH? nastaven na A.

Další parametry výpočtu a zaokrouhlení DPH

Parametry /Zaokrouhlení (/Faktura /Parametry) určují způsob a směr zaokrouhlení zvlášť pro hotovostní faktury a zvlášť pro faktury hrazené bezhotovostně.

Časový parametr stanoví, od kterého data zaokrouhlovací údaje platí. Parametr Pokyn D-253 určuje způsob výpočtu DPH a ceny bez daně po zaokrouhlení celkové částky podle pokynu Ministerstva financí ČR D-253.

Příklad 1 (doporučené nastavení):

Zápis určuje, že od 1.1.2009 bude DPH spočítána na dvě desetinná místa, celková částka u faktur bezhotovostních bude uvedena na dvě desetinná místa, celková částka u hotovostních faktur bude zaokrouhlena na celé koruny matematicky a výpočet podle pokynu D-253 nebude použit. Pro zaokrouhlení DPH a použití Pokynu MFin D253 je rozhodující DatumDPH, pro zaokrouhlení celkové částky (při platbě bankou či hotovostní) rozhoduje datum vystavení faktury.

Příklad 2:

Zápis se zaokrouhlením celkové fakturované částky na celé koruny v případě bezhotovostní platby je také zcela v pořádku a v souladu se zákonem.

§ 36 odst. 5 ZDPH: Do základu daně se nezahrnuje částka vzniklá zaokrouhlením celkové výše úplaty při dodání zboží nebo poskytnutí služby na celou korunu.