15. 08. 2022, Ing. Petr Kučera
Jak vyplnit řádky 9, 12/13, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 42, 45, 47, 51, 52, 53, 60, 62 přiznání k DPH v programu Účto.

Řádky přiznání k DPH

Potřebujete vyplnit v přiznání k DPH vzor 23 jeden z následujících řádků?

Pořízení nového dopravního prostředku - řádek 9

Patří sem nákup nového dopravního prostředku od osoby z EU neplátce. Nepatří sem nákup nového auta od osoby z EU plátce (ř3).

Příklad zápisu v peněžním deníku

Podmínky pro naplnění řádku 9:

1) V číselníku druhů ve sloupci Spec Zkr musí být uvedeno DP, příklad:

Druh NázevDruhu       Sloupec Skupina Plat DPH  Spec Krác
------------------------------------------------------Zkr-Řád----
AUT pořízení auta od neplátce 28 Ost.výd. B  A  DP

2) Dodavatel je z EU; v adresáři firem musí mít vyplněn Stát a v číselníku států (F7 na údaji Stát!) musí být u příslušné zkratky země EU=A.

Dodavatel je neplátce; v adresáři firem v údaji DPH musí být N.

4) V tabulce DPH v peněžním deníku (závazcích a pohledávkách) musí být uvedena nulová DPH, příklad:

Sazba  BezDaně  Daň
 21%  500000   0

5) Odpočet daně program uplatní v řádku 43.

6) V kontrolním hlášení patří do oddílu A2.

Plnění, u kterých je povinen přiznat daň plátce při jejich přijetí - řádek 12/13

Příklad zápisu v peněžním deníku

Podmínky pro naplnění řádku 12/13:

1) V číselníku druhů ve sloupci Spec Zkr musí být uvedeno SL, příklad:

Tip: V /Finance /Číselníky /Druhy /Druhy podle zkratek klávesami AltF2 vyvolejte vzorový číselník a příslušný druh (NS) převezměte pomocí Enter do svého číselníku druhů.

2) Dodavatel není z EU; v adresáři firem musí mít vyplněn Stát a v číselníku států (F7 na údaji Stát!) musí být u příslušné zkratky země EU=N.

3) V tabulce DPH v peněžním deníku (závazcích a pohledávkách) musí být uvedena nulová DPH, příklad:

Sazba  BezDaně  Daň
 21% 13256.60  0.00

4) Odpočet daně program uplatní v řádcích 43/44.

5) V kontrolním hlášení patří do oddílu A2.

Dodání nového dopravního prostředku neplátci v EU - řádek 23

Příklad zápisu v peněžním deníku

1) V číselníku druhů ve sloupci Spec Zkr musí být uvedeno DP, příklad:

Druh NázevDruhu       Sloupec Skupina Plat DPH  Spec Krác
------------------------------------------------------Zkr-Řád----
AUE dodání auta nepl. do EU  09  Příjmy  B  A  DP

2) Dodavatel je z EU; v adresáři firem musí mít vyplněn Stát a v číselníku států (F7 na údaji Stát!) musí být u příslušné zkratky země EU=A.

3) Dodavatel je neplátce; v adresáři firem v údaji DPH musí být N.

4) V tabulce DPH v peněžním deníku (závazcích a pohledávkách) musí být částka uvedena v nulové sazbě DPH.

5) Do kontrolního či souhrnného hlášení nepatří.

Vybraná plnění, režim OSS - řádek 24

Příklad zápisu v peněžním deníku:

Podmínky pro naplnění řádku 24:

1) V číselníku druhů ve sloupci Spec Řád musí být uvedeno 24.

Druh NázevDruhu       Sloupec Skupina Plat DPH  Spec Krác
------------------------------------------------------Zkr-Řád----
ZAS zasílání zboží       10  Příjmy  B  A    24

Tip: V /Finance /Číselníky /Druhy /Druhy podle zkratek klávesami AltF2 vyvolejte vzorový číselník a příslušný druh (ZAS) převezměte pomocí Enter do svého číselníku druhů.

2) V tabulce DPH musí být částka uvedena v nulové sazbě DPH.

3) Do kontrolního či souhrnného hlášení nepatří.

