02. 08. 2022, Ing. Petr Kučera
Výběr údajů z Informace o činnosti Finanční správy ČR za rok 2021. Porovnání s předchozími roky.

Celkem 113 stránek (za rok 2020 105 stránek) má Informace o činnosti Finanční správy České republiky za rok 2021. Vybrali jsme několik zajímavých čísel a komentářů.

Daňové příjmy

daň             inkaso 2018 inkaso 2019 inkaso 2020 inkaso 2021
               (mld. Kč)  (mld. Kč)  (mld. Kč)  (mld. Kč)
---------------------------------------------------------------------------
DPH               413     431     426     463
DPPO              166     176     156     196
srážková             26     28     26     29
silniční             6      6      6      5
z nab. nem. věcí         14     14      3      0
DPFO               8     10      6     10
závislá činnost         194     216     205     138
z nemovitých věcí        11     11     12     12
odvod z elekt. ze slun. zář.   2      2      2      2
daň z hazardu          10     10     11     11
ostatní              4      3     -2      0
---------------------------------------------------------------------------
CELKEM             854     907     851     866

Komentář k dani z příjmů fyzických osob podávajících přiznání

Rok                   2017  2018  2019  2020  2021
---------------------------------------------------------------------------
Inkaso (mld. Kč)             8   8   10   6   10

Na výši inkasa DPFO měly pozitivní vliv následující faktory:

Mezi faktory, které ovlivnily inkaso DPFO negativně patří:

Počet podaných přiznání k DPFO

Za rok                  2016  2017  2018  2019  2020
---------------------------------------------------------------------------
Počet vyměřených přiznání (tis.)    2.191 2.242 2.278 2.275 2.261

Příslušenství daně

Příslušenstvím daně se rozumí úroky, penále, pokuty a náklady řízení.

Za rok 2020 bylo finančními orgány evidováno příslušenství daní v celkové výši 7,5 mld. Kč (v roce 2020 10,9 mld. Kč). Prominuto bylo příslušenství za 1,1 mld. Kč (v roce 2020 3,7 mld. Kč).

Daňové subjekty

Daň                 Počet aktivních subjektů (v tis.)
                  2018    2019    2020    2021
---------------------------------------------------------------------------
DPH                 589    605    616    640
DPPO                638    659    677    690
DPFO z přiznání          2.137   2.176   2.168   2.100
DPFO závislá činnost        568    574    580    583
daň z nemovitých věcí       4.054   4.105   4.131   4.147

Daňové nedoplatky

Vývoj kumulovaných nedoplatků

Rok                2017  2018  2019  2020  2021
---------------------------------------------------------------------------
Všechny daně celkem (mld. Kč)    50   42   35   43   39
Z toho DPH:             33   27   22   27   24

Daňové kontroly

                  2017  2018  2019  2020  2021
---------------------------------------------------------------------------
počet (tis.)            14,0  11,7  10,4   6,8   6,5
doměrek (mld. Kč)         11,6  10,1   7,2   5,9   6,1

Elektronická podání přes daňový portál

druh podání        2017  2018  2019  2020  2021 (tis.)
--------------------------------------------------------------------------
DPH            2.243  2.371  2.453  2.479  2.539
Kontrolní hlášení     4.475  4.738  4.965  5.070  5.266
Souhrnné hlášení      309   328   345   332   339
DPFO            262   296   315   358   504
DPPO            213   220   225   223   232
Silniční daň        215   220   225   227   224
Daň z nemovitých věcí    38   38   37   40   59

Elektronická podání datovou schránkou

druh podání        2017  2018  2019  2020  2021 (tis.)
--------------------------------------------------------------------------
DPH            1.968  2.125  2.271  2.411  2.612
Kontrolní hlášení     2.181  2.313  2.449  2.558  2.717
Souhrnné hlášení      356   367   381   384   419
DPFO            161   186   201   227   289
DPPO            268   279   289   295   313
Silniční daň        161   168   175   180   189
Daň z nemovitých věcí    19   21   20   20   22

Personalistika

              2017  2018  2019  2020  2021 (tis.)
--------------------------------------------------------------------------
evid. počet zaměstnanců  15,6  15,6  15,3  15,0  14,8
průměrný měsíční plat   36,7  38,7  40,9  43,3  43,1