27. 06. 2022, Ing. Petr Kučera
Jakým způsobem prokazuje zaměstnanec svému zaměstnavateli nárok na slevy, daňové zvýhodnění a nezdanitelné částky.

SLEVY, KTERÉ LZE UPLATNIT VE MZDĚ

Osobní evidence

Výši slev pro uplatnění v měsíční mzdě zapište do osobní evidence (/Zaměstnanci /Osobní evidence).

Základní sleva

Tato sleva se neprokazuje.

Sleva na invaliditu

Prokazuje se rozhodnutím o přiznání invalidního důchodu a každoročně dokladem o výplatě důchodu.

Sleva na ZTP/P

Prokazuje se průkazem ZTP/P nebo rozhodnutím o jeho přiznání.

Sleva na studenta

Prokazuje se potvrzením školy, že se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem.

Daňové zvýhodnění

Prokazuje se:

SLEVY, KTERÉ LZE UPLATNIT V ŽÁDOSTI O ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ

Podklady pro roční zúčtování

Výši slev a nezdanitelných částek si připravte do podkladů (/Zaměstnanci /Roční zúčtování záloh /Formulář nebo /Archiv /Souhrnné sestavy /Roční zúčtování záloh /Podklady pro zúčtování /Formulář).

Sleva na manželku/manžela

Prokazuje se dokladem totožnosti manželky/manžele, případně průkazem ZTP/P nebo rozhodnutím o jeho přiznání.

Sleva za umístění dítěte/školkovné

Prokazuje se potvrzením předškolního zařízení o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v tomto zařízení.

NEZDANITELNÉ POLOŽKY

Dary

Prokazuje se potvrzením příjemce daru nebo pořadatele veřejné sbírky o výši a účelu daru.

Úroky z úvěru

Prokazuje se smlouvou o úvěru a každoročně potvrzení stavební spořitelny nebo banky o částce úroků zaplacených v uplynulém roce z úvěru ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru.

Úvěr na výstavbu domu se prokazuje stavebním povolením nebo ohlášením stavby a po dokončení stavby výpisem z listu vlastnictví.

Úvěr na koupi pozemku, domu, jednotky se prokazuje výpisem z listu vlastnictví a v případě pozemku po uplynutí 4 let od okamžiku nabytí pozemku stavebním povolením nebo ohlášením stavby.

Úvěr na údržbu či změnu domu, jednotky se prokazuje výpisem z listu vlastnictví nebo dokladem o trvalém pobytu.

Úvěr na splacení vkladu právnické osobě jejím členem nebo na úhradu za převod podílu v obchodní korporaci jejím členem se prokazuje potvrzením právnické osoby, že je jejím členem.

Úvěr na vypořádání SJM nebo vypořádání spoludědiců se prokazuje výpisem z listu vlastnictví nebo potvrzením právnické osoby o členství.

Penzijní připojištění/pojištění/spoření

Prokazuje se smlouvou o penzijním připojištění/smlouvou o penzijním pojištění/smlouvou o doplňkovém penzijním spoření a každoročně potvrzením penzijní společnosti o zaplacení příspěvků na penzijní připojištění/pojištění/spoření.

Životní pojištění

Prokazuje se smlouvou o soukromém životním pojištění a každoročně potvrzením pojišťovny o zaplaceném pojistném.

Odborové příspěvky

Prokazuje se potvrzením odborové organizace o výši zaplaceného odborového příspěvku.

Zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání

Prokazuje se potvrzením o výši zaplacené úhrady za zkoušku ověřující výsledky dalšího vzdělávání.