Ostatní uskutečněná plnění s nárokem na odpočet - řádek 26

Příklad zápisu v peněžním deníku

Podmínky pro naplnění řádku 26:

1) V číselníku druhů ve sloupci Spec Řád musí být uvedeno 26, v případě zlata ve sloupci Spec Zkr ZL, příklady:

Tip: V /Finance /Číselníky /Druhy /Druhy podle zkratek klávesami AltF2 vyvolejte vzorový číselník a příslušný druh (PST nebo ZL) převezměte pomocí Enter do svého číselníku druhů.

2) V tabulce DPH v peněžním deníku (závazcích a pohledávkách) musí být částka uvedena v nulové sazbě DPH.

3) Do kontrolního hlášení, oddílu A3, patří pouze uskutečněné plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato (druh ZL).

Třístranný obchod, pořízení zboží - řádek 30

Příklad zápisu v peněžním deníku

Podmínky pro naplnění řádku 30:

1) V číselníku druhů ve sloupci Spec Zkr musí být uvedeno 3SO, příklad:

Druh NázevDruhu       Sloupec Skupina Plat DPH  Spec Krác
------------------------------------------------------Zkr-Řád----
3SP třístranný obchod pořízení 13  Výdaje  B  A  3SO

Tip: V /Finance /Číselníky /Druhy /Druhy podle zkratek klávesami AltF2 vyvolejte vzorový číselník a příslušný druh (3SP) převezměte pomocí Enter do svého číselníku druhů.

2) V tabulce DPH v peněžním deníku (závazcích a pohledávkách) musí být částka uvedena v nulové sazbě DPH.

3) Do kontrolního či souhrnného hlášení nepatří.

Třístranný obchod, dodání zboží - řádek 31

Příklad zápisu v peněžním deníku

Podmínky pro naplnění řádku 31:

1) V číselníku druhů ve sloupci Spec Zkr musí být uvedeno 3SO, příklad:

Druh NázevDruhu       Sloupec Skupina Plat DPH  Spec Krác
------------------------------------------------------Zkr-Řád----
3SO třístranný obchod dodání  10  Příjmy  B  A  3SO

Tip: V /Finance /Číselníky /Druhy /Druhy podle zkratek klávesami AltF2 vyvolejte vzorový číselník a příslušný druh (3SO) převezměte pomocí Enter do svého číselníku druhů.

2) V tabulce DPH v peněžním deníku (závazcích a pohledávkách) musí být částka uvedena v nulové sazbě DPH.

3) Patří do souhrnného, nepatří do kontrolního hlášení.

Nárok na odpočet daně při dovozu zboží, kdy je správcem daně celní úřad - řádek 42

Příklad zápisu v peněžním deníku

Podmínky pro naplnění řádku 42:

1) V číselníku druhů ve sloupci Spec Zkr musí být uvedeno CEL, příklad:

Druh NázevDruhu       Sloupec Skupina Plat DPH  Spec Krác
------------------------------------------------------Zkr-Řád----
DZ  dovoz zboží správce CÚ  13  Výdaje  B  A  CEL

Tip: V /Finance /Číselníky /Druhy /Druhy podle zkratek klávesami AltF2 vyvolejte vzorový číselník a příslušný druh (DZ) převezměte pomocí Enter do svého číselníku druhů.

2) Dodavatel není z EU; v adresáři firem musí mít vyplněn Stát a v číselníku států (F7 na údaji Stát!) musí být u příslušné zkratky země EU=N.

3) Do kontrolního či souhrnného hlášení nepatří.

odnota pořízeného majetku - řádek 47

Jako pomůcku Účto v /Přiznání k DPH /Přiznání k DPH vzor 21 po zadání zdaňovacího období nabídne naplnění řádku 47 podle data pořízení a kódu DPH uvedených na kartě majetku (/Inventář /Dlouhodobý majetek).

Nebo lze řádek 47 vyplnit ručně v /Přiznání k DPH /Přiznání k DPH vzor 21 /Tisk daňového přiznání /Ručně zadané údaje.

Řádky 32, 33, 34, 45, 51, 52, 53, 60, 62 (přičíst)

Doplňte v /Přiznání k DPH /Přiznání k DPH vzor 21 /Tisk daňového přiznání /Ručně zadané údaje.