01. 06. 2022, Ing. Petr Kučera
Srovnání cestovních náhrad zaměstnance a podnikatele. Náhrada za spotřebované pohonné hmoty a sazby základních náhrad v roce 2022. Průměrná spotřeba, vozidlo na LPG/CNG.

ZAMĚSTNANEC            OSVČ
----------------------------------------------------------------------

1) Náhrada za spotřebované PHM

Zdroj:              Zdroj:
ZP 262/2006 Sb., § 158/3     ZDP 586/1992 Sb., § 24/2k3
Vyhláška MPSV 511/2021 Sb.
Vyhláška MPSV 47/2022 Sb.
Vyhláška MPSV 116/2022 Sb.

Použití:             Použití:
Při služebních cestách s "nefi-  Při cestách vlastním vozidlem
remním" autem (zpravidla     nezahrnutým do obchodního majetku
vlastním).            OSVČ nebo vozidlem užívaným na
                 základě smlouvy o výpůjčce nebo
                 smlouvy o výprose.

Náhrady:             Náhrady:
Neprokáže-li zaměstnanec skuteč- Nedoloží-li OSVČ vyšší ceny PHM,
nou cenu PHM, použijí se ceny:  použije ceny platné pro zaměstnance.
--------------------------------
benzin 95 oktanů  37,10 Kč/l  *
          44,50 Kč/l  **
benzin 98 oktanů  40,50 Kč/l  ***
motorová nafta   36,10 Kč/l  *
          47,10 Kč/l  **
elektřina      4,10 Kč/kWh ****
           6,00 Kč/kWh *****
--------------------------------

*   Platí od 01.01.2022 do 13.05.2022.
**  Platí od 14.05.2022.
***  Platí od 01.01.2022.
**** Platí od 01.01.2022 do 11.03.2022.
***** Platí od 12.03.2022.

2)Základní náhrada za 1 km jízdy

Zdroj:              Zdroj:
ZP 262/2006 Sb., § 157/4     ZDP 586/1992 Sb., § 24/2k3
Vyhláška MPSV 511/2021 Sb.

Použití:             Použití:
Při služebních cestách s "nefi-  Při cestách vlastním vozidlem
remním" autem (zpravidla     nezahrnutým do obchodního majetku
vlastním).            OSVČ.

Sazby:              Sazby:           
----------------------------------------------------------------------
motorka, tříkolka    1,30 Kč  motorka, tříkolka     1,30
osobní auto       4,70 Kč  osobní auto        4,70
nákladní auto      9,40 Kč  nákladní auto       4,70
autobus         9,40 Kč  autobus          4,70
----------------------------------------------------------------------

                 OSVČ dle § 24/2/k/3 ZDP i pro 
                 nákladní auto či autobus použije
                 sazbu základní náhrady stanovenou
                 pro osobní auta.

3) Průměrná spotřeba PHM

Průměrná spotřeba se zjistí:
----------------------------------------------------------------------
Údaj o spotřebě pro kombinovaný  Údaj o spotřebě pro kombinovaný
provoz z techn. průkazu.     provoz z techn. průkazu (GFŘ-D-22).
                 Není-li údaj o spotřebě pro kombi-
                 novaný provoz uveden, vypočítá se
                 jako aritmet. průměr z údajů v TP.
                 U osobních aut M1 a náklad. aut N1
                 se pro daňové účely použije, pokud
                 tento údaj není uveden v TP, tato
                 spotřeba:
                 Druh   Kategorie  Benzin Nafta
                 ------------------------------------
                 osobní     M1   6,9   5,8
                 nákladní    N1   7,6   6,4
                 osobní s AP  M1   7,6   6,4
                 nákladní s AP N1   8,4   7,0
                 (AP = automatická převodovka)

4) Vozidlo na alternativní pohon (LPG/CNG)

Průměrná cena pro LPG (zkapalnělý ropný plyn) i CNG (stlačený
zemní plyn) není vyhlašována. Náhrada za spotřebovanou PHM se
spočítá jako násobek ceny PHM a množství PHM. Cena PHM se určí z
dokladu o nákupu, spotřeba PHM z velkého technického průkazu.